Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Affiliateovereenkomst: wat moet erin staan?

Rijk worden door bezoekers of klanten aan te brengen, klinkt goed niet? Steeds meer ondernemers maken gebruik van affiliate marketing om hun diensten en producten aan de man te brengen. Tegelijkertijd zien we dat een grote groep van onze klanten affiliate marketing als (belangrijk) verdienmodel hanteren. Het principe van affiliate marketing is simpel: partij A promoot een product of dienst van partij B, en krijgt hiervoor een vergoeding. Wanneer je zelf affiliate bent of met affiliates gaat werken, doe je er verstandig aan om de afspraken in een affiliateovereenkomst op te schrijven. We schreven al eens eerder over de juridische kant van affiliate marketing, maar in deze blog gaan we dieper in op de affiliateovereenkomst (en wat daar nou in moet komen te staan).

1: Promotiemateriaal

Het is gebruikelijk om de affiliate promotiemateriaal aan te leveren, zoals teksten en het bedrijfs(logo) van de adverteerder. De adverteerder hoeft zich op deze manier geen zorgen te maken over de kwaliteit van het promotiemateriaal (hij heeft het immers zelf aangeleverd). Het is ook mogelijk om de affiliate (deels) zijn eigen promotiemateriaal te laten maken. In dit geval is het als adverteerder verstandig om in de affiliateovereenkomst op te nemen dat zulk promotiemateriaal door de adverteerder dient te worden goedgekeurd. Affiliates raad ik aan om een vrijwaring af te spreken in de affiliateovereenkomst, wat het door adverteerder aangeleverde promotiemateriaal betreft. Een affiliate kan immers moeilijk controleren of een aangeleverd stuk tekst geen inbreuk maakt op de auteursrechten van een ander. 

Voorbeeld van een vrijwaringsclausule: “Adverteerder vrijwaart affiliate van aanspraken van derden omtrent het door adverteerder aangeleverde promotiemateriaal.”

2: Het vergoedingsmodel

In de basis gelden er drie vergoedingsmodellen bij affiliate marketing: Pay-per-click, Pay-per-lead en Pay-per-sale. De adverteerder zal het meest baat hebben bij het “pay-per-sale” model, aangezien de vergoeding dan pas verschuldigd is aan de affiliate zodra er daadwerkelijk een koop tot stand is gekomen. In de affiliateovereenkomst neem je natuurlijk op voor welk vergoedingsmodel is gekozen. 

De vergoeding voor de affiliate wordt vaak als percentage van de verkoopprijs berekend. Het is dan wel belangrijk om in de affiliateovereenkomst af te spreken of de affiliate een korting mag verlenen op de prijs die de adverteerder hanteert, en welke invloed dit heeft op de vergoeding die de affiliate ontvangt. 

Let op: geef bij het pay-per-sale vergoedingsmodel duidelijk aan of de vergoeding een percentage is van de (netto)verkoopprijs, of een vast bedrag. 

Let op: houdt als adverteerder rekening met het herroepingsrecht. Spreek in de affiliateovereenkomst af dat de affiliate bij het pay-per-sale model pas recht heeft op een vergoeding, nadat de koop met de consument definitief is geworden doordat de herroepingstermijn is verstreken.  

Bij het Pay-per-lead en Pay-per-click vergoedingsmodel is het altijd even oppassen geblazen voor de adverteerder dat de affiliate geen leads en clicks binnenhaalt op een frauduleuze wijze. Neem daarom in de affiliateovereenkomst bijvoorbeeld op dat “adverteerder een vergoeding mag afkeuren wanneer er sprake is van (een vermoeden van) fraude”.

3: Uitbetaling aan de affiliate

In de affiliateovereenkomst neem je natuurlijk op hoe de affiliate wordt uitbetaald. Werken jullie met een (periodieke) creditfactuur? Als dat niet het geval is en de affiliate dus zelf factureert, is het belangrijk om in de affiliateovereenkomst op te nemen dat de adverteerder op regelmatige basis een overzicht toont van aangebrachte leads of klanten. Vergeet ook niet iets op te nemen in de affiliateovereenkomst over de uitvoering van een audit: mag de affiliate de boeken van de adverteerder onderzoeken om te controleren of de adverteerder het juiste aantal leads / klanten heeft opgegeven?

4: Duur en opzegging van de affiliateovereenkomst

Het is gebruikelijk om een affiliateovereenkomst voor een x periode aan te gaan, waarna de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Mocht de samenwerking niet goed verlopen, dan is het handig om op een (duidelijke) opzegclausule uit de affiliateovereenkomst te kunnen terugvallen. 

Een simpel voorbeeld uit de praktijk: “Deze affiliateovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar, waarna deze stilzwijgend wordt verlengd met steeds eenzelfde periode. Zowel adverteerder als affiliate mag op ieder moment de overeenkomst opzeggen.”

Je doet er bovendien verstandig aan om in de affiliateovereenkomst af te spreken vanaf welk moment de affiliate geen recht meer heeft op een vergoeding. Is dat op het moment van opzegging van de overeenkomst? Of heeft de affiliate nog recht op een vergoeding wanneer er een bestelling bij adverteerder wordt geplaatst na opzegging van de overeenkomst? 

5: Aansprakelijkheid

Aan elke samenwerking kleven risico’s, en dat is bij affiliate marketing niet anders. Wat dacht je van een affiliate die de reclameregels schendt, waardoor de adverteerder schade lijdt? 

In de praktijk is het gebruikelijk dat partijen (i.e. adverteerder en affiliate) elkaar vrijwaren tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de affiliateovereenkomst. Natuurlijk staat het jullie vrij om een andere aansprakelijkheidsregeling af te spreken. Vraag jezelf als affiliate (vaak een “kleinere partij”) wel altijd even af of je met een in de affiliate overeenkomst opgenomen hoge boete akkoord wilt gaan. Vergeet namelijk niet: onderhandelen kan altijd! 

Opstellen affiliateovereenkomst door gespecialiseerde juristen

Het is altijd aan te raden om de afspraken met jouw affiliate schriftelijk vast te leggen. Kan je hierbij wel onze hulp gebruiken? Neem dan gerust even contact op.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).