Contract voor zzp'er
(juridisch advies)

Hulp nodig bij het opstellen van een contract voor jouw zzp’er? Of juridisch advies nodig omtrent de zelfstandigheid van de freelancer? Neem gerust contact op met onze juristen.

Moet ik met zzp’er een contract sluiten?

Wanneer jij als opdrachtgever een zelfstandige professional (zzp’er) inhuurt voor bepaalde werkzaamheden, kunnen jullie de gemaakte afspraken vastleggen in een zzp-contract. Het is in ieder geval van groot belang dat deze overeenkomst duidelijk aantoont dat de zzp’er als zelfstandige opereert binnen zijn eigen beroep of bedrijf, en dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie (fictieve dienstbetrekking).

Schriftelijk contract sluiten met zzp'er is belangrijk

Hoewel het niet verplicht is om met jouw zzp’er een schriftelijk contract te sluiten, is het natuurlijk wel zo slim. Hoe wil je bijvoorbeeld anders bewijzen dat de zzp’er als zelfstandig ondernemer voor jou werkt en jullie niet in een arbeidsrelatie zitten? Laten we eens naar een voorbeeld kijken. Je huurt een zzp’er in om regelmatig content te schrijven voor jouw bedrijfsblog. Als je geen contract hebt dat de zelfstandigheid van de zzp’er benadrukt, kunnen instanties – zoals de Belastingdienst – beweren dat de desbetreffende persoon eigenlijk een werknemer is. Dat kan weer leiden tot naheffingen en extra kosten. Door duidelijke afspraken te maken in een contract, bescherm je niet alleen jezelf, maar zorg je er ook voor dat de samenwerking soepel verloopt.

Wat moet ik met mijn zzp’er juridisch afspreken?

Natuurlijk is de Belastingdienst niet de enige reden om een contract met je zzp’er te sluiten. Het is ook gewoon heel prettig om de belangrijkste afspraken met de zzp’er (zoals bepalingen over aansprakelijkheid en auteursrechten) zwart op wit vast te leggen. Dit wordt meestal gedaan via een overeenkomst van opdracht, ook wel bekend als een inhuurovereenkomst zzp. De specifieke inhoud van dit contract is afhankelijk van de branche en de aard van de werkzaamheden, maar er zijn enkele essentiële zaken die vrijwel altijd in dit type overeenkomst moeten worden opgenomen.

  • Taakomschrijving: De overeenkomst moet een duidelijke beschrijving bevatten van de diensten die de zzp’er zal leveren. Dit geeft helderheid over wat er van de zzp’er wordt verwacht.
  • Looptijd van de overeenkomst: Het contract moet de periode aangeven gedurende welke de samenwerking zal plaatsvinden. Dit kan een eenmalige opdracht of een langer lopende overeenkomst zijn.
  • Zelfstandigheid: Het is van essentieel belang om in de overeenkomst te benadrukken dat de zzp’er als zelfstandige opereert en dat er geen intentie is om een arbeidsrelatie aan te gaan. Dit voorkomt verwarring over de aard van de samenwerking.
  • Deadlines: Indien van toepassing moeten er duidelijke deadlines worden vastgesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Betaling: Het contract moet informatie bevatten over hoe en wanneer de zzp’er zal worden betaald, evenals eventuele betalingstermijnen.
  • Aansprakelijkheid: Het is belangrijk om te definiëren in hoeverre de zzp’er verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eventuele schade die tijdens de werkzaamheden wordt veroorzaakt.
  • Intellectuele eigendomsrechten: Als de zzp’er creatief werk produceert, zoals tekst, foto’s, video’s, of software, moeten er afspraken worden gemaakt over de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze werken.
  • Vervanging en derden: De overeenkomst moet bepalen of de zzp’er derden mag inschakelen of zich mag laten vervangen, en onder welke voorwaarden.
  • Conflictoplossing: Tot slot is het raadzaam om in de overeenkomst een clausule op te nemen over hoe eventuele geschillen zullen worden opgelost om onnodige juridische problemen te voorkomen.

Door deze belangrijke elementen op te nemen in de zzp-overeenkomst, creëer je duidelijkheid en zekerheid voor zowel jou als opdrachtgever als voor de zzp’er, waardoor de samenwerking soepeler en met minder juridische risico’s verloopt.

Zzp'er een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen

Als de zzp’er toegang krijgt tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie, is het slim om hem te vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring, ook wel bekend als een NDA (Non-Disclosure Agreement), legt vast dat de zzp’er geen vertrouwelijke informatie mag delen of gebruiken voor andere doeleinden dan de overeengekomen opdracht.

Contract voor zzp'er laten opstellen door ervaren juristen (maatwerk)

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen van commerciële contracten en helpen op wekelijkse basis bedrijven bij het vertalen van hun wensen en verwachtingen naar concrete afspraken in een inhuurovereenkomst zzp. 

Hulp nodig bij het opstellen van een contract voor jouw zzp’er? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).