Expertises

Concurrentiebeding

Concurrentie beding of concurrentiebeding?

Volgens ons SEO-team Googelen jullie veel op “concurrentie beding”, maar eigenlijk bedoelen jullie natuurlijk “concurrentiebeding”. Hoe het ook zij, we begrijpen waar je naar op zoek bent.

Misschien hoop je een voorbeeldtekst van een concurrentiebeding te vinden of ben je als freelancer gestuit op een concurrentiebeding met een wel erg hoge boete. Voordat je besluit om een overeenkomst te sluiten waarin een dergelijk beding is opgenomen, is het altijd belangrijk om even de voor- en nadelen door te nemen. Hoewel een concurrentiebeding oorspronkelijk is bedoeld om ondernemers te beschermen tegen het risico dat een ex-freelancer (of ex-werknemer) commerciële geheimen op straat gooit, kan een te strikte beding door de rechter ongeldig worden verklaard. Of, en wanneer, een concurrentiebeding ongeldig is, hangt af van een veelheid van factoren. Wij adviseren zowel freelancers als opdrachtgevers over dit soort kwesties. Vaak komen we met een online ask-a-lawyer-gesprek van 1 uur al een heel eind. 

Goed om te weten: wij zijn uitsluitend gespecialiseerd in concurrentiebedingen die tussen zzp’ers (i.e. opdrachtnemers) en opdrachtgevers worden gesloten. Concurrentiebedingen die zich in het arbeidsrechtelijke gebied voordoen (werkgever – werknemer), behoren niet tot onze expertise.

"Ook tussen een zzp'er en opdrachtgever kan een concurrentiebeding worden afgesproken."

Concurrentiebeding overeenkomst van opdracht

Wat is een concurrentiebeding?

Als ondernemer kan het ontzettend handig zijn om af en toe gebruik te maken van de producten en / of diensten van derden. Tegelijkertijd wil je liever niet dat jouw ingeschakelde derde (zoals een freelancer) er met jouw bedrijfsgeheimen van doorgaat of, achter jouw rug om, bij een beruchte concurrent gaat werken. Om dit soort ongewenste situaties te voorkomen, wordt er door ondernemers gebruik gemaakt van concurrentiebedingen. Een concurrentiebeding bevat, kort gezegd, een verbod voor de freelancer om tijdens de opdracht (en daarna) bij een concurrent aan de slag te gaan of soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen. Hoe ver dit verbod strekt, hangt af van de formulering daarvan. Zo kan het verbod beperkt zijn tot een bepaalde periode of een geografisch gebied. 

Concurrentiebeding voorbeeldtekst

Vraag je je af hoe een concurrentiebeding eruit ziet? Hieronder hebben we een voorbeeldtekst opgenomen ter inspiratie.

“Het is jou als freelancer niet toegestaan om zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming, gedurende de uitvoering van de opdracht en voor een jaar na afloop van onze overeenkomst, binnen de provincie Utrecht, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, een onderneming die gelijksoortige diensten verricht als die van mij, te vestigen en / of te (doen) drijven, alsook in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn bij een dergelijke onderneming.” 

Concurrentiebeding zzp

Hoewel het concurrentiebeding oorspronkelijk vooral voorkwam in arbeidsovereenkomsten, vinden we deze steeds vaker ook in freelance-contracten terug. 

We krijgen vaak de vraag: “mag dat”?

Ja, hoor. Dat mag zeker. Het staat professionele partijen immers vrij om met elkaar af te spreken wat ze willen. Wanneer jij als freelancer besluit om een overeenkomst van opdracht te ondertekenen, met daarin een concurrentiebeding opgenomen, ben je daar gewoon aan gebonden. Niet zelden is het concurrentiebeding echter zeer nadelig voor de freelancer in kwestie. Denk eens aan de situatie dat je als freelancer een kleine opdracht hebt binnengesleept van max. 1 week, en vervolgens 2 jaar lang geen concurrerende activiteiten mag verrichten. Om dit soort onwenselijke situaties te voorkomen, is het essentieel om niet blindelings akkoord te gaan met een concurrentiebeding. 

Ook als opdrachtgever is het belangrijk om even stil te staan bij de formulering van het concurrentiebeding. Je wilt immers voorkomen dat de formulering van het beding zo strikt is, dat er een (fictieke) dienstbetrekking ontstaat.

"Een te strikte formulering van een concurrentie- beding kan wijzen op een arbeidsrelatie."

Licentierecht

Concurrentiebeding aanvechten

Je kan als zzp’er veel hinder ondervinden van een concurrentiebeding. Misschien kan je die mooie nieuwe opdracht niet aannemen omdat de opdrachtgever op de lijst van concurrenten staat, of wil je een start-up beginnen maar is er sprake van “concurrerende werkzaamheden”. Je vraagt je af of het zin heeft om het concurrentiebeding aan te vechten. En zo ja, hoe dan?

Vooropgesteld moet worden dat pacta sunt servanda als wettelijk uitgangspunt geldt. Ofwel: afspraken moeten worden nagekomen. Je bent in beginsel dus gewoon aan het beding gebonden. Het kan echter voorkomen dat een concurrentiebeding dusdanig onredelijk bezwarend is, dat de rechter besluit om het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Denk bijvoorbeeld aan een beding met een looptijd van meer dan 24 maanden, terwijl de opdrachtgever daar helemaal geen belang bij hebt. Je zou dan aan de rechter kunnen vragen of hij / zij het beding ongeldig wilt verklaren. Als vuistregel geldt: hoe ruimer de formulering van het concurrentiebeding, hoe kleiner de kans dat het concurrentiebeding zal standhouden in de rechtszaal.  

Page not found

Jurist concurrentiebeding

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. 

Jurist commerciële contracten

Page not found

Jurist concurrentiebeding

Neem gerust contact met ons op.

Juridisch advies voor ondernemers
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?