Search
Close this search box.

Regels voor duurzaamheidsclaims

Het maken van duurzaamheidsclaims valt onder het consumentenrecht en wordt streng gereguleerd. Het is belangrijk om te voorkomen dat jouw claims misleidend of ongegrond zijn, omdat dit zowel het vertrouwen van consumenten kan schaden als juridische gevolgen kan hebben.

Duurzaamheidsclaims in reclame-uitingen

Wil je als organisatie de duurzame kwaliteiten van jouw product of dienst onder de aandacht brengen? Bijvoorbeeld dat de gebruikte materialen milieuvriendelijk zijn en/of de verpakking gerecycled is? Dan moet je rekening houden met een aantal regels.

De Autoriteit Consument & Markt heeft namelijk aangegeven strenger te gaan optreden tegen bedrijven die ongefundeerde duurzaamheidsclaims doen. Indien jouw duurzaamheidsclaim onjuist of misleidend is, kan de ACM een boete opleggen. Bovendien loop je het risico dat er ook een klacht bij de Reclame Code Commissie wordt ingediend en/of er een gerechtelijke procedure wordt gestart wegens overtreding van de OH-regels (oneerlijke handelspraktijken).

Juridische regels voor duurzaamheidsclaims

De governance van duurzaamheidsclaims is met name gebaseerd op wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken. Artikel 6:193b BW bepaalt dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk als een handelaar die zich niet gedraagt volgens de vereisten van professionele toewijding en daarmee het vermogen van de consument beperkt om een besluit te nemen. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën oneerlijke handelspraktijken die bijzonder oneerlijk zijn: agressieve en misleidende handelspraktijken. Het verstrekken van feitelijk onjuiste informatie of het op misleidende wijze verschaffen van informatie, dan wel het weglaten van essentiële informatie, wordt als misleidende beschouwd. Het doen van onjuiste en/of misleidende duurzaamheidsclaims valt dan ook onder de categorie misleidende handelspraktijken.

Toezicht door de Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt is in Nederland de toezichthouder op het privaatrechtelijk consumentenrecht en heeft op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming o.a. de bevoegdheid om te handhaven in geval van een overtreding van de OH-regels.*

Indien de ACM een overtreding constateert, kan zij besluiten om een boete op te leggen of een last onder dwangsom. Naast deze formele handhavingsmiddelen, komt het ook vaak genoeg voor dat de ACM eerst in gesprek gaat met de overtreder en het uiteindelijk bij een waarschuwing blijft.

*Indien het een oneerlijke handelspraktijk in de financiële sector betreft, is niet de ACM maar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) belast met het toezicht.

Vuistregels voor eerlijke duurzaamheidsclaims

De ACM heeft aangegeven strenger op te willen treden tegen bedrijven die ongefundeerde duurzaamheidsclaims doen. Dit geldt zowel voor (online) reclame als voor productverpakkingen. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun duurzaamheidsclaims feitelijk juist zijn en onderbouwd kunnen worden. In haar Leidraad duurzaamheidsclaims geeft de ACM aan ondernemingen 5 vuistregels om te bepalen in hoeverre hun beweringen over de de duurzaamheid van hun producten of diensten rechtmatig zijn:

1: Bied duidelijkheid over het duurzaamheidsvoordeel dat jouw product/dienst heeft.

2: Onderbouw jouw duurzaamheidsclaim met feiten en houd ze actueel.

3: Maak je een vergelijking met een ander product of bedrijf? Dan moet deze vergelijking wel eerlijk zijn.

4: Wees concreet over de duurzaamheidsinspanningen van jouw bedrijf.

5: Zaai geen verwarring met visuele claims en keurmerken.

Regels voor het maken van groene claims

Een duurzaamheidsclaim dient niet alleen te voldoen aan de OH-regels uit het Burgerlijk Wetboek maar ook de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Milieu Reclame Code (MRC)Eenieder die van mening is dat een reclame-uiting in strijd is met de Reclame Code kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Oftewel: wanneer je als bedrijf een duurzaamheidsclaim wil doen, zul je ook rekening moeten houden met het reclamerecht. Zo dient een reclame-uiting in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen en moet een bewering op het gebied van duurzaamheid (“CO2-vrij”) aantoonbaar juist zijn. Je moet als organisatie dus ook daadwerkelijk in staat zijn om de door jou gemaakte duurzaamheidsclaim te bewijzen. 

Op het moment dat je influencers of affiliates inschakelt voor de promotie van jouw duurzame producten of diensten, is het tot slot ook nog belangrijk om de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing er eens bij te pakken. 

Juridische ondersteuning bij het maken van green claims

Onze legal counsels kunnen jou ondersteunen bij het opstellen van duurzaamheidsclaims die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).