Mijn opdrachtgever betaalt niet: een jurist vertelt

Er is niks zo vervelend als een opdrachtgever (niet zijnde een consument) die zijn facturen onbetaald laat. Voor mkb’ers kunnen niet (tijdig) betalende opdrachtgevers zelfs tot grote financiële problemen leiden, nu deze groep ondernemers niet altijd een omvangrijke geldbuffer heeft. Bovendien: het is gewoon hartstikke vervelend om een opdrachtgever achterna te moeten zitten, terwijl jij jezelf uit de naad hebt gewerkt om een goed resultaat af te leveren.

Elke situatie waarin een factuur onbetaald blijft is natuurlijk anders, maar aan de hand van deze vijf vuistregels hopen we je een eind op weg te helpen.

Kom in actie! Blijf vooral niet ‘hopen’ op een betaling, maar stuur een eerste (aangetekende) brief, waarin je de opdrachtgever alsnog om betaling verzoekt. Het verdient de voorkeur om de opdrachtgever alsnog een betalingstermijn aan te bieden waarbinnen hij de vordering kan voldoen. Om misverstanden te voorkomen, stuur je hierbij altijd een kopie van de factuur. Natuurlijk kan je ook eerst op een ietwat mildere wijze de opdrachtgever benaderen, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon. Let op: je bent bij B2B overeenkomsten niet verplicht om zo coulant te zijn: bij overschrijding van de afgesproken betaaltermijn mag je direct incassokosten vorderen en is een aanmaning niet vereist (dit volgt uit artikel 6:96 lid 4 BW).

Betaalt de opdrachtgever nog steeds niet? Bekijk welke afspraken er zijn gemaakt om de financiële schade te beperken. Heb je een product geleverd aan de opdrachtgever en hiervoor in jouw Algemene Voorwaarden of overeenkomst een eigendomsvoorbehoud opgenomen? Dan kan je misschien jouw producten terugvragen, waardoor je minder financiële schade oploopt. Misschien kan je jouw eigen verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever zijn factuur voldoet.

Blijft een respons uit op jouw vriendelijke verzoek om de factuur te voldoen? Stuur dan een eerste sommatie via aangetekende brief, waarin je de opdrachtgever in gebreke stelt en de bijkomende kosten die rechtstreeks uit de wet voortvloeien of zijn overeengekomen (bijvoorbeeld in jouw Algemene Voorwaarden) opneemt. Bovendien geef je hierin aan wat de (gerechtelijke) consequenties gaan zijn indien de factuur niet in deze laatste betalingstermijn wordt voldaan.

Wil jouw opdrachtgever een betalingsregeling treffen? Zet dit dan op papier! Betwist jouw opdrachtgever de factuur? Dan is het zaak dat je hierop zo spoedig mogelijk reageert en bij jezelf nagaat of de betwisting redelijk is, of ‘kant noch wal raakt’. Let er vooral even op dat je schriftelijk tegen de betwisting protesteert. Het is immers wel zo handig als je dit later kunt aantonen!

Is er na een herinneringsbrief en een sommatie nog steeds geen betaling binnen gekomen? Dan kan je het beste een professionele derde inschakelen, bijvoorbeeld een jurist, advocaat of incassobureau die de zaak zal overnemen. Hierbij is altijd de hamvraag: loont het om een derde in te schakelen? Betreft het bijvoorbeeld een onbetaalde vordering van € 200,- dan zal het uurtarief van een jurist niet opwegen tegen het risico om de vordering wel of niet betaald te krijgen. Is het onwaarschijnlijk dat de opdrachtgever de vordering zal voldoen? Dan loont het wellicht niet de moeite om een ongewisse, gerechtelijke procedure te starten. Uiteindelijk is in je recht staan iets anders dan je recht halen.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?