Search
Close this search box.

Distributieovereenkomst opstellen

Wil je een distributieovereenkomst laten opstellen of controleren? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Een distributieovereenkomst laten opstellen bij Spaans&Spaans

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een distributeur en een leverancier. De distributeur koopt voor eigen rekening en risico goederen of diensten in bij de leverancier, om deze vervolgens zelf door te verkopen. Wij raden altijd aan om afspraken tussen een distributeur en leverancier schriftelijk vast te leggen in een zogeheten distributieovereenkomst. Een schriftelijke overeenkomst biedt partijen meer zekerheid en is bijvoorbeeld van extra belang indien de leverancier de enige partij is die de gewenste producten kan leveren – waardoor een situatie ontstaat waarin de distributeur afhankelijk is van de leverancier.

Distributieovereenkomst: wat is dat?

De distributieovereenkomst, ook wel wederverkoopovereenkomst, dealerovereenkomst, wholesale contract of resellerovereenkomst genoemd, is niet in de wet gedefinieerd. In de literatuur wordt de distributieovereenkomst omschreven als een contract waarbij de ene partij (de leverancier) bepaalde producten of diensten levert aan een andere partij (de distributeur). De distributeur stemt ermee in de desbetreffende goederen / diensten van de leverancier te kopen en deze vervolgens op eigen risico en onder eigen bedrijfsnaam te verkopen. Daarbij neemt de distributeur veelal ook de kosten voor marketing en sales op zich. Nu distributieovereenkomsten steeds populairder worden, is het van essentieel belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheden begrijpen voordat zij een dergelijke overeenkomst aangaan.

Distributieovereenkomst opstellen: wat moet erin staan?

Een distributieovereenkomst is een contract tussen de distributeur en de leverancier. Wat voor afspraken er in een distributieovereenkomst moeten komen te staan, hangt onder meer af van het type product / dienst die de distributeur afneemt bij de leverancier. De volgende afspraken zien we in ieder geval vaak terug:

  • Type product / dienst: welke producten / diensten worden er geleverd?
  • Wijze van levering: op welke manier gaat de leverancier producten / diensten leveren aan de distributeur?
  • Minimale afnameverplichting: welke hoeveelheden moet de distributeur van de leverancier afnemen?
  • Prijs: tegen welke prijzen verkoopt de leverancier producten / diensten aan de distributeur?
  • Betalingsvoorwaarden: wanneer, hoe en in welke vorm betaalt de distributeur voor de gekochte producten / diensten?
  • De markt/het afzetgebied van de producten / diensten: waar mag de distributeur de afgenomen producten/diensten verkopen?
  • Wederverkoopprijs: vaste verkoopprijzen zijn in beginsel niet toegestaan wegens strijd met het mededingingsrecht. Adviesprijzen en maximumprijzen zijn wel toegestaan;
  • Marketing: hoeveel tijd en geld moet de distributeur aan marketing besteden en is de distributeur hierbij aan bepaalde promotieregels gebonden? En is de leverancier verplicht om promotiematerialen aan de distributeur ter beschikking te stellen?

Distributieovereenkomst en wetgeving

Hoewel distributieovereenkomsten veel voorkomen, zijn ze niet specifiek geregeld in de wet. De definitie ervan komt dan ook niet rechtstreeks uit de wet, maar wordt afgeleid uit literatuur en jurisprudentie. 

Een bekende definitie van een distributieovereenkomst komt voort uit het zogenaamde
Bandit-arrest. Hierin wordt de distributieovereenkomst als volgt beschreven:

“De – niet wettelijk geregelde – distributieovereenkomst kan worden omschreven als een duurovereenkomst waarbij de ene partij, de leverancier, zich verplicht bepaalde producten of diensten te leveren aan zijn wederpartij, de distributeur, met het oog op doorlevering van die producten of diensten aan afnemers van die distributeur voor rekening en risico van de distributeur en in diens naam.”

Exclusieve distributieovereenkomst opstellen

Een leverancier en distributeur kunnen hun krachten bundelen via een exclusieve distributieovereenkomst, waarbij de laatste het alleenrecht krijgt om de producten/diensten in een bepaald gebied op de markt te brengen en te verkopen. Ondanks de potentiële voordelen van exclusieve distributie kan dit voor de distributeur tevens een verplichting inhouden om geen concurrerende producten of diensten van andere leveranciers te verkopen (exclusieve afnameverplichting/niet-concurrentiebeding). Omdat dergelijke overeenkomsten concurrentiebeperkende kenmerken kunnen hebben, moeten zij in overeenstemming zijn met het nationale en Europese mededingingsrecht.

Voorbeeld distributieovereenkomst?

Met zoveel modellen en voorbeelden van distributiecontracten die online beschikbaar zijn, is het belangrijk ze met een kritisch oog te benaderen (of dat door iemand anders te laten doen). Een standaard distributieovereenkomst is niet voor iedereen geschikt, omdat de specifieke behoeften van elk bedrijf anders zijn. Voor de distributie van software heb je bijvoorbeeld een software distributieovereenkomst nodig. Daarom is het sterk aan te bevelen jouw individuele behoeften te bespreken met een ervaren jurist of advocaat en een contract op maat te laten opstellen.

Opstellen distributieovereenkomst door gespecialiseerde juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en helpen op wekelijkse basis bedrijven bij het vertalen van hun distributiemodel naar concrete afspraken in een distributieovereenkomst. 

Hulp nodig bij het opstellen van een distributieovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).