Akte overdracht auteursrecht

Akte overdracht auteursrecht

Intellectuele eigendomsrechten kan je overdragen. Dat moet je wel doen via een zogenaamde akte van overdracht.

Een akte is een schriftelijk stuk. Heb je dus mondeling afgesproken dat alle auteursrechten op een werk worden overgedragen? Dan heeft er geen daadwerkelijke overdracht plaatsgevonden. Aan de overdracht van auteursrechten kan een prijskaartje hangen. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de partij die zijn of haar auteursrecht overdraagt, tot 2 of 3 keer de “maakprijs” in rekening brengt voor de overdracht. Dat is ook niet zo gek, want met de overdracht geef je jouw intellectuele eigendomsrechten weg. 

"Auteursrechten kunnen helaas niet mondeling worden overgedragen."

Licentierecht

Wat zijn de vereisten aan een overdracht van auteursrechten?

Om te beginnen, moet de partij die de rechten overdraagt hiertoe wel bevoegd zijn. Oftewel: wat je niet hebt, kun je niet overdragen. Daarnaast moest er sprake zijn van een wilsovereenstemming. Beide partijen moeten dus zijn overeengekomen dat ze de auteursrechten willen laten overdragen.

In de akte van overdracht is vaak niet duidelijk genoeg omschreven dat er iets wordt overgedragen, en wat er dan wordt overgedragen. Zorg er daarom altijd voor dat het woord overdracht in de akte wordt genoemd. Zo voorkom je dat een ander zou kunnen denken dat een exclusieve licentie, in plaats van een overdracht, is bewerkstelligd. 

Je hoeft een akte van overdracht niet door een notaris te laten opstellen. Het is wel aan te raden om hiervoor een jurist in te schakelen. Het gebeurt namelijk regelmatig dat er met een slechte akte van overdracht géén auteursrechten zijn overgedragen. Of dat er slechts een gedeeltelijke overdracht heeft plaatsgevonden. Dit achteraf repareren, kan dan zeer vervelend zijn.  

Elektronische akte

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de precieze vereisten zijn voor een overdracht van auteursrechten met een elektronische handtekening. Om het zekere voor het onzekere te nemen, ga je voor een akte op papier + natte handtekening. Dan weet je zeker dat de overdracht het gewenste effect bewerkstelligt en sta je niet alsnog met lege handen. 

Auteursrecht overdragen

Op het moment dat iemand iets creatiefs maakt (een website design, software, foto, illustratie, tekst, enzovoorts), ontstaan er automatisch auteursrechten. In principe komen de auteursrechten toe aan de originele maker van het werk. Dat is voor opdrachtgevers vaak niet handig. Zij willen “rechtenvrij” over het werk kunnen beschikken. Het overdragen van het auteursrecht is voor de opdrachtgever gunstiger dan een licentie. Daarom komt het regelmatig voor dat opdrachtgevers de auteursrechten willen laten overdragen. 

Ook met het oog op de toekomst van een bedrijf (denk maar aan een bedrijfsovername) is het belangrijk om de auteursrechten goed te hebben geregeld. 

Cookies en de AVG

"Persoonlijkheidsrechten kunnen niet worden overgedragen. Je kan wel afstand doen."

Overdracht auteursrecht voorbeeld

Wat vaak verkeerd gaat in een akte van overdracht auteursrecht, is dat de persoonlijkheidsrechten worden overgedragen. Bekijk eens het volgende voorbeeld:

Ontwerper draagt hierbij ten behoeve van Verkrijger, voor zover rechtens toegestaan, zijn persoonlijkheidsrechten over. Dat wil dus ook zeggen dat Ontwerper geen recht heeft op naamsvermelding.”

Dat is echter onjuist: persoonlijkheidsrechten kun je niet overdragen. Wel is het mogelijk om van persoonlijkheidsrechten afstand te doen. Daarom is het altijd aan te raden om de akte door een jurist te laten opstellen, zodat dit soort fouten worden voorkomen. 

Page not found

Jurist auteursrecht overdragen

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Jurist auteursrecht overdragen

Neem gerust contact met ons op.

Jurist commerciële contracten
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?