Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

ICT-contract opzeggen: juridische aspecten nader bekeken

Laten we het eens hebben over het beëindigen van ICT-contracten. Het klinkt misschien als een simpele zaak, maar er komt eigenlijk best veel bij kijken. Van wettelijke vereisten tot contractuele verplichtingen, er zijn heel wat juridische aspecten waar je rekening mee moet houden als je een ICT-contract wilt opzeggen. In deze blog delen onze legal counsels hun inzichten en tips over dit onderwerp. 

Regels voor opzegging

Het opzeggen van een ICT-contract is meestal niet zo eenvoudig als het sturen van een e-mail waarin staat dat het contract wordt beëindigd. Er zijn namelijk wettelijke regels en vaak ook contractuele afspraken die moeten worden gevolgd. Deze regels verschillen per contracttype, de duur ervan en de geldende wet- en regelgeving.

Aangezien het grootste deel van de ICT-contracten als overeenkomsten van opdracht worden beschouwd (zoals een overeenkomst voor het ontwikkelen van software of in het geval van consultancy), richten we ons in deze blog op die specifieke wettelijke regels.

Volgens de wet kan een opdrachtovereenkomst in principe te allen tijde door de opdrachtgever worden opgezegd, zoals bepaald in artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), als er geen andere afspraken zijn gemaakt tussen de partijen. Echter, het opzeggen van een overeenkomst van opdracht kan alsnog leiden tot schadeplichtigheid van de opzeggende partij. Dus, hoewel de opzegging is toegestaan volgens artikel 7:408 lid 1 BW, betekent dit niet automatisch dat de opzeggende opdrachtgever vrijuit gaat. De opdrachtnemer kan bijvoorbeeld nog steeds aanspraak maken op overeengekomen vergoedingen of schadevergoeding eisen.

Opzegging van overeenkomst door ICT-leverancier

Maar wat als je als ICT-leverancier (de opdrachtnemer dus) zelf de opdrachtovereenkomst wilt beëindigen? Misschien ben je wel helemaal klaar met die lastige klant, of ben je door omstandigheden niet meer in staat om de opdracht af te ronden. In dit geval is het van cruciaal belang om te begrijpen wat je rechten en verplichtingen zijn als ICT-leverancier.

Volgens de wet mag de opdrachtnemer in principe alleen een contract opzeggen als het een overeenkomst betreft voor onbepaalde duur die niet door volbrenging eindigt, of als er sprake is van gewichtige redenen. Met andere woorden, zomaar weglopen van een opdracht is meestal niet toegestaan. Er moeten gegronde redenen zijn om de overeenkomst te beëindigen.

Tip: Wanneer de opdrachtgever een particulier is, kan van bovenstaande niet worden afgeweken. In het geval van B2B, heb je als opdrachtnemer wel de mogelijkheid om jouw opzeggingsbevoegdheden contractueel uit te breiden. Doe dat dan ook.

Opzegging van ICT-contract door klant

Jouw klant mag, als opdrachtgever, in principe de overeenkomst te allen tijde beëindigen (zie ook het kopje ‘regels voor opzegging’). Dit betekent dat hij de vrijheid heeft om de samenwerking met jou als ICT-leverancier op elk gewenst moment stop te zetten, zonder dat hij daarvoor specifieke redenen hoeft op te geven. En dat is natuurlijk best vervelend. Daarom kan het verstandig zijn om contractueel af te wijken van bovenstaande standaardregeling. 

Het is bijvoorbeeld handig om een redelijke opzegtermijn af te spreken, zodat beide partijen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op het einde van de samenwerking. Ook kan het nuttig zijn om afspraken te maken over eventuele vergoedingen bij vroegtijdige opzegging, zodat je jezelf financieel beschermd hebt.

Door dit soort zaken contractueel vast te leggen, voorkom je onduidelijkheid en mogelijke geschillen in de toekomst.

ICT-contract opzeggen? Raadpleeg eerst een ICT-jurist

Voordat je een ICT-contract opzegt, is het slim om een ICT-jurist te raadplegen. Onze legal counsels kunnen je helpen bij het begrijpen van je contractuele verplichtingen, het vaststellen van opzegtermijnen en het identificeren van eventuele risico’s. Neem gerust contact met ons op.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).