Web3 recht

Wat is web3?

Web3 wordt beschouwd als de toekomst van het internet, maar wat is het precies? 

Packy McCormick, een investeerder met een passie voor web3, definieert web3 als “the internet owned by the builders and users, orchestrated with tokens.” Een van de belangrijkste kenmerken van web3 is dat het gebaseerd is op een decentraal model. Dit betekent, kort gezegd, dat gebruikers van het internet data, identiteiten of spullen met elkaar kunnen uitwisselen, zonder daarbij gebruik te hoeven maken van (machtige) centrale spelers, als Facebook. Het idee is dus dat de gewone man op het internet weer zeggenschap krijgen over zijn data en daarbij niet langer afhankelijk is van tussenpersonen. Op die manier zou het bijvoorbeeld ook mogelijk moeten zijn om met je data geld (of: “tokens”) te verdienen. Waar we nu nog op social media platformen beloond worden met “vind ik leuks”, zouden we in de wereld van web3 financieel beloond kunnen worden via tokens en is het ook mogelijk om (gedeeltelijk) eigenaar te worden van digital assets.

"the internet owned by the builders and users, orchestrated with tokens."

Licentierecht

Web3 in de praktijk

Web3 klinkt heel spannend, maar tot nu toe hebben maar weinig mensen een concreet beeld bij de mogelijkheden. Daarom sommen we een aantal web3-toepassingen op, om het potentieel van web3 een stukje concreter te maken:

  • NFT’s: een NFT is een non-fungible token, waarbij de token een unieke waarde op de blockchain vertegenwoordigt. Doordat elke NFT uniek is (non-fungible = niet-verwisselbaar), heeft het een zekere bewijsfunctie waardoor NFT’s in de praktijk als een soort “digitaal eigendomscertificaat” functioneren. 
  • DAO’s: DAO staat voor “gedecentraliseerde, autonome organisatie” en is een organisatievorm zonder centrale autoriteit. Het zijn dus de leden / gebruikers zelf die de touwtjes in handen hebben en bepalen welke beslissingen er worden genomen. Kortom, geen CEO’s, managers of een centrale overheid: maar een organisatie van en voor de mensen. DAO’s worden mogelijk gemaakt door smart contracts en zijn gebouwd op de blockchain.
  • Metaverse: een algemeen aanvaarde definitie voor de metaverse, bestaat helaas nog niet. Vaak wordt de metaverse omschreven als een netwerk van virtuele driedimensionale werelden, waar gebruikers van het web met elkaar kunnen communiceren en “dingen” kunnen doen. Zo kunnen gebruikers in de metaverse soms eigendommen bezitten, contracten sluiten met andere gebruikers en verschillende activiteiten ontplooien.

Web3: juridische uitdagingen

Web3 is ontzettend exciting en kent tegelijkertijd vele unieke juridische uitdagingen. Zo is het niet altijd makkelijk om erachter te komen welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een eventueel geschil. Een andere uitdaging betreft de handhaving. Want, hoe makkelijk is het eigenlijk om je recht te halen in web3? Maar ook op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht en privacy zijn er nog ontzettend veel vraagtekens. Het is zelfs nog niet duidelijk wat precies de betekenis is van “eigendom” in web3. Kan men überhaupt juridisch eigenaar zijn van een digital asset in web3? En zo ja: waar ben je dan precies eigenaar van?

NFT’s en juridische problemen

NFT’s brengen, door hun unieke aard, verschillende juridische uitdagingen met zich mee waarmee men rekening moet houden. Het is voor de koper van een NFT bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat hij of zij precies krijgt. Normaal gesproken krijgt de koper namelijk slechts een token en wordt hij of zij niet de eigenaar van het bijbehorende digitale werk (een afbeelding, video, etc.). Hier ontstaan niet zelden misverstanden over. Een andere juridische uitdaging is het intellectueel eigendom. Voordat je besluit om een NFT-project te starten en je NFT’s op OpenSea te verhandelen, is het belangrijk dat je er zeker van bent dat je alle benodigde intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, bezit. Heb je die niet? Dan kan je worden aangesproken voor een onrechtmatige daad. Let op: het aantal rechtszaken over NFT’s die verband houden met IE-rechten, neemt gestaag toe. 

"Bezit je alle intellectuele eigendomsrechten om jouw NFT-project te starten?"

Page not found

Web3 juristen

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Web3 juristen

Neem gerust contact met ons op.

Juridisch advies voor ondernemers
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?