Wat is een opdrachtovereenkomst?

In dit artikel gaan onze legal counsels dieper in op de belangrijkste aspecten van deze overeenkomsten, zoals de inhoud, juridische implicaties en best practices voor het opstellen ervan.

Opdrachtovereenkomst betekenis

Wil je iemand inschakelen voor bepaalde werkzaamheden, maar wil je niet vastzitten aan de verplichtingen van een arbeidsovereenkomst? Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een opdrachtovereenkomst (ook wel bekend als overeenkomst van opdracht).

Een overeenkomst van opdracht is een juridisch document waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij (de opdrachtnemer) bepaalde werkzaamheden zal verrichten voor de andere partij (de opdrachtgever), zonder dat hierbij sprake is van een formele arbeidsrelatie.

De opdracht kan variëren van het verstrekken van advies (consultancy) tot het uitvoeren van specifieke taken. Juridisch gezien is de overeenkomst van opdracht een contractuele verbintenis, waarbij de opdrachtnemer verplicht is om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren uit te voeren, terwijl de opdrachtgever zich verplicht om hiervoor een vergoeding te betalen.

Belangrijk is dat in een overeenkomst van opdracht geen sprake mag zijn van een hiërarchische relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Anders zou de opdrachtnemer alsnog kunnen claimen dat er sprake is van een dienstbetrekking, met alle gevolgen van dien (lees hier meer over schijnzelfstandigheid zzp).

Freelancer opdrachtovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst met een freelancer wordt vaak aangeduid als een “inhuurovereenkomst zzp” of “freelancecontract”. Wanneer je als organisatie besluit een freelancer in te huren via een dergelijke opdrachtovereenkomst, is het vooral belangrijk om rekening te houden met het mogelijke risico dat de Belastingdienst of het UWV de samenwerking toch als een verkapt dienstverband beschouwt. 

Gaat de freelancer ook iets maken waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten, zoals het auteursrecht of portretrecht? Dan is het ook slim om de freelancer zijn rechten aan jouw organisatie te laten overdragen of om te kiezen voor een ruime licentie. Doe je dit niet? Dan blijven die rechten in principe bij de freelancer, wat (heel) vervelend kan uitpakken op het moment dat de samenwerking wat minder soepeltjes verloopt. 

Wettelijke bepalingen opdrachtovereenkomst

De meeste regels in de wet over de opdrachtovereenkomst zijn niet strikt bindend, maar van regelend recht. Dit houdt, kort gezegd, in dat je van deze wettelijke regels mag afwijken in de opdrachtovereenkomst als je dat wilt. Doe dat dan ook.

Als je er toch voor kiest om geen specifieke afspraken te maken met je wederpartij, dan gelden automatisch de wettelijke voorschriften. De wettelijke bepalingen fungeren dus als een soort vangnet waar jij en je wederpartij op kunnen terugvallen als jullie geen specifieke afspraken hebben gemaakt.

Is een mondelinge opdrachtovereenkomst ook bindend?

Hoewel mondelinge overeenkomsten juridisch bindend kunnen zijn, zijn ze moeilijker te bewijzen dan schriftelijke overeenkomsten. Het voordeel van een schriftelijke opdrachtovereenkomst is dat alle afspraken en voorwaarden duidelijk zijn vastgelegd, waardoor eventuele geschillen gemakkelijker kunnen worden opgelost. In geval van een geschil kan de schriftelijke overeenkomst als ‘hard’ bewijs dienen, terwijl dit bij een mondelinge overeenkomst natuurlijk een stuk lastiger is. Daarom is het verstandig om afspraken altijd zwart op wit te zetten, om zo zekerheid en duidelijkheid te creëren voor beide partijen.

Opdrachtovereenkomst: wat moet erin staan?

Een goed begin is het halve werk. Probeer daarom vóórdat de opdracht van start gaat, duidelijke afspraken te maken in de opdrachtovereenkomst. Maar wat moet er eigenlijk allemaal in zo’n overeenkomst staan? 

Een opdrachtovereenkomst is in ieder geval meer dan alleen een formaliteit; het is een belangrijk document dat de basis legt voor een succesvolle samenwerking. In de overeenkomst moeten onder andere de volgende zaken worden opgenomen:

  • De context en achtergrond van de samenwerking (‘overwegingen’);
  • De partijen bij de opdracht;
  • Een duidelijke beschrijving van de taken en verwachte resultaten van de opdrachtnemer (indien van toepassing);
  • Prijs- en betalingsafspraken;
  • Afspraken over de eigendom van eventuele IE-rechten die voortvloeien uit de opdracht;
  • Een clausule betreffende geheimhouding;
  • Voorwaarden voor beëindiging van de opdrachtovereenkomst en de consequenties daarvan;
  • Een verwijzing naar een verwerkersovereenkomst indien verplicht onder de AVG;
  • Toepasselijke algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden. 

Opdrachtovereenkomst laten opstellen door onze ervaren juristen? Neem gerust contact met ons op.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en helpen op wekelijkse basis bedrijven, zzp’ers en organisaties bij het vertalen van hun wensen naar concrete afspraken in een opdrachtovereenkomst. 

Hulp nodig bij het opstellen van een opdrachtovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).