Juridische aspecten van web, app & software development

Ben je een software ontwikkelaar of ICT-bedrijf en heb je behoefte aan legal support? Onze IT-juristen helpen je graag. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. 

Juridisch advies voor web, app & software development

Als developer weet je dat de software industrie haar eigen uitdagingen heeft. Of het nu gaat om moeilijke klanten, co-contributors, vage specificaties, strakke deadlines of tijdrovende pitches: er zijn genoeg hordes te nemen als developer. Maar een belangrijke risicofactor die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien bij het ontwikkelen van software is de juridische kant van de zaak. Daarom is het belangrijk om ook de juridische aspecten van web-, app- en softwareontwikkeling te begrijpen. Wist je bijvoorbeeld dat je als developer een wettelijke zorgplicht hebt en de klant in beginsel altijd mag opzeggen (tenzij je iets anders hebt afgesproken)? Of dat uit de Auteurswet voortvloeit dat jouw werkgever het auteursrecht bezit op de door jouw geschreven code? Van intellectueel eigendom tot het privacyrecht, een gedegen begrip van legal kan helpen voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen jouzelf, klanten en co-contributors.

5 juridische weetjes voor software developers

We begrijpen heus dat je als developer wel wat anders te doen hebt dan het recht te bestuderen. Daarom sommen we alvast 5 belangrijke juridische weetjes op:

1) (Een groot deel van) jouw code wordt beschermd door de Auteurswet. Dit betekent dat anderen niet zomaar zonder toestemming gebruik mogen maken van die code. It goes both ways: ook jij mag niet klakkeloos de code van een ander kopiëren. Als je gebruik maakt van open source is het derhalve belangrijk om altijd even te checken wat er nou precies in de desbetreffende open source licentie staat.
2) Het auteursrecht op software die je hebt ontwikkeld tijdens dienstverband, komt toe aan jouw werkgever – tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Pas dus op voor hobbyprojecten (voor je het weet claimt jouw werkgever het auteursrecht).
3) Software moet – sinds de AVG – ontwikkeld worden volgens de privacy by design en privacy by default beginselen.
4) De overeenkomst tussen jou en de klant betreft waarschijnlijk een overeenkomst van opdracht. Deze juridische kwalificatie heeft een aantal gevolgen. Zo mag jouw opdrachtgever de opdracht op elk moment opzeggen, terwijl jij als opdrachtnemer alleen kan stoppen indien er “gewichtige redenen” aanwezig zijn. Gelukkig mag je van dergelijke wettelijke uitgangspunten afwijken.
5) Je hebt een wettelijke zorgplicht ten opzichte van jouw klanten, wat betekent dat je redelijke zorg en vaardigheid moet gebruiken wanneer je diensten voor hen levert.

Algemene voorwaarden software ontwikkeling

Algemene voorwaarden zijn essentieel voor softwareontwikkelaars die proberen op een eerlijke en veilige manier zaken te doen. Aangezien de huidige wetgeving niet veel richtlijnen geeft over web, app & software development, zal je als softwareontwikkelaar jouw eigen regels moeten maken om je rechten en plichten af te dekken. Het mooie hieraan is dat het je direct een kans biedt om de juiste verwachtingen te scheppen bij jouw klanten. Zo kun je in jouw voorwaarden het een en ander opnemen over meerwerk, feedbackrondes, auteursrechten, onderhoud, enzovoorts. Door deze zaken vooraf te regelen, bescherm je jezelf tegen onverwachte of ongewenste verzoeken van klanten en kun je je focussen op datgene waar het om draait: het ontwikkelen van goede software.

Aansprakelijk voor fouten in software?

Wanneer je als softwareontwikkelaar geen algemene voorwaarden gebruikt die iets zeggen over jouw eventuele aansprakelijkheid, dan val je terug op de wet. Uit de wet vloeit voort dat je in beginsel aansprakelijk bent voor alle geleden schade, tenzij je er, kort gezegd, niet zoveel aan kon doen. Omdat je als developer een zekere zorgplicht hebt, zal er niet al te snel worden aangenomen dat de fout niet verwijtbaar was. Daarom is het belangrijk om jouw aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken, door bijvoorbeeld duidelijke algemene voorwaarden te hanteren. Een foutje in de code is immers snel gemaakt, en als dit foutje aanzienlijke schade oplevert, wil je het bedrag waarvoor je aansprakelijk bent kunnen beperken.

Contract voor softwareontwikkeling

Software ontwikkelen kan een complex proces zijn, en om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op één lijn zitten, is een (leesbaar!) software ontwikkelingscontract onmisbaar. Het stelt jou en je klant in staat om vooraf afspraken te maken over hoe de ontwikkeling van de software (een nieuwe app, website?) zal verlopen. Een software ontwikkelingscontract dient ook als referentie wanneer wijzigingen moeten worden aangebracht of er zich problemen voordoen. Zo kunnen ruzies en onnodige discussies tijdens de ontwikkeling worden vermeden.

Time management, duidelijkheid over de aanpak (agile, scrum, waterfall?), medewerking van de klant – het zijn allemaal onderwerpen die in het ontwikkelingscontract aan bod komen.

IT-juristen voor software ontwikkelaars

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het ICT-rechtInternetrecht en helpen op wekelijkse basis software bedrijven bij het oplossen van juridische vraagstukken. 

Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).