Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Hoe regel je de overdracht van auteursrechten op software?

Op het moment dat je besluit om een website, app of computerprogramma te laten ontwikkelen, is het belangrijk dat je afspraken maakt met jouw developer over het auteursrecht. Doe je dit niet? Dan blijft het auteursrecht op de broncode bij jouw techie en mag je, bijvoorbeeld, niet zomaar wijzigingen aanbrengen in de code. Niet echt praktisch natuurlijk. Maar ook als software developer is het belangrijk om na te denken over jouw rechten en verplichtingen. Er komt namelijk vast een moment in je carrière dat een opdrachtgever opeens ‘zijn’ code wil hebben, en jij je halsoverkop in de overdracht van auteursrechten moet verdiepen. In beide situaties staat echter de volgende vraag centraal: “Hoe regel je de overdracht van auteursrechten op software?” Via deze blog proberen onze juristen je alvast in de juiste richting te wijzen.

Auteursrecht kan worden overgedragen

Ja, het auteursrecht kan worden overgedragen. Het auteursrecht is namelijk een vermogensrecht en dat kan worden verkocht (zie artikel 7:47 Burgerlijk Wetboek) en geleverd bij akte. Dat laatste (ofwel, de levering) is wel even een dingentje. De overdracht van het auteursrecht kan dus alleen gebeuren via een schriftelijk akte. Het is een misverstand dat het auteursrecht ook kan worden overgedragen via een appje bijvoorbeeld.

Gevolgen van een overdracht

Wat betekent het nou eigenlijk als het auteursrecht wordt overgedragen? Overdracht van het auteursrecht kan het makkelijkst worden vergeleken met ‘koop’. Door overdracht van het auteursrecht gaat het eigendom van (een deel van) de rechten over op de verkrijger van de rechten. Dit betekent dus ook dat de verkrijger de nieuwe ‘eigenaar’ wordt en de software developer (in dit geval degene die zijn rechten verkoopt) niets meer mag doen met (een deel van) zijn auteursrechten. De software developer is zijn auteursrecht dus kwijt. 

Wie is de auteursrechthebbende?

Je kan niet iets overdragen wat je niet hebt. Om er dus zeker van te zijn dat de overdracht van het auteursrecht goed verloopt, is het belangrijk om altijd even te checken of de developer die zijn handtekening onder de akte zet, wel daadwerkelijk het auteursrecht heeft (i.e. de rechthebbende is). Dit lijkt heel vanzelfsprekend, en toch gaat het vaak fout. Als de developer bijvoorbeeld in dienst is bij een bedrijf, heeft hoogstwaarschijnlijk niet de developer het auteursrecht maar zijn werkgever. Een overdracht van auteursrechten door de developer heeft dan ook geen gevolg: hij kan geen rechten overdragen die hij niet heeft. Op grond van artikel 7 auteurswet is de werkgever immers de auteursrechthebbende.  

Overdracht van een gemeenschappelijk auteursrecht

Vaak werken er meerdere developers samen aan een software-project. Het is dan ook goed mogelijk dat er een zogeheten ‘gemeenschappelijk auteursrecht’ ontstaat. Niet één developer heeft het auteursrecht, maar meerdere developers zijn als het ware mede-eigenaar geworden. Juridisch gezien ontstaat er een gemeenschap (eigenlijk net als een huwelijksgemeenschap), waarvan elke software developer deelgenoot uitmaakt. Dit betekent onder meer dat als een derde een website bijvoorbeeld wil publiceren, die in beginsel van alle software developers toestemming moet krijgen. 

Goed, hoe zit het nou met de overdracht van een gemeenschappelijk auteursrecht? Uit de wet vloeit voort dat een aandeel in een gemeenschappelijk auteursrecht kan worden overgedragen. Let wel, de overdracht van een aandeel, betekent niet dat het gemeenschappelijk auteursrecht wordt overgedragen. Slechts, het aandeel van die ene developer is ‘verkocht’. Door overdracht van alle aandelen in de gemeenschap, zou je wel de overdracht van het volledige (gemeenschappelijk) auteursrecht kunnen effectueren. 

Let op open source licenties

Software developers maken dikwijls gebruik van open source code. Alhoewel open source code gratis is, betekent dit nog niet dat er geen regels zijn. De open source code is vaak uitgegeven onder een zogeheten ‘open source license’. In die licentie staan regels over hoe de open source code gebruikt mag worden. 

De developer die de open source gebruikt is natuurlijk niet zelf de maker en heeft hier dan ook niet het auteursrecht op. Hij kan het auteursrecht op de code dus ook niet overdragen. Op zich hoeft dan geen probleem te zijn, zolang de open source licentie zich niet verzet tegen de overdracht. Het is belangrijk om goed te bekijken van welke open source code er gebruik is gemaakt en wat de open source licentie zegt over een eventuele overdracht. 

Persoonlijkheidsrechten van de developer

We zien nog wel eens overeenkomsten langskomen waarin staat dat de developer ook de persoonlijkheidsrechten op het software-project overdraagt. Dit is toch echt evident onjuist. Persoonlijkheidsrechten (zoals het recht op naamsvermelding) zijn niet overdraagbaar. Dus ook na overdracht van zijn auteursrecht, heeft de software developer zijn persoonlijkheidsrechten. Je kan echter wel afspreken in de akte van overdracht dat de software developer afstand doet van bepaalde persoonlijkheidsrechten. Wil je bijvoorbeeld liever niet dat jouw developer op jouw website zijn naam vermeld? Dan kan je jouw developer afstand laten doen van zijn recht op naamsvermelding. Dit moet je wel duidelijk afspreken.

Overdracht gone wrong

De overdracht van auteursrechten op software is lastiger dan het lijkt. Zo is het vaak moeilijk om precies de vinger te leggen op hetgeen nou daadwerkelijk wordt overgedragen. Auteursrechten op de broncode, bijbehorende documentatie, rapporten, etc.? Het is daarom altijd verstandig om een jurist te betrekken bij de overdracht, zodat je zeker weet dat je als opdrachtgever niet alsnog met lege handen komt te staan c.q. je als software developer meer weggeeft dan je wilt. Neem dan ook gerust contact met ons op als je vragen hebt over de overdracht van auteursrechten of direct een akte door ons wil laten opstellen.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).