Inhuurovereenkomst zzp

Waarom heb ik een inhuurovereenkomst zzp nodig?

Het inhuren van een zzp'er lijkt vaak een stuk eenvoudiger dan het inhuren van een werknemer.

Je hoeft je immers geen zorgen te maken over ontslagrechten, loonheffingen, pensioenen, etcetera. De keerzijde is dat je vaak minder controle hebt over je zzp’ers dan over vaste werknemers, waardoor je een aantal zaken (zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy en exclusiviteit) goed van tevoren moet vastleggen om conflicten te voorkomen. Dit doe je het liefst, zwart op wit, via een duidelijk contract (“inhuurovereenkomst zzp”) waarin de rechten en plichten van zowel jou als de freelancer uiteengezet worden.

"Als je een zzp'er inschakelt, wil je de belangrijkste afspraken op papier zetten."

Wat is een licentieovereenkomst

Wat staat er in een inhuurovereenkomst zzp?

Een zzp’er gaat meestal aan de slag op basis van een zogeheten overeenkomst van opdracht (ook wel opdrachtovereenkomst of inhuurovereenkomst zzp genoemd). Dit contract regelt de samenwerking tussen jou (opdrachtgever) en de zzp’er (opdrachtnemer). De inhoud van het contract hangt vooral af van de sector waarin jij / jouw zzp’er werkt en van de aard van de werkzaamheden die jouw zzp’er gaat verrichten. Toch zijn er een aantal zaken die vrijwel altijd in een inhuurovereenkomst zzp moeten staan. Ga je zelf een inhuurovereenkomst zzp opstellen? Zorg er dan voor dat je in ieder geval de volgende informatie hebt opgenomen:

  • een duidelijke beschrijving van de te leveren diensten (oftewel: wat gaat de zzp’er precies voor je doen?);
  • looptijd van de overeenkomst;
  • iets over de zelfstandigheid van de zzp’er en dat jullie niet de bedoeling hebben om een arbeidsrelatie met elkaar aan te gaan;
  • eventuele deadlines;
  • iets over hoe en wanneer je de zzp’er betaalt;
  • in hoeverre de zzp’er verantwoordelijk en aansprakelijk is voor veroorzaakte schade;
  • iets over de intellectuele eigendomsrechten van de zzp’er in verband met zijn of haar werkzaamheden;
  • of de zzp’er derden mag in schakelen en / of zich mag laten vervangen;
  • wat jullie doen als er een conflict is.

NDA sluiten met zzp'er

Komt de zzp’er in contact met bedrijfsgevoelige informatie? Dan is het verstandig om de zzp’er ook een NDA (geheimhoudingsovereenkomst) te laten ondertekenen. Als je informatie trouwens als bedrijfsgeheim wilt beschermen op basis van de “Wet bescherming bedrijfsgeheimen“, zal je überhaupt moeten kunnen aantonen dat je maatregelen hebt getroffen om de informatie geheim te houden. Het laten tekenen van een NDA, is zo’n maatregel. Je kunt er ook voor kiezen om, in plaats van een separate geheimhoudingsovereenkomst, een standaard geheimhoudingsclausule in de inhuurovereenkomst zzp te verwerken. Zo voorkom je dat je jouw zzp’er afschrikt met papierwerk.

Let op intellectuele eigendomsrechten van zzp'er

Er bestaat onder opdrachtgevers nog steeds het misverstand dat ze automatisch het intellectueel eigendom verkrijgen op alles wat de zzp’er maakt. Dat is niet het geval. De intellectuele eigendomsrechten van de freelancer blijven altijd bij hem of haar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dat geldt ook als je een flink bedrag voor het betreffende werk hebt betaald of als de samenwerking voortijdig is beëindigd. Zelfs als jouw zzp’er gebruik maakt van materiaal dat je hebt aangeleverd, betekent dit nog niet dat jij eigenaar bent van het intellectueel eigendom.

Als je bijvoorbeeld een zzp’er inschakelt om wat graphics te maken voor op jouw website, mag je deze visuals niet zomaar op een bedrijfsflyer laten drukken. Dit zou inbreuk kunnen maken op het auteursrecht van de zzp’er. Tegelijkertijd zou jouw zzp’er – als eigenaar van het intellectueel eigendom – er voor kunnen kiezen om diezelfde graphics aan een concurrent van jou te verkopen. Om dit soort ongewenste situaties te voorkomen, is het essentieel om voor de start van de opdracht duidelijk vast te leggen wat van wie is en hoe het mag worden gebruikt.

"Maak afspraken met jouw zzp'er over intellectuele eigendomsrechten."

Wat is een licentieovereenkomst

Verwerkersovereenkomst met zzp'er sluiten?

Wanneer een zzp’er ten behoeve van jouw bedrijf persoonsgegevens verwerkt, kan het zo zijn dat je een verwerkersovereenkomst met jouw zzp’er moet sluiten. Dit is anders indien er sprake is van “intern beheer” en de zzp’er onder jouw rechtstreekse gezag valt. Wanneer de zzp’er direct werkt onder jouw instructies en de zzp’er ook nog eens binnen de beveiligde (online) omgeving van jouw bedrijf werkt, is er al snel sprake van intern beheer. Een verwerkersovereenkomst is dan niet nodig.

Page not found

Jurist inhuurovereenkomst zzp

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Jurist inhuurovereenkomst zzp

Neem gerust contact met ons op.

Juridisch advies voor ondernemers
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?