Zoek
Sluit dit zoekvak.

Exclusieve licentie opstellen

Bij een exclusieve licentieovereenkomst verleent de licentiegever een exclusief recht aan de licentienemer om het intellectuele eigendom, zoals een octrooi, merk of auteursrecht, te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Met intellectuele eigendomsrechten bedoelen we een geheel van wettelijke rechten die zien op creaties van de geest. Deze rechten beogen de inspanningen van makers (“creatives”) te belonen en zo tegelijkertijd innovatie te stimuleren. Intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten voor technische uitvindingen; auteursrechten voor creatieve werken; merkrechten voor onderscheidende tekens; modelregistraties voor tekeningen en modellen; en databankrechten worden bij wet aan de houders verleend. Als houder van deze rechten heb je meer controle over je werk en kun je erop vertrouwen dat je ideeën en inspanningen beschermd zijn tegen ongeoorloofd gebruik of exploitatie. Intellectuele eigendomsrechten bieden daarom een waardevolle bron van zekerheid voor de makers van creatieve werken.

Licentie schriftelijk vastleggen

Als houder van intellectuele eigendomsrechten heb je de unieke mogelijkheid om deze rechten in licentie te geven aan derden die er anders misschien geen toegang toe zouden hebben. Door het verlenen van een licentie (“gebruiksrecht”), maak je het voor anderen mogelijk om jouw werk te gebruiken. Uiteraard kun je hier zelf ook van profiteren door een licentievergoeding (soms bestaande uit royalties) af te spreken. Hoewel het soms zeker mogelijk is om een licentie mondeling te verlenen, moet dit zoveel mogelijk worden vermeden. In een geschil kan het zomaar voorkomen dat je wederpartij “geen actieve herinnering” heeft aan een belangrijke afspraak, en dan wordt het knap lastig om je mondeling afspraken te bewijzen. Een schriftelijke licentieovereenkomst verdient dan ook de voorkeur, omdat deze meer zekerheid biedt en de gebruiksvoorwaarden nauwkeuriger omschrijft. Het opstellen van een licentieovereenkomst kan lastig zijn. Het is belangrijk dat je alle essentiële punten in het document opneemt, zodat beide partijen weten wat ze mogen verwachten. 

Let op: een exclusieve licentie moet altijd worden verleend bij akte (zie artikel 2 van de Auteurswet). Het is dus niet mogelijk om mondeling een exclusieve licentie te verlenen.

Wat is een exclusieve licentieovereenkomst?

In de praktijk wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee soorten licenties: de niet-exclusieve licentie vs. exclusieve licentie. Bij het opstellen van een exclusieve licentie voor intellectuele-eigendomsrechten verleent de licentiegever de licentienemer het recht om als enige (dus ook met uitzondering van de licentiegever) het intellectuele eigendom te gebruiken. Dit betekent dat slechts één persoon of onderneming deze rechten op enig moment mag uitoefenen. De licentienemer krijgt aldus exclusieve toegang tot de intellectuele eigendom van de licentiegever en kan het commerciële potentieel ervan maximaliseren. In een niet-exclusieve licentieovereenkomst behoudt de licentiegever het recht om dezelfde intellectuele eigendom aan meerdere personen of bedrijven tegelijk in licentie te geven. Vandaar dat, bijvoorbeeld, voor standaard-software dikwijls voor een niet-exclusieve software licentie wordt gekozen. Bij maatwerksoftware – die in opdracht van een specifieke partij is ontwikkeld – ligt een exclusieve software licentieovereenkomst weer meer voor de hand.

Licentievergoeding voor een exclusieve licentie

Aangezien exclusieve licenties de licentienemer meer rechten verlenen dan niet-exclusieve licenties, is het veelal logisch dat daarvoor een hogere vergoeding wordt gevraagd. De licentiegever kan zo voordeel halen uit het verlenen van een exclusieve licentie en zijn intellectuele-eigendomsrechten op deze wijze winstgevend exploiteren. Dit kan bijzonder interessant zijn voor licentiegevers die veel tijd en/of geld hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun intellectuele-eigendomsrechten. Uiteraard kan ook de licentienemer voordeel halen uit een exclusieve licentieovereenkomst doordat hij exclusieve toegang heeft tot de betrokken intellectuele eigendom. Dit geldt met name op zeer concurrerende markten waar exclusiviteit een beslissende factor kan zijn voor het winnen van klanten of het uitbreiden van het marktaandeel.

Exclusieve licentie: wat moet erin staan?

Zoals gezegd geldt voor de exclusieve licentie wel een vormvereiste: deze moet namelijk bij akte worden verleend. Een akte is een schriftelijk document dat door beide partijen moet worden ondertekend. In wezen moet de inhoud van een exclusieve licentieovereenkomst alle essentiële punten bevatten, zoals:

  • De reikwijdte van de licentie (welke rechten worden verleend?)
  • De termijn (hoe lang duurt het exclusieve recht?)
  • Hoe en wanneer vergoedingen moeten worden betaald
  • Eventuele exploitatieverplichtingen van de licentienemer
  • Toegestane / verboden handelingen
  • Het geografische bereik (in welke landen geldt het exclusieve recht?)

Dit zijn slechts enkele van de punten die in een exclusieve licentieovereenkomst moeten worden opgenomen. In ieder geval is het belangrijk om voldoende tijd te nemen voor het opstellen ervan en aandacht te besteden aan alle relevante details, zodat beide partijen precies weten waar ze aan toe zijn.

Opstellen exclusieve licentieovereenkomst door gespecialiseerde juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het licentierecht en helpen op wekelijkse basis bedrijven bij het vertalen van hun licentiemodel naar concrete afspraken in een exclusieve licentieovereenkomst. 

Hulp nodig bij het opstellen van een exclusieve licentieovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).