Search
Close this search box.
Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Akte van overdracht software door een generator laten opstellen: de juridische gevaren

Regelmatig worden wij gecontacteerd door softwareleveranciers en softwareafnemers met vragen over de overdracht van software. Met overdracht hebben we het hier over de auteursrechten op de code.

Bij het opstellen van een akte van overdracht voor software is het van cruciaal belang om juridisch waterdichte documenten te hebben die de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen beschermen. Hoewel er nu online generatoren beschikbaar zijn die ‘automatisch’ aktes van overdracht voor software genereren, brengt het gebruik van een generator belangrijke juridische gevaren met zich mee die niet over het hoofd mogen worden gezien.

Het onderzoek ontbreekt

Wanneer je van een template-akte van overdracht gebruikmaakt, wil je waarschijnlijk snel en zonder al te veel kosten alle softwarecomponenten overdragen. De meeste softwareprojecten zijn ‘juridisch ingewikkeld’, omdat ze bestaan uit verschillende componenten waarvoor afzonderlijke licenties kunnen gelden. Zo kan er een gedeelte maatwerk software zijn, wat voor overdracht in aanmerking komt. Het komt niet zelden voor dat er ook gebruik is gemaakt van open source code bij de ontwikkeling van de software. Je mag ervan uitgaan dat deze open source software uitgegeven is onder een open source licentie. Deze component van de software kan dan ook niet zomaar worden overgedragen. Tot slot zie je vaak dat de softwareleverancier bestaande code (her-)gebruikt. Ook hiervoor geldt dat deze software component niet kan worden overgedragen. Men heeft de code immers al vaker gebruikt voor softwareafnemers, en zal dit waarschijnlijk ook in de toekomst willen blijven doen. 

Kortom, wil je de auteursrechten op software overdragen dan zul je eerst goed in kaart moeten brengen uit welke componenten de software bestaat, wie wat heeft gemaakt en hoe het zit met eventuele (open source) licenties.

Er is geen rekening gehouden met de (schriftelijke) afspraken 

Soms hebben partijen aan het begin van de samenwerking al rekening gehouden met het intellectuele eigendom van de software. Wellicht is hierover iets opgenomen in de algemene voorwaarden van de leverancier, de opdrachtnemer, of hebben partijen op een andere manier gesproken over de ie-rechten. Een template-akte van overdracht houdt geen rekening met de nuances in de (schriftelijke) afspraken van partijen. Om geschillen te voorkomen, is het belangrijk dat de akte van overdracht aansluit bij de reeds bestaande afspraken.

Onjuiste formulering van rechten en beperkingen

Een akte van overdracht moet de exacte rechten en beperkingen met betrekking tot de software definiëren. Het gebruik van een generiek template kan resulteren in onjuiste formuleringen of het ontbreken van essentiële clausules die nodig zijn om de belangen van zowel de leverancier als de afnemer te beschermen.

Het werk is niet goed omschreven

Om discussies over het bestaan en de reikwijdte van de overdracht te voorkomen, dient het werk waarop de auteursrechten worden overgedragen, zorgvuldig te zijn geformuleerd in de akte (of bijlage bij de akte). Het onvoldoende omschrijven van het werk kan leiden tot verwarring en onzekerheid over welke aspecten van de software precies zijn overgedragen.

Een intellectueel eigendomsrecht-jurist zal de nodige expertise hebben om het werk adequaat en gedetailleerd te omschrijven in de akte van overdracht. Door het werk gedetailleerd en accuraat te beschrijven, wordt de intentie van de overdracht duidelijk en kunnen toekomstige geschillen worden voorkomen.

Risico op ongeldigheid

Een generiek template kan ongeldig worden verklaard als het niet voldoet aan de specifieke formele vereisten die gelden in de betreffende jurisdictie. Als de overdracht internationale aspecten heeft, zoals meerdere betrokken partijen in verschillende rechtsgebieden, zal een generiek template niet voldoen aan de complexe wettelijke vereisten van elk rechtsgebied.

Conclusie

Hoewel het gebruik van een generator om een akte van overdracht voor software op te stellen aantrekkelijk lijkt vanwege de snelheid en kostenbesparingen, brengt het aanzienlijke juridische gevaren met zich mee. Het gebrek aan maatwerk, onjuiste formulering van rechten en beperkingen en het negeren van eerdere afspraken kunnen allemaal leiden tot kostbare juridische geschillen in de toekomst. Het is dan ook aan te bevelen om juridisch advies in te winnen en een op maat gemaakte akte van overdracht te laten opstellen door een intellectueel eigendomsrecht-jurist. Dit zorgt ervoor dat alle relevante (juridische) aspecten worden meegenomen bij het opstellen van de akte. Wees dus niet “penny wise, pound foolish”.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).