Zoek
Sluit dit zoekvak.
Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Licentieovereenkomst intellectueel eigendom: alle juridische ins & outs

Als je bezittingen hebt die je niet zelf nodig hebt, kun je anderen tegen betaling toestaan deze te gebruiken. Dit geldt voor zowel onroerend goed, zoals een gebouw, als intellectueel eigendom, zoals een octrooi, auteursrecht, ontwerp of handelsmerk. Via een zogeheten licentieovereenkomst kun je aan een ander toestemming geven om jouw intellectueel eigendom te gebruiken. Aan deze toestemming kun je allerlei voorwaarden en beperkingen verbinden, zoals het betalen van een licentievergoeding. Meer weten over de juridische ins & outs van de licentieovereenkomst? Lees dan even verder.

Licentieovereenkomst: wat is dat?

Een licentieovereenkomst voor intellectueel eigendom is een juridisch document dat de voorwaarden regelt voor het gebruik van een specifiek intellectueel eigendomsrecht. In de praktijk bestaan er verschillende soorten overeenkomsten die als licenties worden beschouwd. Denk dan bijvoorbeeld aan de software licentieovereenkomst. Software wordt in dat geval door een softwareleverancier in licentie gegeven aan gebruikers, waarbij de softwareleverancier vertrouwt op de auteursrechtelijke bescherming van het computerprogramma om inkomsten te genereren. Maar ook als je via het internet muziek beluistert (via Spotify bijvoorbeeld) zijn er licenties in het spel. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat bijna alles wat er gebeurt in onze digitale wereld gebaseerd is op licenties. 

Hoewel het mogelijk is om een licentie mondeling te verlenen (“als ik jouw mondeling toestemming geef om deze blog te kopiëren is dit ook geldig”) wordt de toestemming voor gebruik doorgaans schriftelijk vastgelegd in een licentieovereenkomst. Zo’n licentieovereenkomst bepaalt de rechten en verplichtingen van zowel de licentiegever (de eigenaar van het intellectuele eigendom) als de licentienemer (de partij die toestemming krijgt om het intellectuele eigendom te gebruiken). 

De voordelen van licentieverlening voor eigenaars van intellectueel eigendom

Een van de redenen waarom eigenaars van intellectueel eigendom licenties verlenen aan anderen voor het gebruik ervan, is eenvoudigweg omdat die anderen de vaardigheden en middelen hebben om het intellectueel eigendom te exploiteren. Soms is het aanstellen van een licentienemer in een andere regio de meest efficiënte manier om jouw product of dienst op die markt te introduceren. De desbetreffende partij is bekend met de lokale markt, taal, cultuur en wet- en regelgeving, waardoor ze jouw intellectueel eigendom effectief kunnen beheren en promoten in die specifieke markt. Bovendien kunnen licenties een bron van inkomsten zijn voor eigenaars van intellectueel eigendom. Denk dan aan royalty’s of andere type licentievergoedingen. 

De software licentieovereenkomst (uitgelicht)

In deze digital world is de “softwarelicentieovereenkomst” een veelvoorkomend type licentieovereenkomst. Doordat organisaties voor hun bedrijfsvoering steeds afhankelijker geworden zijn van softwaretoepassingen, is het belangrijk geworden om duidelijke afspraken te maken over het gebruik en de distributie ervan. De softwarelicentieovereenkomst speelt hierbij een cruciale rol. 

Een softwarelicentieovereenkomst is een juridisch document dat de voorwaarden en bepalingen regelt voor het gebruik van software door gebruikers. Het functioneert als een contract tussen de softwareleverancier (de licentiegever) en de gebruiker (de licentienemer), waarbij de licentienemer toestemming krijgt om de software te gebruiken volgens de vastgestelde voorwaarden.

Een software licentieovereenkomst omvat vaak belangrijke aspecten, zoals de reikwijdte van de licentie, de gebruiksrechten, beperkingen op het gebruik, aansprakelijkheidsbeperkingen, enzovoorts. Een evenwichtige softwarelicentieovereenkomst beschermt zowel de belangen van de softwareleverancier als van de gebruiker. 

Licentieovereenkomst: wat moet er echt in staan? 

Er bestaat niet zoiets als een “universele modellicentieovereenkomst”. Licentieovereenkomsten nemen allerlei vormen aan. Toch zijn er enkele elementen die onze legal counsels in de meeste licentieovereenkomsten zullen opnemen. Die elementen bespreken we hieronder.

  1. Scope van de licentie: we beschrijven duidelijk welke IE-rechten worden gelicentieerd, inclusief specifieke details over het gebruik, de omvang en de duur van de licentie.
  2. Beperkingen: we stellen beperkingen en voorwaarden vast met betrekking tot het gebruik van de IE-rechten, zoals territoriale beperkingen, gebruiksdoeleinden en eventuele beperkingen op het verlenen van sublicenties.
  3. Betalingsvoorwaarden: we leggen de betalingsstructuur vast, inclusief eventuele licentievergoedingen, royalty’s of andere financiële afspraken die zijn gemaakt.
  4. Van wie is wat: we bepalen hoe de IE-rechten worden beschermd en wie eigenaar blijft van het intellectueel eigendom, inclusief eventuele garanties met betrekking tot de originaliteit en geldigheid van het intellectueel eigendom.
  5. Inbreuk en beëindiging: we behandelen de consequenties in geval van inbreuk op de licentieovereenkomst, evenals de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst. 

Het opstellen van een effectieve licentieovereenkomst vereist een grondig begrip van intellectuele eigendomsrechten en een zorgvuldige afweging van de specifieke behoeften en belangen van alle betrokken partijen. Onze IP-juristen hebben de expertise om op maat gemaakte licentieovereenkomsten op te stellen die de rechten en verplichtingen van alle partijen adequaat weerspiegelen en de nodige bescherming bieden.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).