ICT contracten

Hulp nodig bij het opstellen of controleren van een ICT contract? Neem gerust contact op met onze legal counsels.

Wat is een ICT contract?

In de wet vinden we de term ‘ICT contract’ nergens uitdrukkelijk terug. Wanneer juristen spreken over een ict-contract, bedoelen ze in essentie een overeenkomst tussen verschillende partijen waarbij het gaat om ICT-producten of -diensten. Gezien de verscheidenheid aan ICT-producten en diensten in de praktijk, is het niet verwonderlijk dat er ook diverse soorten ICT-contracten bestaan. Denk aan softwarelicenties, SLA’s, SaaS-overeenkomsten, ICT-algemene voorwaarden, algemene voorwaarden app, software-distributieovereenkomsten, software-resellingsovereenkomsten, enzovoorts.

Moet een ICT contract schriftelijk worden vastgelegd?

Nee, een ICT-contract hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd. Net zoals bij andere overeenkomsten is in principe een aanbod (en aanvaarding daarvan) voldoende om een overeenkomst tot stand te laten komen. Heel soms schrijft de wet voor dat een overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd, maar dit is eerder uitzondering dan regel. Een voorbeeld van zo’n vormvereiste is de overdrachtsakte voor het auteursrecht. Als je het auteursrecht op software wilt overdragen, moet dat wel echt bij schriftelijke akte gebeuren.

Maar ook voor andere ICT contracten is het aan te raden om deze, vormvereiste of niet, schriftelijk vast te leggen. Een schriftelijke overeenkomst biedt duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokken partijen. Het legt de afspraken en verplichtingen helder vast, wat kan helpen bij het voorkomen van geschillen en misverstanden in de toekomst. Bovendien kan het schriftelijke document dienen als bewijs in geval van een juridisch conflict.

ICT contracten juridisch advies

Onze juristen hebben uitgebreide kennis van het ICT-recht. We kunnen je adviseren over verschillende aspecten binnen dit rechtsgebied, zoals het opstellen en beoordelen van ICT contracten, intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot software, privacyrecht en andere juridische vraagstukken die verband houden met tech

Neem gerust contact met ons op voor meer info. 

Welke regels gelden voor ICT contracten?

Partijen mogen in beginsel zelf bepalen wat voor soort afspraken ze in hun ICT-contract willen opnemen (‘contractsvrijheid’). Deze contractsvrijheid kent echter grenzen. Als het contract betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, moet het bijvoorbeeld voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de bepalingen in een contract op consumenten van toepassing zijn, moet je rekening houden met het consumentenrecht. Dit zijn dwingende wettelijke bepalingen waar je meestal niet van mag afwijken. Ook mag de inhoud van het contract niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde. Het moet dus wel een beetje netjes blijven. 

ICT contracten laten opstellen door ICT-juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het ICT-rechtInternetrecht en helpen op wekelijkse ICT-bedrijven bij het vertalen van hun wensen en verwachtingen naar concrete afspraken in een ICT contract. 

Hulp nodig bij het opstellen van een ICT contract voor jouw? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).