Expertises

Reclamerecht

Wat is het reclamerecht?

Eigenlijk is het heel simpel: het reclamerecht gaat over de vraag wat wel en niet mag in reclame. Voorbeelden: mag je als influencer een product promoten zonder #spon te gebruiken? Mag je de naam van jouw concurrent noemen in een reclamespotje? Is het oké om mijn product 100 % groen te noemen?

Het reclamerecht is oorspronkelijk bedoeld om consumenten te beschermen. De reclameregels vloeien voornamelijk voort uit Europese richtlijnen over oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame. In Nederland kan je deze regels terugvinden in het Burgerlijk Wetboek en in de Reclame Code. Als ondernemer heb je sneller te maken met het reclamerecht dan je denkt. Op het moment dat je ook maar iets van reclame maakt, moet je rekening houden met deze regels. Zo moet reclame herkenbaar zijn als reclame en mag je in ieder geval geen misleidende boodschappen de wereld insturen.

"Je mag heus een beetje overdrijven, maar reclame mag niet misleidend zijn."

Sonja Bakker, auteursrechtinbreuk

Reclame op social media

Maak je zelf reclame op social media of schakel je een influencer in om jouw product te promoten? Dan moet jij je houden aan de Reclamecode Social Media & Influencer marketing. Deze code beoogt social media marketing een stukje transparanter te maken, zodat het voor de ontvanger van een reclamebericht duidelijk is dat het om reclame gaat. Als je een influencer of affiliate inschakelt, moet jij er als adverteerder voor zorgen dat deze de reclameregels naleeft. Doe je dit niet? Dan kan je aansprakelijk worden gehouden voor het handelen en nalaten van jouw influencer of affiliate. Voorkomen dus! En laten we eerlijk zijn: op de bijbehorende reputatieschade zit je natuurlijk ook niet te wachten, toch?

Regels voor influencer marketing

Schakel je een influencer in om jouw producten of diensten te promoten? Dan maak je reclame. Je bent adverteerder en je dient de Reclamecode Social Media in acht te nemen. Dit betekent onder andere dat de reclame – die via social media wordt gemaakt – als zodanig herkenbaar moet zijn. Bijvoorbeeld door het opnemen van #adv of #promo. Als adverteerder dien je jouw influencer te wijzen op deze regels en toe te zien op de naleving. Daarnaast ben je verplicht om concrete santies te verbinden aan niet-naleving. 

Reclameregels voor affiliate marketing

Affiliate marketing is natuurlijk gewoon een vorm van reclame. Daarom moet je ook bij deze vorm van marketing rekening houden met de regels uit de Reclame Code. Als jij dus een affiliate link plaatst in een blogpost, zal het voor jouw websitebezoeker duidelijk moeten zijn dat er hier sprake is van reclame. Je hoort het al: transparantie is key. Op het moment dat jij een derde (de affiliate) inzet voor jouw promotieactiviteiten, ben jij mede-verantwoordelijk voor het doen en laten van deze affiliate. Je kan je dus niet ‘verschuilen’ achter jouw affiliate. Daarom is het belangrijk om in een affiliate contract goede afspraken te maken, óók over de reclameregels.

Licentierecht

"Bestaande klanten mag je mailen (maar alleen als je een recht van verzet hebt geboden)."

Wat is het spamverbod?

Als juristen het over het spamverbod hebben, doelen ze op hetgeen in de Telecommunicatiewet staat. In deze wet staan namelijk een aantal strenge regels opgenomen over het ongevraagd versturen commerciëlecharitatieve en 
ideële elektronische berichten. Er is dus al heel snel sprake van spam. Ook wanneer je een e-mail verzendt met een win-actie, een gratis weggever opstuurt of een kortingscode verstrekt, val je onder het spamverbod. Als uitgangspunt geldt dat je niet zomaar ongevraagd e-mails mag sturen, tenzij er een uitzondering van toepassing is. Bestaande klanten mag je bijvoorbeeld wel mailen.

Page not found

Jurist reclamerecht

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?