Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Wil je zeker weten dat jouw samenwerking goed geregeld is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen jouw samenwerkingsovereenkomst opstellen of controleren. 

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst, ook wel partnerovereenkomst of samenwerkingscontract genoemd, heeft als doel om de afspraken tussen twee of meerdere partijen die samen een dienst of product willen exploiteren, vast te leggen. Het biedt dus een juridisch kader voor de samenwerking en helpt mogelijke conflicten en misverstanden te voorkomen. Er bestaan verschillende soorten en varianten van samenwerkingsovereenkomsten. Denk maar aan de situatie waarin je een zzp’er inhuurt om de software van jouw product te ontwikkelen. Ook dát is een samenwerking, alhoewel je in deze situatie eerder zal spreken van een ‘overeenkomst van opdracht’. Daarnaast zijn er andere vormen van samenwerking denkbaar, zoals een samenwerkingsverband tussen twee bedrijven met als doel het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een product.

Wat moet er in een samenwerkingsovereenkomst staan?

In een goed opgestelde samenwerkingsovereenkomst bespreek je zaken als:

  • De aard van de samenwerking: Het beschrijven van de achtergrond en het doel van de samenwerking, inclusief het specifieke project, de taakverdeling en het gewenste resultaat.
  • Intellectueel eigendom: Het regelen van het inbrengen van intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van intellectueel eigendom dat voortkomt uit de samenwerking, zoals auteursrechten.
  • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid: Het bepalen van de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van elke partij, inclusief de mate van zorg en professionaliteit die wordt verwacht.
  • Geheimhouding: Het vastleggen van vertrouwelijkheidsverplichtingen om de bescherming van vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen te waarborgen.
  • Duur, verlenging en opzegging: Het bepalen van de duur van de samenwerking, evenals de voorwaarden en procedures voor verlenging of opzegging van de overeenkomst.
  • Financiële afspraken: Het regelen van de financiële aspecten, zoals betalingsvoorwaarden, vergoedingen, winstdeling, kostenverdeling en eventuele boetes of schadevergoedingen.
  • Overige verwachtingen en verplichtingen: Het bespreken van andere belangrijke aspecten, zoals communicatieprotocollen, rapportagevereisten, geschillenbeslechting, wijzigingen in de overeenkomst en eventuele nalevingsvereisten.

Laat je samenwerkingsovereenkomst opstellen door onze juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het ICT-rechtInternetrecht en helpen op wekelijkse basis ondernemers bij het vertalen van hun samenwerking naar concrete afspraken in een samenwerkingsovereenkomst. 

Hulp nodig bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).