Overeenkomst van opdracht

Wat betekenen termen als “overeenkomst van opdracht”, “opdrachtovereenkomst“, en “freelanceovereenkomst” eigenlijk? En belangrijker nog, wat zijn de belangrijkste juridische aspecten waar je aan moet denken bij het opstellen of accepteren ervan?

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een juridische afspraak tussen twee partijen. Eén partij, de opdrachtnemer, belooft bepaalde taken uit te voeren voor de andere partij, de opdrachtgever. Maar let op, het is geen gewone arbeidsovereenkomst, dus niet te verwarren met een typisch werknemerscontract.

Dit soort overeenkomsten komen bijvoorbeeld voor wanneer een bedrijf een ander bedrijf inhuurt voor bepaalde diensten, zoals advieswerk, of wanneer een opdrachtgever een zelfstandige professional (zzp’er) inschakelt voor een specifiek project, zoals het ontwikkelen van een app.

Is een overeenkomst van opdracht een arbeidsovereenkomst?

Nee, zeker niet. Met een overeenkomst van opdracht ontloop je juist die strikte regels van het arbeidsrecht die wel van toepassing zijn op gewone werknemers. Dat betekent (meestal) minder rompslomp en meer vrijheid voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Geen gedoe met ontslagbescherming, vakantiedagen of ziekteverlof.

Verschil aanneming van werk en overeenkomst van opdracht

Hier komt de bouwterminologie om de hoek kijken. Bij een aannemingsovereenkomst draait het allemaal om het bouwen van iets tastbaars, zoals een huis of een tuin. De aannemer is verantwoordelijk voor het eindresultaat binnen de afgesproken termijn en tegen een vaste prijs.

In tegenstelling hiermee richt een overeenkomst van opdracht zich meer op het uitvoeren van bepaalde taken of het leveren van diensten, zonder dat daarbij per se een stoffelijk eindproduct wordt opgeleverd. Denk aan advieswerk, consultancy of productontwerp. 

Soms kan een overeenkomst een beetje van beide hebben, wat best verwarrend kan zijn. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je een keukenontwerp krijgt. Als je de keuken ook daadwerkelijk bij de ontwerper koopt, wordt het een consumentenkoop. Maar als de keukenzaak ook verantwoordelijk is voor de installatie, dan wordt het weer een aannemingsovereenkomst. 

Begrijp je het nog?

Risico's van een overeenkomst van opdracht

Het sluiten van een overeenkomst van opdracht brengt het risico met zich mee dat de Belastingdienst of het UWV deze toch beschouwt als een verkapte arbeidsovereenkomst (‘schijnzelfstandigheid‘). Dit betekent dat je als opdrachtgever alsnog loonbelasting en sociale premies moet afdragen over alle betaalde bedragen aan de opdrachtnemer. En dat kan behoorlijk in de kosten lopen. Het is daarom verstandig om altijd een inhuurovereenkomst zzp op te stellen waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. Zo heb je iets om op terug te vallen.

Daarnaast loop je ook nog eens het risico dat de opdrachtnemer aanspraak maakt op arbeidsrechtelijke beschermingen, zoals ontslagbescherming, vakantiedagen en ziekteverlof, die normaal gesproken alleen gelden voor werknemers in loondienst. Dit kan voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer vervelende situaties opleveren. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze risico’s en ze waar mogelijk te voorkomen.

Wat moet er in een overeenkomst van opdracht staan?

In de overeenkomst van opdracht zetten partijen hun werkafspraken zwart op wit. Hierdoor weten alle betrokkenen precies wat er van hen verwacht wordt en welke verplichtingen ze hebben. Wat je vaak tegenkomt in zo’n overeenkomst zijn onder andere:

  • De gegevens van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, zodat beide partijen duidelijk geïdentificeerd worden.
  • Een duidelijke omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, om verwarring te voorkomen.
  • De begin- en einddatum van de overeenkomst van opdracht, zodat de duur van de samenwerking helder is.
  • Afspraken over de betaling, inclusief eventuele vergoedingen voor onkosten zoals reiskosten of andere uitgaven.
  • Duidelijkheid over aansprakelijkheid en verzekeringen, om eventuele geschillen te voorkomen.
  • Bevestiging van de zelfstandigheid van de opdrachtnemer, om te voorkomen dat de overeenkomst als een verkapte arbeidsovereenkomst wordt gezien.
  • Duidelijke afspraken over de intellectuele-eigendomsrechten, zoals wie de eigenaar wordt van eventuele creaties of resultaten van de opdracht.
  • Beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief hoe deze gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en beveiligd, om te voldoen aan het privacyrecht zoals de AVG.
  • Handtekeningen van beide partijen als bevestiging van de overeenkomst.

Opzeggen van een overeenkomst van opdracht

Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht kan ingewikkeld zijn en hangt af van verschillende factoren. Vaak zijn de voorwaarden al in de overeenkomst zelf vastgelegd, zoals de duur en eventuele opzegtermijnen. Als dit niet het geval is, kan opzeggen afhangen van de omstandigheden.

Over het algemeen mag de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht opzeggen, maar het is belangrijk om rekening te houden met verplichtingen, zoals het betalen van een redelijk loon bij tussentijdse opzegging. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd kan de opdrachtnemer meestal niet tussentijds opzeggen (tenzij er gewichtige redenen aanwezig zijn), terwijl dit bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd vaak wél kan.

Het is belangrijk om je vooraf altijd goed te informeren over de specifieke voorwaarden en verplichtingen in de overeenkomst van opdracht. Zo kun je eventuele verrassingen voorkomen en zorgen dat de opzegging soepel verloopt.

Opstellen overeenkomst van opdracht door onze juristen

Onze legal counsels zijn ervaren in het opstellen van opdrachtovereenkomsten voor organisaties, bedrijven en zzp’ers. 

Ben je op zoek naar professionele ondersteuning bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder.

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).