Expertises

E-commerce recht

E-commerce recht & webwinkelrecht

Verkoop je online producten of diensten (zoals een online cursus) via jouw webshop? Of ben je aan een dropshipping-avontuur begonnen? Zo ja, dan moet jij je houden aan de strenge (Europese) regels die jouw klant beschermen tegen de risico’s van een internetaankoop. De consument moet veilig online kunnen shoppen.

Al deze regels tezamen noemen we voor het gemak “E-commerce recht” of “webwinkelrecht”. Een van de belangrijkste regels van het E-commerce recht is het herroepingsrecht. Dit recht houdt, kort gezegd, in dat iedere consument een bedenktijd van 14 dagen heeft om onder de overeenkomst uit te komen. Indien je de consument niet op de juiste wijze informeert over het herroepingsrecht, krijgt deze in plaats van 14 dagen, 12 maanden de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Nogal een verschilletje dus. 

Als jouw webshop niet voldoet aan het E-commerce recht, loop je het risico op een boete van de Autoriteit Consument & Markt (het toezichthoudende orgaan). De ACM heeft in verleden al meerdere boetes opgelegd, waarvan sommige opliepen tot  €200.000,-. En ja, er worden ook kleine ondernemingen beboet. 

"Als webshophouder moet je voldoen aan een aantal strenge (Europese) regels."

Licentierecht

Juridische regels webshop

Het E-commerce recht bestaat uit verschillende wetten en regels. De belangrijkste regels voor webwinkels, zijn gebaseerd op Europese verordeningen, die weer zijn uitgewerkt in Nederlandse wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Ook de ACM speelt een rol met haar beleidsregels. Er zijn dus best wat regels waar je rekening mee moet houden. Wat bijna alle wetten en regels echter met elkaar gemeen hebben, is dat ze ontworpen zijn om de consument te beschermen wanneer ze via het internet iets kopen. Blijkbaar werd het verschil tussen een “stenen” winkel en een webshop voldoende geacht, om hier specifieke wetten en regels voor te maken. En dat is natuurlijk ook best goed voor te stellen. Waar de consument in een “stenen” winkel ziet wat hij koopt, is dat bij een internetaankoop niet het geval. Het feit dat er geen persoonlijke contact plaatsvindt tussen verkoper en koper, telt natuurlijk ook mee. 

Hieronder staat een overzicht van relevante wetten en regels op het gebied van E-commerce recht:

Klachtenprocedure

Nog nooit van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) gehoord? Als webshophouder ben je verplicht om een verwijzing naar het platform (inclusief link) op te nemen in je algemene voorwaarden. Bovendien moet je de link ook nog een keer duidelijk zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk op je website plaatsen. Hiervoor is een klachtenpagina het geschiktst. In deze klachtenpagina kun je ook direct opnemen waar de consument een klacht kan indienen, hoe snel je op een klacht reageert, wat je doet als je een klacht gegrond acht, enzovoorts. Ben je aangesloten bij een geschillencommissie? Dan neem je dat ook op in je klachtenprocedure.  

Wettelijke eisen webshop

Het starten van een webshop is zo gedaan, maar daarmee ben je er nog niet. Natuurlijk moet je goede afspraken maken met je leveranciers, de partij die je webshop bouwt en eventuele influencers of affiliates die je inzet, maar nog belangrijker is dat je voldoet aan het E-commerce recht. 

Dit zijn de 4 belangrijkste wettelijke eisen voor webshops: 

Informatieverplichtingen: als webshophouder bent je verplicht om jouw websitebezoeker over verschillende zaken te informeren. Zo moet je informatie verschaffen over de belangrijkste kenmerken van het product, de retourkosten, klachtenprocedure, garanties, levering, herroepingsrecht en de prijs voor het product inclusief alle belastingen. 

Privacy- en cookieverklaring + cookiebanner: met een webshop verwerk je persoonsgegevens. De kans is heel groot dat je ook cookies plaatst die data verwerken en opslaan. Dit betekent dat je verplicht bent om een privacy- en cookieverklaring op je website te tonen en je een cookiebanner moet gebruiken. 

Herroepingsrecht, retourbeleid: bij een internetaankoop geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen, mag jouw klant in principe van de overeenkomst af. Als verkoper moet je jouw websitebezoekers op de juiste manier informeren over het herroepingsrecht. Dit luistert ontzettend nauw! Ook als je een hele kleine fout maakt, is het gevolg dat jouw klant geen 14 dagen, maar 12 maanden (!) bedenktijd heeft. 

Een duidelijk bestelproces: je moet jouw bestelproces zo inrichten, zodat de (potentiële) klant weet dat hij een betaalverplichting aangaat, begrijpt hoe hij moet bestellen en zijn bestelling makkelijk kan wijzigen indien gewenst. 

Cookies en de AVG

"Als je niet correct informeert over het herroepingsrecht, krijgt jouw klant 12 maanden (!) de tijd om de koop te ontbinden."

Wat is herroepingsrecht?

Het herroepingsrecht is het recht van de consument om een koopovereenkomst  die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen te kunnen ontbinden. Ofwel: een klant die bij jouw webshop iets heeft besteld, mag binnen 14 dagen de overeenkomst ontbinden. Dit mag hij trouwens doen “zonder opgave van redenen”. Hij is dus niet verplicht om aan te geven waarom hij het product (of de dienst) wil ruilen. Heeft jouw klant gebruikgemaakt van zijn herroepingsrecht? Dan moet je binnen 14 dagen de aankoopprijs + verzendkosten terugbetalen. 

Soms heeft een consument geen herroepingsrecht omdat er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Als je bijvoorbeeld een online cursus verkoopt, zou je kunnen regelen dat de consument zijn herroepingsrecht verliest zodra hij toegang krijgt tot de online cursus. Je komt hier echter pas mee weg, als je consument hier op de juiste wijze over informeert en dit luistert nauw.

Herroepingsrecht b2b

Het herroepingsrecht is ontworpen voor consumenten, omdat onze wetgever de consument als zwakkere partij ziet die beschermd moet worden. Dit betekent dat zakelijke klanten (zoals bedrijven of goede doelen) geen wettelijk recht op herroeping hebben. Het staat je trouwens wel vrij om hen dit recht alsnog te geven. Heb je dit liever niet? Dan is het belangrijk dat je expliciet vermeldt dat zakelijke klanten geen beroep kunnen doen op het herroepingsrecht. Hiermee voorkom je misverstanden.

Achteraf betalen webshops verplicht?

Wist je dat je als webshop verplicht bent om een vorm van achteraf betalen mogelijk te maken? In de wet staat namelijk dat als er sprake is van een consumentenkoop, de koper niet verplicht mag worden om meer dan de helft van het aankoopbedrag vooruit te betalen. Het goede nieuws is dus dat vooruitbetaling wel in de wet is toegestaan. Het slechte nieuws is dat de vooruitbetaling niet meer dan 50% van de aankoopprijs mag bedragen. Maak dus niet de fout dat je weigert te leveren wanneer de consument niet het volledige bedrag vooruit wilt betalen. Dan krijg je namelijk zo’n soort zaak. 

Zoals gezegd, geldt deze wet uitsluitend voor een consumentenkoop (B2C) en niet voor B2B. Bovendien is deze verplichting alleen van toepassing op het kopen van roerende zaken. Als je via jouw webshops ook diensten aanbiedt (zoals een coachingstrajects) mag je wel om een volledige vooruitbetaling vragen. 

Ben je bang dat je met (slechts) 50% vooruitbetaling te veel risico loopt als webshop? Zorg er dan gewoon voor dat iDEAL het meest in het oog springt als betaalmethode. Zolang je maar een betaalmethode opneemt die achteraf betalen mogelijk maakt, hoef je niet van de daken te schreeuwen dat 50% vooruitbetaling ook voldoende is.

Page not found

Jurist e-commerce recht

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Jurist e-commerce recht

Neem gerust contact met ons op.

Juridisch advies voor ondernemers
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?