Mag ik als opdrachtnemer de opdrachtovereenkomst opzeggen?

Onze juristen schrijven regelmatig over het auteursrecht, privacy en IT-recht. We schrijven, zoals we werken: in normaal Nederlands (of Engels), zonder onnodig jargon en altijd met een kritische noot.

Je bent enthousiast begonnen aan een nieuwe opdracht, maar gedurende de uitvoering van het project wordt het je langzaam maar zeker duidelijk dat je deze opdracht niet meer wil/kan afmaken. Na lang wikken en wegen heb je de knoop doorgehakt en stuur je aan jouw opdrachtgever een korte e-mail waarin je aangeeft de overeenkomst per direct op te zeggen. Diezelfde dag krijg je een boze e-mail van jouw opdrachtgever die aangeeft dat jij als opdrachtnemer helemaal niet mag opzeggen. Volgens hem ben je gewoon nog gebonden aan de afspraken uit de opdrachtovereenkomst. Heeft jouw opdrachtgever gelijk? Mag jij als opdrachtnemer de overeenkomst niet opzeggen? In deze blog bespreken onze juristen jouw (on)mogelijkheden.

Opzegging van de opdrachtovereenkomst

Alhoewel er in de literatuur veel is geschreven over de vraag of de opdrachtgever een opdrachtovereenkomst mag opzeggen (antwoord: ‘ja, in principe wel’), is er maar weinig te vinden over de opdrachtnemer. Dat komt misschien ook wel omdat het – in de praktijk – veelal toch de opdrachtgever is die van de overeenkomst af wil. Enfin, in deze blog staat de opdrachtnemer centraal en pakken we daarom allereerst het bijbehorende wetsartikel erbij.

Artikel 7:408, lid 2 luidt als volgt:

“De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt”.

Uit dit artikel kunnen we 2 conclusies trekken:

  • Een overeenkomst voor onbepaalde duur (die niet door volbrenging eindigt) mag in principe altijd door de opdrachtnemer worden opgezegd;
  • Een overeenkomst voor bepaalde duur (of een overeenkomst die door volbrenging eindigt), mag alleen door de opdrachtnemer worden opgezegd indien er sprake is van gewichtige redenen.

Opzegging door opdrachtnemer wegens gewichtige redenen

Uit voorgaande kunnen we afleiden dat een professionele opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht (‘opdrachtovereenkomst’) in beginsel alleen mag opzeggen indien hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Zomaar weglopen van een opdracht, kan dus niet. Dat is dus een groot verschil met de ruime opzegbevoegdheid van de opdrachtgever! Resteert natuurlijk de vraag: wat is een gewichtige reden?


Het antwoord is helaas enigszins teleurstellend: of er sprake is van een gewichtige reden hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Toch zijn er wel enkele richtlijnen te geven:

  • Indien jij als opdrachtnemer op goede grond het vertrouwen in jouw opdrachtgever hebt verloren, is er sprake van een gewichtige reden;
  • Indien jij als opdrachtnemer niet bereid bent om de opdracht uit te voeren volgens de aan jou gegeven aanwijzingen/instructies, en jouw opdrachtgever jou daaraan houdt, is er sprake van een gewichtige reden volgens artikel 7:402, lid 2 BW.
Neem contact met ons op

Geen juridisch nieuws + insider tips missen?

*Je kan je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief (die we max. 1 keer per 2 weken versturen). Jouw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om de nieuwsbrief aan je op te sturen. In onze privacyverklaring  lees je hier meer over.

Even kennismaken.
Wil je een offerte aanvragen, een korte juridische vraag stellen, een samenwerking voorstellen of gewoon even kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. Natuurlijk is het eerste contact altijd vrijblijvend. Je zit echt nergens aan vast, no worries. Stuur een e-mail naar contact@spaans-spaans.com, bel ons op 020 261 9633 of neem direct contact op.
Scroll naar top