SaaS overeenkomst opstellen

Een SaaS-applicatie ontwikkeld (of laten ontwikkelen)? Bescherm je belangen én creëer de juiste verwachtingen bij je klanten, via een duidelijke SaaS overeenkomst.

Wat is een SaaS overeenkomst?

Een SaaS-overeenkomst (ook wel SaaS contract genoemd) is een overeenkomst tussen een software aanbieder en de klant. In deze overeenkomst worden de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van beide partijen vastgelegd voor het gebruik van de aangeboden software. In tegenstelling tot een gewone licentieovereenkomst, wordt er bij SaaS geen fysiek product aangeschaft of geïnstalleerd. In plaats daarvan wordt de software via het internet aangeboden. De klant betaalt dus voor het recht om de software te mogen gebruiken. 

In een SaaS overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder klanten de software mogen gebruiken en overige afspraken die van belang zijn. Denk aan afspraken over (stilzwijgende) verlenging, aantal toegestane gebruikers, beëindiging van een SaaS-abonnement, enzovoorts.

SaaS overeenkomst: wat moet erin staan?

Welke afspraken er in een SaaS overeenkomst moeten worden opgenomen, is sterk afhankelijk van de software die wordt aangeboden en wat de verwachtingen zijn van beide partijen. De volgende bepalingen zien we in ieder geval vaak terug:

  • Omschrijving van de software die wordt aangeboden;
  • Details over kosten, betaling en (stilzwijgende) verlenging;
  • Gebruikersregels met daarin duidelijke regels voor het gebruik van de software;
  • Voorwaarden voor het verkrijgen van updates en upgrades;
  • Beperkingen in de aansprakelijkheid die gelden voor het gebruik van de software;
  • Afspraken over beveiliging, privacybescherming en uitwisseling van informatie;
  • Bepalingen over beëindiging en herroeping (consumenten).

SaaS overeenkomst en privacy (AVG)

Een SaaS overeenkomst dient ook aan de privacywetgeving te voldoen. De impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op SaaS-applicaties is immers groot. Dat is ook helemaal niet zo verrassend, aangezien veel SaaS-applicaties nou eenmaal grote hoeveelheden data verwerken. Daarom dienen er ook goede afspraken te worden gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het opslaan, beveiligen en uitwisselen van gegevens. Dergelijke afspraken staan in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie over het opstellen van een verwerkersovereenkomst, kun je deze pagina eens bekijken.

Algemene voorwaarden voor SaaS

Naast een SaaS overeenkomst, kunnen er ook algemene voorwaarden voor de SaaS-dienst worden opgesteld. In deze algemene voorwaarden staan alle niet in de SaaS-overeenkomst vermelde afspraken. Dit zijn vaak basisafspraken die voor elke klant hetzelfde zijn. Denk dan aan bepalingen over intellectuele eigendomsrechten, betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheidsbeperkingen, enzovoorts.

Opstellen SaaS overeenkomst door onze IT-juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het ICT-rechtInternetrecht en helpen op wekelijkse basis software bedrijven bij het vertalen van hun SaaS-dienst naar concrete afspraken in een SaaS overeenkomst. 

Hulp nodig bij het opstellen van een SaaS overeenkomst voor jouw software product? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).