EULA (End-User-License Agreement) opstellen

Met een EULA (End User License Agreement) bescherm je jouw software en de rechten die daarmee gepaard gaan. Het is een juridisch document dat de voorwaarden en beperkingen van het gebruik van jouw softwareproduct regelt. Een EULA is van groot belang om misbruik, ongeoorloofd gebruik of het kopiëren van jouw software te voorkomen.

EULA: wat is dat?

Een EULA is, kort gezegd, een juridisch bindende overeenkomst tussen een softwarebedrijf en zijn (eind-)gebruikers, waarin de gebruiksvoorwaarden van de software zijn vastgelegd. Met eindgebruikers (“end user”) worden meestal consumenten bedoeld die een softwaretoepassing gebruiken, maar er zijn ook gevallen waarin bedrijven als eindgebruikers kunnen worden aangemerkt.

In wezen is de EULA dus een licentieovereenkomst, waarbij een licentiegever een licentienemer toestemming geeft om een stuk intellectuele eigendom te gebruiken. De licentiegever is het bedrijf dat de software heeft ontwikkeld. Een EULA beschrijft overigens niet alleen de gebruiksvoorwaarden, maar stelt ook grenzen aan de aansprakelijkheid van de licentiegever voor eventuele schade aan hardware of data als gevolg van het gebruik ervan.

Waarom zou je een EULA gebruiken?

Ondanks het feit dat veel bedrijven geen op maat gemaakte EULA’s hanteren en consumenten dikwijls geeneens weten dat ze met een EULA hebben ingestemd voordat ze een software of app gebruiken, is de EULA steeds vaker de “go to” overeenkomst voor organisaties die in software hebben geïnvesteerd en hun intellectuele eigendom willen beschermen. Wanneer je als bedrijf immers tijd en geld hebt geïnvesteerd in het ontwikkelen van software, is het belangrijk om die investering te beschermen. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je software wordt gekopieerd of voor niet-overeengekomen doeleinden wordt ingezet. Zonder een goede EULA loop je het risico dat jouw software of app alle waarde verliest – iets wat jouw bedrijf aanzienlijk kan devalueren.

Bovendien is het opstellen van een heldere EULA belangrijk om ervoor te zorgen dat gebruikers begrijpen wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn bij het gebruik van jouw software, en welk niveau van klantenservice zij van jou mogen verwachten.

Nut van een EULA

Wanneer onze juristen een EULA opstellen, zorgen ze ervoor dat de EULA altijd de volgende doelen in acht neemt:

  • Zeggenschap en controle over het gebruik van de software: door aan de gebruikers van jouw software een EULA voor te leggen, heb je de mogelijkheid om te controleren hoe jouw software wordt gebruikt en er voor welke doeleinden.
  • Beperk jouw aansprakelijkheid voor het gebruik van de software: in een EULA kun je jouw aansprakelijkheid beperken in verband met het gebruik van de door jouw ontwikkelde software. Geschillen en rechtszaken kunnen langdurige processen zijn die de reputatie van je softwarebedrijf ernstig kunnen schaden, zelfs als je niet verantwoordelijk bent. Een aansprakelijkheidsclausule verkleint de kans op een geschil en beperkt ook de hoogte van een eventuele schadevergoeding.
  • Misbruik van de software voorkomen: elke licentiegever moet maatregelen nemen om zijn software tegen misbruik te beschermen, en een EULA helpt daarbij. Een goed geschreven EULA voorkomt niet alleen duplicatie en herdistributie van de app of software, maar beschermt ook tegen het gebruik van jouw software voor illegale activiteiten.

EULA opstellen: wat moet erin staan?

De exacte inhoud van een EULA hangt onder meer af van de aard van de software en het geplande gebruik ervan. In elke EULA moet echter in ieder geval de volgende elementen staan:

  • Duur van de licentie;
  • Aansprakelijkheidsbeperking: een EULA dient aan te geven in hoeverre de licentiegever aansprakelijk is voor eventuele gebreken (“bugs”) in de software;
  • Beperkingen op het gebruik van de software: een verbod op reverse engineering bijvoorbeeld;
  • Wat de vergoeding is voor het gebruik van de software;
  • Eventuele updates & maintenance.

Hoe moet je een EULA verstrekken?

EULA’s zijn vergelijkbaar met algemene voorwaarden, omdat de afspraken die je opneemt in een EULA voor iedere gebruiker van de software hetzelfde zijn. Net zoals algemene voorwaarden, moeten ook EULA’s voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld om rechtsgeldig te zijn. Je zult jouw EULA dus ter hand moeten stellen aan de klant vóórdat deze de software download.

Opstellen EULA door de IT-juristen van Spaans&Spaans

We helpen regelmatig softwarebedrijven bij het opstellen van scherpe EULA’s die hun belangen behartigen. Onze juristen zijn ervaren in het opstellen van software licenties en weten precies wat er wel en niet in moet staan.

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van jouw EULA? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).