Expertises

Commerciële contracten

Commerciële contracten opstellen

Als ondernemer ben je gewend om risico’s te nemen, maar dan wel de risico’s die je zelf hebt gekozen. Je begrijpt dat je belangrijke afspraken altijd “zwart op wit” in een zakelijke overeenkomst moet vastleggen. Vertrouwen op een “handdruk” doe je dan ook al lang niet meer

In het huidige klimaat, waarin steeds vaker rechtszaken worden gestart, is het essentieel om goede commerciële contracten te laten opstellen die jouw bedrijfsbelangen beschermen en risico’s zoveel mogelijk verkleinen. Wat dat betreft zou je een commerciële contract het best met een verzekering kunnen vergelijken. 

Een commercieel contract is een overeenkomst tussen twee of meer partijen over een “business” aangelegenheid. We noemen commerciële contracten soms ook wel “business-to-business” contracten om ze te onderscheiden van contracten waar consumenten bij betrokken zijn. Commercieel contractenrecht ziet dus op contracten gesloten tussen twee zakelijke partijen (niet-consumenten). Meestal betreft een commercieel contract de verkoop van een bepaald of goed of een betaalde dienst. In de overeenkomst leg je afspraken vast over o.a. de transactie, de vergoeding en wat er gebeurt als een partij zijn of haar afspraken niet nakomt. 

"Zonder commerciële contracten functioneert de world of business niet."

Commerciële contracten opstellen

Voorbeelden van commerciële contracten

Er zijn talloze verschillende soorten commerciële contracten. Denk onder meer aan:

Moet een commercieel contract schriftelijk worden opgesteld?

Het is een misverstand dat een (commercieel) contract alleen alleen rechtsgeldig is, als het op papier staat. Een commercieel contract kan zowel een mondelinge, stilzwijgende als schriftelijke overeenkomst betreffen. Alle bovengenoemde overeenkomsten kunnen gewoon juridisch bindend zijn. Er staat namelijk (uitzonderingen daargelaten) nergens in de wet dat een overeenkomst pas rechtsgeldig is als het op schrift staat. Tegelijkertijd raden wij het natuurlijk wel altijd aan om business-afspraken in een schriftelijk overeenkomst op te nemen. Een schriftelijk commercieel contract heeft immers meer bewijskracht dan een mondelinge overeenkomst. Bovendien verklein je met schriftelijk contracten het risico op misverstanden en conflicten. 

Wat moet er in een commercieel contract staan?

Hoewel de verleiding groot is om een standaard en / of modelovereenkomst te gebruiken, is het belangrijk dat een commercieel contract echt past bij jouw bedrijf. Als je voldoende budget hebt, raden we het je daarom altijd aan om jouw commerciële contracten op maat te laten opstellen

Oké, maar welke belangrijke clausules moeten er eigenlijk in een commercieel contract worden opgenomen? Denk dan aan:

  • De gegevens van partijen;
  • Context en achtergrond van de overeenkomst;
  • Aansprakelijkheidsbeperkingen
  • Force majeure;
  • Betalingsvoorwaarden;
  • De dienst die geleverd wordt / goed dat wordt verkocht (en onder welke voorwaarden). Ofwel: “welke partij doet wat?”
  • Toepasselijk recht;
  • Bevoegde rechter i.g.v. een geschil;
  • Handtekeningen. 

"Een commercieel contract is eigenlijk een soort van verzekering."

Licentierecht

Kan een commercieel contract worden opgezegd?

Een commerciële overeenkomst kan zo kort of lang duren als partijen willen. In de praktijk worden commerciële contracten zowel voor bepaalde tijd als onbepaalde tijd aangegaan. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, je een commercieel contract mag opzeggen hangt onder andere af van het type contract, maar ook van de afspraken die partijen hebben gemaakt. Als je van plan bent om een commercieel contract op te zeggen dien je dan ook eerst altijd even te kijken wat er precies in het contract staat. Staat er iets in over een opzegtermijn, annuleringskosten of een minimale looptijd? Dan zal je daarmee rekening moeten houden. Indien het commerciële contract niets zegt over opzegging (of annulering), vallen we terug op de wet. Zo geldt als wettelijk uitgangspunt dat een contract voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn. 

Om conflicten over de einddatum en / of tussentijdse beëindiging van een contract te voorkomen, is het belangrijk om in het contract duidelijk te zijn over dit soort zaken. Spreek af wat de initiële duur is van de overeenkomst, of er tussentijds mag worden opgezegd en, zo ja, onder welke voorwaarden.

Page not found

Jurist commerciële contracten

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Jurist commerciële contracten

Neem gerust contact met ons op.

Jurist commerciële contracten
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?