Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Aansprakelijkheid: wat is indirecte schade?

In Nederland is het in de juridische praktijk gebruikelijk om in commerciële contracten exoneratieclausules te hanteren waarbij de aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten. Interessant genoeg is het zo dat de term ‘indirecte schade’ niet in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek voorkomt. Ook in de Nederlandse taal vinden we geen duidelijke definitie terug. Dit leidt vaak tot conflicten tussen contractpartijen bij de interpretatie ervan. In deze blog bespreken we de uitdagingen rondom het begrip ‘indirecte schade’ in contractuele contexten en hoe deze conflicten kunnen worden aangepakt.

Wat is indirecte schade?

In Nederland is de term ‘indirecte schade’ dus niet wettelijk vastgelegd. De interpretatie van deze term wordt beheerst door de Haviltex-norm. Volgens deze norm wordt niet alleen de tekst van het contract in overweging genomen, maar worden alle omstandigheden van de situatie meegenomen, met inachtneming van wat redelijk en eerlijk is. Dit betekent dat als er een geschil ontstaat over wat indirecte schade precies inhoudt, de Nederlandse rechter niet alleen kijkt naar de bewoordingen van het contract, maar ook naar de bedoelingen van beide partijen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Goed, als we het in de praktijk over indirecte schade hebben, dan verwijzen we daarmee vaak naar schade die niet direct voortvloeit uit een tekortkoming, maar ‘verder weg staat’ van de fout of het gevolg is van bijkomende omstandigheden. 

Schadesoorten die vaak als indirecte schade worden gekwalificeerd:

  • Gederfde winst
  • Gemiste besparingen
  • Reputatieschade
  • Vertragingsschade

Uitsluiting indirecte schade in algemene voorwaarden

Het uitsluiten van indirecte schade in algemene voorwaarden is een gebruikelijke praktijk. Door een specifieke aansprakelijkheidsclausule op te nemen, sluit je jouw verantwoordelijkheid voor dergelijke schade uit. In zakelijke situaties (B2B) is deze clausule meestal effectief en houdt deze ook stand bij de rechter ‘als het erop aankomt’. Echter, wanneer je ook consumenten als klanten bedient, dien je rekening te houden met de wettelijke grijze en zwarte lijsten die bepaalde bedingen als onredelijk bezwarend beschouwen.

Aansprakelijkheid uitsluiten in algemene voorwaarden

Het uitsluiten van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden kan ingewikkeld zijn omdat indirecte schade, zoals gezegd, geen juridisch vastgestelde term is. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen welke soorten schade precies worden uitgesloten wanneer ‘aansprakelijkheid voor indirecte schade’ wordt uitgesloten in de algemene voorwaarden.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het verstandig om heel duidelijk te definiëren wat je bedoelt met indirecte schade in je algemene voorwaarden. Je kunt voorbeelden geven van wat onder indirecte schade valt, zoals “reputatieschade” of “verlies van gegevens“. Dit helpt bij het verduidelijken van de reikwijdte van de aansprakelijkheidsuitsluiting.

Het is in ieder geval belangrijk om voor het opstellen van je algemene voorwaarden juridische hulp in te schakelen. Op deze manier zorg je ervoor dat je je aansprakelijkheid daadwerkelijk goed beperkt en potentiële discussies over je aansprakelijkheidsclausule voorkomt.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).