Wetten AVG

Wetten AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dat kan een bedrijf zijn, maar ook een overheidsinstantie of een non-profitorganisatie. Als ondernemer mag je ervan uitgaan dat je “iets” doet met persoonsgegevens en je daarom valt onder de reikwijdte van de AVG.

Organisaties moeten zich aan bepaalde regels houden als ze persoonsgegevens willen verwerken. Ze moeten bijvoorbeeld een grondslag hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, en de gegevens goed beveiligen.

Als organisaties zich niet aan de AVG houden, kunnen ze bestraft worden met boetes tot maximaal 4% van hun wereldwijde omzet of 20 miljoen euro.

"Als bedrijf verwerk je persoonsgegevens en moet je rekening houden met de AVG."

Wat is een licentieovereenkomst

Wat betekent de AVG voor ondernemers?

De AVG houdt in dat dezelfde privacywetgeving geldt in alle landen van de Europese Unie. Daarnaast legt de AVG ondernemers verschillende regels op, waaronder:

– Er moet een duidelijke en begrijpelijke privacyverklaring worden opgesteld.
– Je moet een geldige grondslag hebben voor het verwerken van persoonsgegevens.
– Er moet een register worden bijgehouden over de verwerking van persoonsgegevens (dit valt onder de verantwoordingsplicht van de ondernemer).
– Bedrijven moeten soms een FG (Functionaris Gegevensbescherming) aanstellen. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.
– Je moet verwerkingsovereenkomsten sluiten met partijen die in jouw opdracht persoonsgegevens verwerken.
– Wil je persoonsgegevens doorsturen buiten de EU? Controleer dan eerst of dat mag.
– Je moet ervoor zorgen dat je personeel goed op de hoogte is van de AVG. Train je medewerkers bijvoorbeeld, zodat ze datalekken kunnen voorkomen.
– Je moet sommige datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene.

Privacywetten

In Nederland is de privacywetgeving geregeld in de AVG en de Uivoeringswet AVG (UAVG). Voorheen werd privacy geregeld via de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is op 25 mei 2018 vervangen door de AVG. De AVG regelt wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, welke rechten de betrokkene heeft en hoe toezicht wordt gehouden op de naleving van de wet. Daarnaast is er een nieuwe ePrivacy Verordening in de maak, die de huidige cookiewet zal vervangen.

Voldoe ik aan de AVG?

Zoals elke privacy-expert weet, is privacy nooit “af”. Je moet regelmatig evalueren of jouw privacybeleid nog in orde is. Ondernemers denken vaak dat een privacyverklaring alleen voldoende is, maar dat is niet het geval. Wil je AVG-compliant worden? Dan zul je meer moeten doen dan een privacybeleid hanteren. Daarom is het verstandig om onze privacy-juristen een audit te laten uitvoeren. Op die manier kan je zien waar je staat en welke concrete stappen je moet zetten om AVG-compliant te worden. Door ons team van privacy-juristen jouw huidige onderneming te laten beoordelen, kun je erop vertrouwen dat je voldoet aan de AVG. Wacht dus niet langer en neem vandaag nog contact met ons op om jouw privacy audit in te plannen.

"Neem contact op met onze privacy juristen om te kijken of je compliant bent."

Page not found

Privacy jurist gezocht

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Privacy jurist gezocht

Neem gerust contact met ons op.

Jurist commerciële contracten
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?