ICT recht

Expertises

ICT recht

Wat is het ICT recht?

Om maar even met een kafka-achtige uitspraak te beginnen: het ICT recht bestaat niet.

Wanneer wij op kantoor geconfronteerd worden met een mislukt automatiseringsproject, kijken we eerst naar het algemene verbintenissenrecht. De overdracht van de auteursrechten op een software-project, gebeurt aan de hand van de Auteurswet. Waarom koesteren we dan toch de term “ICT recht”? Het is zeker geen ijdelheid maar eerder een poging om te benadrukken dat de technische aspecten van een ICT-zaak, unieke kennis verlangt. Wanneer je een aan het ICT recht gerelateerde vraag hebt, is het daarom van wezenlijk belang om naar een jurist op zoek te gaan die zich in juist deze materie gespecialiseerd heeft. Zeker nu onze samenleving in rap tempo aan het digitaliseren is en er voortdurend nieuwe wetten en regels uitgevaardigd worden om dit digitaliseringsproces in goede banen te leiden. 

"Het ICT recht bestaat niet..."

Cookies en de AVG

Wat is een SLA (service level agreement)?

Ben jij een dienstverlener of afnemer van (cloud)software? Dan is het geen overbodige luxe om in een Service Level Agreement (ook wel “SLA” genoemd) afspraken vast te leggen over het “service level” (kwaliteitsniveau) van de aangeboden dienstverlening. In deze overeenkomst wordt  gespecificeerd welk niveau men mag verwachten van de dienstverlening. Hierbij kan je denken aan afspraken omtrent de beschikbaarheid van de software, onderhoud, eventuele backups, storingen of aansprakelijkheid bij downtime. Je wilt de afspraken zo concreet mogelijk maken (oog voor detail is zeker niet onbelangrijk) zodat partijen goed weten waar ze aan toe zijn en de gemaakte afspraken aansluiten op de praktijk. Een SLA kan zo al snel een aantal pagina’s in beslag nemen. 

Werkgever claimt het auteursrecht op mijn software!

Indien jij als software developer in dienstverband software ontwikkelt, dan wordt de werkgever in beginsel als maker en dus als auteursrechthebbende beschouwd. Hier is echter wel de eis aan verbonden dat het maken van de software tot het takenpakket van de werknemer behoorde. Een verrassend feitje is het gegeven dat het voor de Auteurswet niet uitmaakt of het werk onder de werktijd tot stand is gekomen, op apparatuur van de werkgever of in het kader van een specifieke opdracht. Het gaat er slechts om of het maken van de software binnen de arbeidstaak van de werknemer valt. Vervelend? Dan zal je als developer echt actief actie moeten ondernemen om jouw auteursrechten te beschermen. Meer lezen? Check dan onze blog over dit onderwerp of onze expertise-pagina over het auteursrecht.

Zijn openbare GitHub-projecten open source?

Er bestaat nog wel eens het misverstand dat alle code die op GitHub is geplaatst, open source code is. Dit is echt evident onjuist. Alhoewel openbare repositories op GitHub heel vaak worden gebruikt om open source code mee te delen, betekent dit nog niet dat alle software op GitHub open source is. Zie je een stuk code op GitHub wat je graag wilt gebruiken, maar kan je geen licentie vinden? Dan mag je de code niet zomaar gebruiken. Je zal in beginsel uitdrukkelijk toestemming moeten vragen aan de auteursrechthebbende (waarschijnlijk de developer van de code, maar dit zou ook wel eens de werkgever kunnen zijn) voordat je met de code aan de slag kan. Omdat de code op GitHub staat, mag je wel de code bekijken en deze forken. 

"Sla, SaaS, Agile...bekende taal voor onze juristen."

Waar kunnen we bij helpen?

Sla, SaaS, Agile? Bekende taal voor onze juristen. Een op de klippen gelopen it-project? Wij nemen het uit handen. Door onze tech-kennis kunnen wij de juiste vragen stellen. Dat is wel zo prettig communiceren.

Page not found

Jurist ICT recht

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Contact opnemen

Neem gerust contact met ons op.

Juridisch advies voor ondernemers
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?