Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Hoe kom je als freelancer van een concurrentiebeding af?

Geregeld wordt er met ons contact opgenomen door een freelancer die een goed idee heeft voor een nieuwe startup, maar twijfelt of hij daarmee niet in strijd handelt met een concurrentiebeding (ook wel niet-concurrentiebeding genoemd) dat is overeengekomen met een opdrachtgever.

Destijds wilde je als freelancer natuurlijk graag die mooie opdracht binnenslepen, en dus deed je niet zo moeilijk over die overeenkomst van opdracht van tien kantjes die je nog even moest ondertekenen voordat je kon starten (just so you know: voorkomen is altijd beter dan genezen!). Nu twijfel je of niet voor de rechter kan worden gesleept door jouw opdrachtgever op basis van het concurrentiebeding. Bovendien staat er een angstaanjagend hoge boete op overtreding van het beding. Hoe zit het precies met een concurrentiebeding wanneer je een freelancer bent? Kan je er nog van af?

Concurrentiebeding freelancer: Afspraak is afspraak

In tegenstelling tot werknemers is het concurrentiebeding bij freelancers niet wettelijk geregeld. Het staat professionele partijen vrij om met elkaar de afspraken te maken die zij wenselijk achten, en deze afspraken moeten vervolgens ook worden nagekomen (pacta sunt servanda). Wanneer een freelancer een overeenkomst met een concurrentiebeding ondertekent, is hij daar in principe aan gebonden en maakt het concurrentiebeding onderdeel uit van de overeenkomst. Dat is in beginsel niet anders omdat de freelancer “maar” een kleine partij is. Wel is het zo dat, wanneer de freelancer een zodanig vergelijkbare positie heeft bij de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht als de werknemer, de instemming van de freelancer met een concurrentiebeding niet te snel mag worden aangenomen.

Concurrentiebeding voor freelancers: waar moet je op letten?

Een opdrachtgever zal al snel menen dat de (beoogde) werkzaamheden van de freelancer onder de werkingssfeer van het concurrentiebeding vallen. Aan een concurrentiebeding komt echter geen ruime uitleg toe. Ga als freelancer dan ook altijd na of de door jou (beoogde) werkzaamheden wel vallen binnen de werkingssfeer van het concurrentiebeding.

Een te vage of uitgebreide formulering van het concurrentiebeding kan in het voordeel van de freelancer werken. Wij zien geregeld concurrentiebedingen langskomen die zo ruim zijn geformuleerd, dat de freelancer de facto niets zou mogen beginnen na afloop van de opdracht. Een concurrentiebeding dat te algemeen is geformuleerd, zal door de rechter niet snel in stand worden gelaten. 

De gelding van het concurrentiebeding wordt vaak beperkt tot een periode van een of twee jaar na afloop van de opdracht. Heb je als freelancer maar heel kort werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, dan kan het zo zijn dat de rechter het niet redelijk acht om de freelancer aan de volle duur van het concurrentiebeding te houden. Een rechter maakt bij een conflict over een concurrentiebeding altijd een belangenafweging, waarbij de redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol speelt. Een concurrentiebeding waarvan de duur niet in verhouding staat tot de duur van de opdracht, zou dus van tafel geveegd kunnen worden. 

Last but not least: een opdrachtgever moet een belang hebben bij het inroepen van het concurrentiebeding. Wanneer het beding bijvoorbeeld ziet op een geografisch gebied dat totaal niet relevant is voor de opdrachtgever, zal het beding op verzoek van de freelancer door de rechter kunnen worden beperkt. 

Laat je relatie-of concurrentiebeding checken

Weet je niet zeker of het relatie- of concurrentiebeding dat je bent overeengekomen met jouw opdrachtgever wel oké is? Neem dan gerust contact met ons op.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).