Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Mag ik als opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen?

Je bent enthousiast begonnen aan een nieuwe opdracht, maar gedurende de uitvoering van het project wordt het je langzaam maar zeker duidelijk dat je deze opdracht niet meer wil of kan afmaken. Na lang wikken en wegen heb je de knoop doorgehakt en stuur je aan jouw opdrachtgever een korte e-mail waarin je aangeeft de overeenkomst per direct op te zeggen. Diezelfde dag ontvang je een boze e-mail waarin de opdrachtgever aangeeft dat jij als opdrachtnemer de overeenkomst niet zomaar mag opzeggen. Volgens hem ben je gewoon gebonden aan de afspraken uit de opdrachtovereenkomst.

Heeft jouw opdrachtgever gelijk? Mag jij als opdrachtnemer de overeenkomst eigenlijk wel opzeggen?

Opzeggen van de opdrachtovereenkomst

Alhoewel er in de literatuur veel is geschreven over de vraag of de opdrachtgever een opdrachtovereenkomst mag opzeggen (antwoord: ‘ja, in principe wel’), is er maar weinig te vinden over de opdrachtnemer. Dat komt misschien ook wel omdat het – in de praktijk – veelal toch de opdrachtgever is die van de overeenkomst af wil. In deze blog staat de opdrachtnemer centraal en pakken we daarom allereerst het bijbehorende wetsartikel erbij.

Artikel 7:408, lid 2 luidt als volgt:

“De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt”.

Uit dit artikel kunnen we 2 conclusies trekken:

  • Een overeenkomst voor onbepaalde duur (die niet door volbrenging eindigt) mag in principe altijd door de opdrachtnemer worden opgezegd;
  • Een overeenkomst voor bepaalde duur (of een overeenkomst die door volbrenging eindigt), mag alleen door de opdrachtnemer worden opgezegd indien er sprake is van gewichtige redenen.

Opzegging door opdrachtnemer wegens gewichtige redenen

Uit voorgaande kunnen we afleiden dat een professionele opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht (‘opdrachtovereenkomst’) in beginsel alleen mag opzeggen indien hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Zomaar weglopen van een opdracht, kan dus niet. Dat is een groot verschil met de ruime opzegbevoegdheid van de opdrachtgever! Resteert natuurlijk de vraag: wat is een gewichtige reden?

Het antwoord is helaas enigszins teleurstellend: of er sprake is van een gewichtige reden hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval.

Toch zijn er wel enkele richtlijnen te geven:

  • Indien jij als opdrachtnemer op goede grond het vertrouwen in jouw opdrachtgever hebt verloren, is er sprake van een gewichtige reden;
  • Indien jij als opdrachtnemer niet bereid bent om de opdracht uit te voeren volgens de aan jou gegeven aanwijzingen/instructies, en jouw opdrachtgever je daaraan toch wilt houden, is er sprake van een gewichtige reden.

Meer hulp nodig?

Neem gerust contact met ons op. Wel zo fijn, die peace of mind.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).