Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Wat is een geheimhoudingsverklaring en wat zijn de voordelen?

In de zakenwereld draait alles om relaties en samenwerkingen. Vaak leidt dit tot het uitwisselen van gevoelige informatie of toegang tot uiterst vertrouwelijke zaken. Maar is het voldoende om je zakelijke partner simpelweg te vertellen dat iets vertrouwelijk is? The short answer: absoluut niet. In deze blog leggen we uit wat een geheimhoudingsverklaring (NDA) is en waarom het van cruciaal belang is voor (bijna) elk bedrijf.

Geheimhoudingsverklaring: wat is dat precies? 

Een geheimhoudingsverklaring, ook wel een geheimhoudingsovereenkomst of Non-Disclosure Agreement genoemd, is een juridisch document dat wordt gebruikt om gevoelige informatie te beschermen. Het komt vaak voor in situaties waarin bedrijven overwegen om een zakelijke relatie of overeenkomst aan te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een start-up die haar innovatieve idee aan een investeerder wil voorleggen. 

De NDA stelt een van de betrokken partijen dus in staat om vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie te delen met de andere partij, terwijl het strikte beperkingen oplegt aan het gebruik van die informatie en de verplichting oplegt om deze informatie vertrouwelijk te houden.

In andere woorden: een geheimhoudingsverklaring is een document waarin een van de betrokken partijen zich verplicht om bepaalde informatie van de andere partij geheim te houden.  

Wat moet er in een geheimhoudingsverklaring staan?

Wat er precies in een geheimhoudingsverklaring moet komen te staan, hangt af van de informatie die je wilt beschermen en de relatie tussen betrokken partijen. Het opstellen van een geheimhoudingsverklaring is dan ook altijd maatwerk. In een geheimhoudingsverklaring horen in ieder geval de volgende punten te staan: 

Gegevens van de betrokken partijen: maak duidelijk wie de betrokken partijen zijn bij de uitwisseling van vertrouwelijke informatie.
Doel van de samenwerking: Beschrijf het specifieke doel of de reden voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie;
Te beschermen informatie: Specificeer welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en dus moet worden beschermd.
Duur van de geheimhouding: Stel vast hoe lang de geheimhoudingsverplichting van kracht zal zijn.
Gevolgen van overtredingen: Definieer de consequenties die volgen als een van de partijen de geheimhoudingsafspraken schendt, inclusief boeteclausules.
Hoogte van de boete bij overtreding: Geef aan welk bedrag er als boete verschuldigd is in geval van schending van de overeenkomst.

Voordelen van een geheimhoudingsverklaring

Laten we eens kijken naar enkele belangrijke voordelen van het gebruik van een geheimhoudingsverklaring in zakelijke relaties:

1. Bescherming van bedrijfsgeheimen: Een NDA is een krachtig juridisch instrument dat bedrijven in staat stelt hun bedrijfsgeheimen te beschermen. Dit kan variëren van productontwerpen en productieprocessen tot klantenlijsten en financiële informatie.

2. Afdwingbaarheid: In geval van schending van de verklaring biedt een NDA juridische gronden voor het nemen van gerechtelijke stappen tegen de partij die de vertrouwelijkheid schendt. Dit kan leiden tot schadevergoeding of andere juridische remedies.

3. Waarschuwen: Het gebruik van een NDA laat zien dat je serieus bent over het beschermen van jouw informatie.

4. Duidelijke richtlijnen: Een NDA legt specifieke richtlijnen vast met betrekking tot wat wel en niet kan worden gedeeld. Dit voorkomt misverstanden en verwarring en zorgt ervoor dat alle partijen zich bewust zijn van hun verplichtingen.

Geheimhoudingsverklaring voor zzp’er 

Overweeg je om een freelancer in te schakelen en krijgt deze toegang tot gevoelige bedrijfsinformatie? In dat geval is het verstandig om de freelancer te vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid van je bedrijfsgegevens gewaarborgd blijft tijdens de samenwerking.

Je kunt er soms ook voor kiezen om enkel een geheimhoudingsbeding in een inhuurovereenkomst zzp op te nemen. Wat voor jouw bedrijf de juiste keuze is, hangt af van de specifieke omstandigheden en de mate van vertrouwelijkheid die vereist is. 

Geheimhoudingsverklaring voor investeerder

Wanneer je als ondernemer op zoek bent naar investeerders om je bedrijf te laten groeien, is het gebruikelijk om vertrouwelijke informatie over je bedrijf te delen om hen te overtuigen. Een geheimhoudingsverklaring voor investeerders is van cruciaal belang in dergelijke situaties. Het beschermt je bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendom terwijl je potentiële investeerders inzicht geeft in je bedrijf. Het legt de verplichting vast voor de investeerder om de ontvangen informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de beoordeling van de investering. Een goed opgestelde NDA biedt zowel jou als de investeerder de nodige bescherming en vertrouwen tijdens het investeringsproces. Het is een belangrijk instrument om een succesvolle en wederzijds voordelige zakelijke relatie op te bouwen.

Geheimhoudingsverklaring voor samenwerkingspartner 

Ga je samenwerken met een ander bedrijf? Dan is het delen van vertrouwelijke informatie waarschijnlijk onvermijdelijk. Om je eigen bedrijfsbelangen goed te beschermen, is het verstandig om aan de desbetreffende samenwerkingspartner een geheimhoudingsverklaring voor te leggen. Deze verklaring kan als bijlage worden toegevoegd aan het samenwerkingscontract. Hiermee wordt duidelijk vastgelegd dat vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk moet blijven, wat een solide basis vormt voor een succesvolle en betrouwbare zakelijke relatie.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).