Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderhoudsovereenkomst software laten opstellen

Onze juristen helpen je graag bij het opstellen of controleren van jouw onderhoudsovereenkomst software.

Onderhoudsovereenkomst software laten opstellen

Het opstellen van een goed onderhoudscontract voor software is een cruciale stap om duidelijke verwachtingen te creëren en mogelijke discussies met je klanten te voorkomen. Door een professioneel opgestelde overeenkomst te hanteren, geef je niet alleen blijk van je betrokkenheid bij het correct functioneren van je IT-product, maar leg je ook de basis voor een transparante en vertrouwensvolle relatie met je klanten. Een goed uitgewerkte onderhoudsovereenkomst beschermt zowel jou als je klanten, biedt helderheid over verplichtingen en voordelen, en geeft richting aan de samenwerking op lange termijn.

Wat is een onderhoudsovereenkomst?

Na het ontwikkelen of aanschaffen van een website, applicatie of software tool is het van essentieel belang om goede afspraken te maken over het onderhoud ervan. Voor duurzaam en veilig gebruik van IT-toepassingen is adequaat onderhoud onmisbaar. Zodra eventuele garanties zijn verlopen, is het belangrijk om als klant zijnde te weten welk onderhoud je tegen welke prijs kunt verwachten.

In een onderhoudsovereenkomst maak je dus duidelijke afspraken over de manier waarop het IT-product zal worden onderhouden. Bijvoorbeeld, als er fouten moeten worden opgelost, wordt dit “correctief” onderhoud genoemd. Je spreekt af hoe snel en op welke manier je als software leverancier eventuele bugs zal oplossen. Ook maak je in een onderhoudsovereenkomst afspraken over eventuele updates en aanpassingen aan je IT-product. Dergelijke afspraken moeten ervoor zorgen dat de klant kan blijven vertrouwen op het IT-product, zonder zich zorgen te hoeven maken over veroudering of problemen die hiermee verband houden. Daarnaast is het belangrijk om ook afspraken te maken over andere zaken, zoals de prijs voor het onderhoud, wie er verantwoordelijk is als er iets misgaat, wie de eigenaar is van de software en hoe geheimhouding wordt gewaarborgd. Met deze duidelijke afspraken creëer je vertrouwen en laat je aan jouw klanten zien dat je je verantwoordelijk voelt voor het correct functioneren van je IT-product.

Inhoud onderhoudsovereenkomst software

Wat er precies in de onderhoudsovereenkomst moet komen te staan, hangt af van het soort software waarop de onderhoudsovereenkomst betrekking heeft. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aspecten die doorgaans worden opgenomen in een onderhoudsovereenkomst voor software:

Software – In de overeenkomst wordt beschreven welke software precies onder het onderhoud valt. Dit kan software zijn die je hebt ontwikkeld, maar ook software van derden waarvoor je het onderhoud op je neemt.

Onderhoudswerkzaamheden – Het is belangrijk om duidelijk te omschrijven welke onderhoudswerkzaamheden wel en niet zijn inbegrepen. Zo weten jij en je klanten precies wat te verwachten. Denk hierbij aan bug fixes, updates, en eventueel aanpassingen aan veranderende technologieën.

Reactie- en oplostijden – Het contract kan aangeven welke reactie- en oplostijden gelden voor verschillende prioriteitsniveaus. Hiermee creëer je heldere verwachtingen over hoe snel problemen worden aangepakt.

Looptijd en opzegging – Definieer de duur van het onderhoudscontract, bijvoorbeeld voor een jaar, en bepaal de regels voor opzegging. Dit geeft zowel jou als je klanten zekerheid.

Vergoeding en facturatie – De kosten voor het onderhoud en de betalingsvoorwaarden worden vastgelegd, zodat alles transparant is.

Aansprakelijkheid en garantie – Specificeer wie verantwoordelijk is in geval van problemen, en welke garanties gelden voor het onderhoudswerk.

Intellectuele eigendom – Bepaal wie de eigenaar is van de software en eventuele aanpassingen die tijdens het onderhoud worden gemaakt.

Geheimhouding – Neem afspraken op over vertrouwelijkheid & privacy van gegevens en informatie.

Bereikbaarheid en communicatie – Beschrijf hoe en wanneer klanten contact kunnen opnemen voor onderhoudsverzoeken en vragen.

Algemene voorwaarden – Als er algemene voorwaarden van toepassing zijn, verwijs dan naar deze voorwaarden en voeg ze indien nodig als bijlage toe.

Opstellen onderhoudsovereenkomst software door de ICT-juristen van Spaans&Spaans

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het ICT-rechtInternetrecht en helpen op wekelijkse basis software bedrijven bij het vertalen van hun support-model naar concrete afspraken in een onderhoudsovereenkomst. 

Hulp nodig bij het opstellen van een onderhoudsovereenkomst voor jouw software product? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).