Juridische aspecten van software ontwikkeling en benodigde contracten

Benieuwd naar de juridische aspecten van software ontwikkeling? Onze legal counsels staan klaar om het je haarfijn uit te leggen. 

Juridische hulp bij software ontwikkeling

Regelmatig krijgen onze IT-juristen vragen van klanten, zowel software developers als afnemers, over IT-contracten, intellectueel eigendom of issues met betrekking tot het softwareontwikkelingsproces. Denk dan aan vragen als:

  • Wat zijn mijn rechten als de softwareontwikkelaar afgesproken (oplever-)termijnen niet nakomt? 
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn startup de eigenaar wordt van de broncode en bijbehorende intellectuele eigendomsrechten? 
  • Wat zijn de juridische risico’s bij het gebruik van open-source software in mijn project?
  • Moeten we een verwerkersovereenkomst sluiten met de software leverancier?

Vaak kun je met het opstellen van de juiste IT-contracten al veel problemen voorkomen. Onze IT-juristen staan klaar om je te helpen bij het opstellen ervan.

Eigendom van de broncode

Om te bepalen wie de broncode bezit, moeten we duiken in de Auteurswet. Daar staat dat de persoon die de code daadwerkelijk heeft gemaakt, over het algemeen wordt beschouwd als de eigenaar, zoals artikel 4 van de Auteurswet bepaalt. In de praktijk betekent dit vaak dat externe ontwikkelaars de auteursrechten bezitten. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel die in de wet zijn opgenomen. Deze uitzonderingen kunnen van invloed zijn op de eigendomsrechten van de broncode en moeten zorgvuldig worden overwogen.

Naar Nederlands recht kunnen auteursrechten overigens alleen schriftelijk worden overgedragen. Dus als je speciaal voor jouw bedrijf software laat maken (maatwerk software), moet je schriftelijk met de ontwikkelaar afspreken wie de rechten krijgt, vooral die van de broncode. 

Contractuele afspraken software ontwikkeling

Bij het opstellen van een overeenkomst voor softwareontwikkeling hebben zowel de opdrachtgever (klant) als de opdrachtnemer (software developer) in principe veel vrijheid om hun afspraken naar eigen inzicht vorm te geven. Doe dit dan ook!

Belangrijke onderwerpen om contractueel vast te leggen zijn onder andere de specificaties van de software, de vergoeding (fixed fee?), oplevering en acceptatie, de licentie of overdracht van intellectuele eigendomsrechten, enzovoorts. Vooral als er maatwerk software wordt ontwikkeld voor de klant, is het belangrijk om de overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten schriftelijk duidelijk vast te leggen.  

Maar er zijn nog meer aandachtspunten om rekening mee te houden. Zo bestaat maatwerksoftware vaak deels uit bestaande broncode van derden, zoals open source software. Het is belangrijk om te beseffen dat er ook voor open source regels gelden, en dat het schenden ervan een inbreuk kan zijn op de intellectuele eigendomsrechten. Het is daarom cruciaal dat de overeenkomst duidelijk maakt of het gebruik van dergelijke software is toegestaan.

Afspraken over onderhoud van software

Een belangrijk aspect van het gebruik van software is het onderhoud ervan. Vaak wordt in softwarelicentieovereenkomsten een clausule opgenomen waarin wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de software. Dit kan de softwareontwikkelaar zelf zijn of een derde partij die door de softwareontwikkelaar is aangewezen.

Wanneer de softwareontwikkelaar verantwoordelijk is voor het onderhoud, is het van cruciaal belang dat deze verantwoordelijkheid duidelijk wordt vastgelegd in de overeenkomst of in een afzonderlijke Service Level Agreement (SLA). Hierbij moet worden bepaald welke soorten onderhoud worden gedekt, zoals bugfixes, updates, en technische ondersteuning. Daarnaast moeten ook zaken zoals responstijden en beschikbaarheid van ondersteuning worden gespecificeerd.

Opzeggen van software contract

Het opzeggen van een IT-contract is vaak niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals contractuele verplichtingen, opzegtermijnen en eventuele boetes of schadevergoedingen bij vroegtijdige beëindiging.

Bij het opzeggen van een softwarecontract is het belangrijk om de contractuele voorwaarden nauwkeurig te volgen. Dit kan onder meer inhouden dat er een formele opzegging moet worden ingediend binnen een bepaalde termijn, en dat er mogelijk een opzegvergoeding moet worden betaald.

Is er contractueel niets over opzegging geregeld?

Dan moet er rekening worden gehouden met de wettelijke regels omtrent opzegging van overeenkomsten. In Nederland geldt bijvoorbeeld dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde kan worden opgezegd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Deze termijn kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en duur van de overeenkomst, en eventuele gebruiken in de branche.

Opstellen contract voor software ontwikkeling door onze IT-juristen

Wil je een vlijmscherp contract voor de ontwikkeling van software? Onze juristen kennen het IT-recht door en door en staan klaar om jou te helpen. We ondersteunen zowel afnemers als softwareleveranciers bij het opstellen van duidelijke en solide overeenkomsten voor softwareontwikkeling.

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).