Licentieovereenkomst opstellen

Hulp nodig bij het opstellen van een licentieovereenkomst op maat? Neem gerust contact op met onze juristen.

Licentieovereenkomst laten opstellen

Een licentieovereenkomst is een essentieel juridisch document dat de basis legt voor het gebruik en de bescherming van jouw intellectuele eigendom. Of je nu een softwareontwikkelaar, muzikant, designer of schrijver bent, het opstellen van een duidelijke en solide licentieovereenkomst is van groot belang om jouw rechten te waarborgen en misverstanden te voorkomen.

Wil je jouw licentieovereenkomst laten opstellen door onze juristen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten (licentiegever) en een derde partij (licentienemer) die toestemming krijgt om bepaald intellectueel eigendom te gebruiken. Deze overeenkomst regelt de voorwaarden en beperkingen waaronder de licentienemer het intellectuele eigendom mag gebruiken.

Wat staat er in een licentieovereenkomst?

In een licentieovereenkomst worden verschillende afspraken vastgelegd, afhankelijk van factoren zoals het type licentie, de licentienemer en de gebruiksbeperkingen. De volgende kernbepalingen zie je vaak terug in een licentieovereenkomst: 

  • Scope van de licentie: In de licentieovereenkomst wordt duidelijk omschreven welke intellectuele eigendomsrechten worden gelicentieerd en wat de specifieke details zijn met betrekking tot het gebruik, de omvang en de duur van de licentie. Hierbij wordt vastgelegd welke delen van het intellectuele eigendom de licentienemer mag gebruiken en onder welke voorwaarden.
  • Beperkingen: Om ongewenst gebruik van het intellectuele eigendom te voorkomen, worden in de licentieovereenkomst beperkingen en voorwaarden vastgesteld. Dit omvat bijvoorbeeld territoriale beperkingen, gebruiksdoeleinden en eventuele restricties op het verlenen van sublicenties. Door deze beperkingen te definiëren, worden de rechten van de licentiegever beschermd en wordt voorkomen dat het intellectuele eigendom ongecontroleerd wordt verspreid.
  • Betalingsvoorwaarden: De licentieovereenkomst legt ook de betalingsstructuur vast, inclusief eventuele licentievergoedingen, royalty’s of andere financiële afspraken die zijn overeengekomen tussen de partijen. Het is belangrijk dat beide partijen duidelijk begrijpen hoe en wanneer de betalingen moeten worden gedaan om geschillen en onenigheid te voorkomen.
  • Eigendomsrecht: De licentieovereenkomst bepaalt hoe de intellectuele eigendomsrechten worden beschermd en wie eigenaar blijft van het intellectuele eigendom. Het bevat vaak garanties met betrekking tot de originaliteit en geldigheid van het intellectuele eigendom, en definieert de verantwoordelijkheden van de partijen met betrekking tot het behoud en de bescherming van deze rechten.
  • Inbreuk en beëindiging: De licentieovereenkomst behandelt de consequenties in geval van inbreuk op de overeenkomst, evenals de voorwaarden voor beëindiging van de licentie. Het is van essentieel belang om duidelijk vast te leggen wat er gebeurt bij schending van de overeenkomst en welke acties kunnen worden ondernomen in geval van een conflict tussen de partijen.

3 valkuilen bij het opstellen van een licentieovereenkomst

Bij het opstellen van een licentieovereenkomst zijn er enkele valkuilen waar men alert op moet zijn. Ten eerste is het belangrijk om de scope van de licentie duidelijk te omschrijven om misverstanden te voorkomen. Het niet duidelijk afbakenen van de reikwijdte kan leiden tot conflicten over het gebruik van het intellectuele eigendom. Ten tweede moeten beperkingen en voorwaarden zorgvuldig worden vastgesteld om ongewenst gebruik van het intellectuele eigendom te voorkomen. Het ontbreken van specifieke beperkingen kan de licentiegever blootstellen aan risico’s en inbreuken op hun rechten. Ten derde moet er voldoende aandacht worden besteed aan de betalingsvoorwaarden en royalty’s, om ervoor te zorgen dat dat de auteursrechthebbende eerlijk wordt gecompenseerd voor het gebruik van zijn intellectuele eigendom. Onduidelijke betalingsvoorwaarden leiden in de praktijk vaak tot onenigheid en geschillen over de vergoedingen.

Exclusieve licentie vs. niet-exclusieve licentie

In het geval van een exclusieve licentie krijgt de licentienemer het exclusieve recht om als enige het intellectuele eigendom te gebruiken, zonder dat de licentiegever dit recht behoudt. Dit betekent dat slechts één persoon of bedrijf deze rechten mag uitoefenen. De licentienemer krijgt dus volledige exclusieve toegang tot het intellectuele eigendom en kan het commerciële potentieel ervan maximaliseren.

Aan de andere kant behoudt de licentiegever in een niet-exclusieve licentieovereenkomst het recht om dezelfde intellectuele eigendom aan meerdere partijen tegelijk te licentiëren. Hierdoor kunnen meerdere personen of bedrijven dezelfde rechten gebruiken en toepassen.

Licentieovereenkomst voor design

Heb je een uniek design gemaakt? Dan kun je met een licentieovereenkomst dit waardevolle intellectuele eigendom omzetten in geld. Een licentieovereenkomst voor design is daarmee een effectieve manier om je ontwerpen op de markt te brengen zonder jouw volledige eigendomsrechten op te geven. Jij blijft de rechtmatige eigenaar van het design, terwijl de licentienemer het recht krijgt om het design te gebruiken voor productie en verkoop.

Licentieovereenkomst voor software

Een licentieovereenkomst voor software, ook wel bekend als een softwarelicentieovereenkomst, is een juridische overeenkomst tussen de softwareleverancier en de gebruiker die het recht regelt om de software te gebruiken. Deze overeenkomst kan zowel exclusief als niet-exclusief zijn, afhankelijk van de aard van de software en de specifieke afspraken tussen beide partijen.

In het geval van maatwerk software, waarbij de software specifiek is aangepast aan de behoeften van een individuele klant, zal de licentieovereenkomst doorgaans exclusief zijn. Wanneer de licentieovereenkomst betrekking heeft op “standaard” software, dat wil zeggen software die niet op maat is gemaakt en beschikbaar is voor meerdere klanten, zal de licentieovereenkomst meestal niet-exclusief zijn. Dit betekent dat de softwareleverancier dezelfde software aan meerdere klanten kan leveren en de klanten geen exclusieve rechten hebben om de software te gebruiken. In dit geval kan de software door meerdere partijen worden gebruikt, wat doorgaans leidt tot een lagere licentievergoeding voor elke individuele klant.

Licentieovereenkomst voor illustraties

Als illustrator is het van groot belang om jouw creatieve werken te beschermen en tegelijkertijd anderen toestemming te geven om ze te gebruiken. Een licentieovereenkomst voor je illustraties is daarbij onmisbaar. Als maker van een illustratie heb je van nature het auteursrecht op jouw werk, wat betekent dat anderen jouw illustraties niet zomaar mogen gebruiken zonder jouw toestemming. Met een licentieovereenkomst kun je bepalen welke rechten je aan derden verleent en onder welke voorwaarden zij jouw illustraties mogen gebruiken. Het geeft je controle over jouw werk en voorkomt ongewenst gebruik van jouw intellectueel eigendom. Bovendien zorgt een goed doordachte licentieovereenkomst ervoor dat je eerlijk gecompenseerd wordt voor het gebruik van jouw illustraties. Zo kun je als illustrator vol vertrouwen jouw creativiteit delen met de wereld!

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Een licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt ook wel een EULA genoemd en regelt de rechten en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van software of digitale producten door de eindgebruiker. In een EULA wordt beschreven welke licentie de eindgebruiker krijgt om de software te gebruiken, inclusief eventuele beperkingen en gebruiksdoeleinden. Het bepaalt ook of de licentie exclusief is of niet, en welke betalingsvoorwaarden en royalty’s van toepassing zijn, indien van toepassing.

Daarnaast behandelt de EULA vaak zaken als het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten van de softwareontwikkelaar, om duidelijk te maken dat deze rechten behouden blijven. De EULA kan ook inbreukprocedures en beëindigingsvoorwaarden bevatten in geval van schending van de overeenkomst.

Als eindgebruiker is het belangrijk om de EULA grondig te lezen voordat je akkoord gaat met de voorwaarden. Het is een juridisch bindend document dat de regels en verplichtingen rondom het gebruik van de software bepaalt. Door akkoord te gaan met de EULA, stemt de eindgebruiker in met de voorwaarden en verplichtingen die daarin zijn opgenomen. Het is daarom aan te raden om de EULA zorgvuldig te evalueren en indien nodig juridisch advies in te winnen, vooral als het om complexe software of belangrijke bedrijfsapplicaties gaat. 

Opstellen licentieovereenkomst door onze juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het licentierecht en helpen op wekelijkse basis auteursrechthebbenden bij het opstellen of controleren van een licentieovereenkomst.

Hulp nodig bij het opstellen van een licentieovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).