Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst: wat is het verschil?

Wanneer je als bedrijf overweegt om een stagiair aan te nemen, is het van cruciaal belang om onderscheid te maken tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst.

Hoewel een stageovereenkomst bedoeld is voor educatieve doeleinden en geen arbeidsrelatie impliceert, is het mogelijk dat de afspraken per ongeluk leiden tot de kwalificatie als een arbeidsovereenkomst, waardoor de stagiair in feite als werknemer wordt beschouwd.

In deze blog zullen we de belangrijkste verschillen tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst bespreken, en hoe je kunt voorkomen dat een stageovereenkomst toch als dienstverband wordt gekwalificeerd.

Wat is een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de stagiair en het bedrijf waar de stage plaatsvindt, waarbij vaak ook de onderwijsinstelling betrokken is als partij. Hoewel de stage niet noodzakelijkerwijs plaatsvindt tijdens de formele studieperiode van de student, blijft het educatieve karakter van de stage centraal staan. 

Dit betekent dat het leerproces van de student voorop staat bij de activiteiten die hij of zij uitvoert tijdens de stageperiode. In Nederland bestaat er geen specifieke wetgeving voor stageovereenkomsten, waardoor het essentieel is om een duidelijke en heldere stageovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomst biedt niet alleen duidelijkheid over de verwachtingen en verantwoordelijkheden van zowel de stagiair als het bedrijf, maar helpt ook eventuele misverstanden te voorkomen.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend contract tussen een werkgever en een werknemer, waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over het verrichten van arbeid tegen betaling, de werktijden, het salaris, vakantiedagen, en andere arbeidsvoorwaarden.

Anders dan bij een stageovereenkomst, is het doel van een arbeidsovereenkomst primair gericht op het verrichten van arbeid in ruil voor een beloning, zonder een educatief of leeraspect als hoofddoel.

Arbeidsovereenkomsten vallen onder de wettelijke regelingen van het arbeidsrecht en zijn onderhevig aan specifieke wetten en regels (CAO’s bijvoorbeeld) die de rechten van werknemers beschermen. Het is van essentieel belang dat een arbeidsovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen en dat alle afspraken duidelijk en rechtsgeldig zijn vastgelegd.

Stageovereenkomst vs. arbeidsovereenkomst

Het grootste verschil tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is  dat bij een arbeidsovereenkomst de focus ligt op het uitvoeren van betaalde werkzaamheden, terwijl bij een stageovereenkomst het leerproces centraal staat. Dit betekent dus ook dat als de werkzaamheden die jouw stagiair moet verrichten, alleen maar gericht zijn op productie of de winst van de onderneming, er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Waarom is het nou relevant om te bepalen of iemand een stagiair of werknemer is? Dit heeft te maken met verschillende fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s die hieraan verbonden zijn. Kort gezegd, heeft de werknemer (veel) meer rechten dan een stagiair. 

Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Vakantiedagen en vakantiegeld
  • Loondoorbetaling bij ziekte
  • Ontslagbescherming (de overeenkomst kan niet zomaar worden opgezegd)
  • Recht op wettelijk minimumloon

Daarnaast moet je als werkgever ook loonheffingen inhouden op het salaris van de werknemer, zoals belastingen en sociale premies.

Checklist stageovereenkomst

Als organisatie  wil je waarschijnlijk voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en je stagiair opeens een werknemer is. Heb je geen idee of je aan jouw stagiair eigenlijk een arbeidsovereenkomst moet aanbieden? Dan kunnen de volgende vragen je alvast op weg helpen:

  1. Is de stagiair gedurende de stageperiode ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling?
  2. Ontvangt de stagiair een vergoeding die slechts de onkosten dekt? (Hoe hoger de vergoeding, hoe groter de kans dat een rechter dit als salaris ziet).
  3. Is het duidelijk wat de leerdoelen zijn van de stagiair en vindt er regelmatig een evaluatie plaats? 
  4. Heeft de stagiair een begeleider vanuit de onderwijsinstelling die de voortgang van de stage bewaakt?

Lukt het je niet om de vragen te beantwoorden of wijst alles op een arbeidsovereenkomst? Dan zouden er toch wel wat alarmbellen moeten afgaan en is het verstandig om contact op te nemen met een van onze legal counsels. 

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).