Mag ik als opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen?

Je bent enthousiast begonnen aan een nieuwe opdracht, maar gedurende de uitvoering van het project wordt het je langzaam maar zeker duidelijk dat je deze opdracht niet meer wil of kan afmaken. Na lang wikken en wegen heb je de knoop doorgehakt en stuur je aan jouw opdrachtgever een korte e-mail waarin je aangeeft de overeenkomst per direct op te zeggen. Diezelfde dag ontvang je een boze e-mail waarin de opdrachtgever aangeeft dat jij als opdrachtnemer de overeenkomst niet zomaar mag opzeggen. Volgens hem ben je gewoon gebonden aan de afspraken uit de opdrachtovereenkomst. Heeft jouw opdrachtgever gelijk? Mag jij als opdrachtnemer de overeenkomst eigenlijk wel opzeggen?

 

Opzeggen van de opdrachtovereenkomst

 

Alhoewel er in de literatuur veel is geschreven over de vraag of de opdrachtgever een opdrachtovereenkomst mag opzeggen (antwoord: ‘ja, in principe wel’), is er maar weinig te vinden over de opdrachtnemer. Dat komt misschien ook wel omdat het – in de praktijk – veelal toch de opdrachtgever is die van de overeenkomst af wil. In deze blog staat de opdrachtnemer centraal en pakken we daarom allereerst het bijbehorende wetsartikel erbij.

Artikel 7:408, lid 2 luidt als volgt:

“De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt”.

Uit dit artikel kunnen we 2 conclusies trekken:

  • Een overeenkomst voor onbepaalde duur (die niet door volbrenging eindigt) mag in principe altijd door de opdrachtnemer worden opgezegd;
  • Een overeenkomst voor bepaalde duur (of een overeenkomst die door volbrenging eindigt), mag alleen door de opdrachtnemer worden opgezegd indien er sprake is van gewichtige redenen.

Opzegging door opdrachtnemer wegens gewichtige redenen

 

Uit voorgaande kunnen we afleiden dat een professionele opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht (‘opdrachtovereenkomst’) in beginsel alleen mag opzeggen indien hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Zomaar weglopen van een opdracht, kan dus niet. Dat is een groot verschil met de ruime opzegbevoegdheid van de opdrachtgever! Resteert natuurlijk de vraag: wat is een gewichtige reden?


Het antwoord is helaas enigszins teleurstellend: of er sprake is van een gewichtige reden hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Toch zijn er wel enkele richtlijnen te geven:

  • Indien jij als opdrachtnemer op goede grond het vertrouwen in jouw opdrachtgever hebt verloren, is er sprake van een gewichtige reden;
  • Indien jij als opdrachtnemer niet bereid bent om de opdracht uit te voeren volgens de aan jou gegeven aanwijzingen/instructies, en jouw opdrachtgever je daaraan toch wilt houden, is er sprake van een gewichtige reden.

Meer hulp nodig?

 

Vraag dan een adviesgesprek aan. Je krijgt daarmee 1 uur de tijd om al jouw vragen, twijfels en opmerkingen met een jurist te delen. Wel zo fijn, die peace of mind.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?