Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Software: auteursrecht op voorbereidend materiaal?

Computerprogramma’s worden beschermd

Een computerprogramma wordt -indien het “oorspronkelijk” is- door de wetgever beschouwd als een werk van letterkunde dat auteursrechtelijke bescherming verdient. Als jij als programmeerder een software programma ontwikkelt, ben jij daar dus de auteursrechtelijke ‘eigenaar’ van. Hierbij maakt het in beginsel geen verschil of jij het computerprogramma in opdracht van jouw opdrachtgever hebt gemaakt. Veel opdrachtgevers denken dat zij over het auteursrecht kunnen beschikken (‘ik betaal dus ik bepaal’) maar dit is niet meer dan een groot misverstand waar in de praktijk veel discussie over ontstaat. Enfin, wat betekent het nou eigenlijk dat jij eigenaar bent van het auteursrecht als programmeerder? Het komt er, kort gezegd, op neer dat jij bepaalde rechten bezit (zogenaamde exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten) waarmee jij jouw werk tegen ongewenste bemoeienis van buitenaf kan beschermen. Zo mag een derde niet zomaar jouw werk openbaar maken of verveelvoudigen: hiervoor is jouw toestemming vereist.


Wordt voorbereidend materiaal beschermd?

Het ontwikkelen van een computerprogramma is vaak een langdurig proces welke in diverse fasen kan worden opgedeeld. Tijdens het ontwikkelingsproces komt er echter ook al veel materiaal tot stand. Een belangrijke vraag is dan ook in hoeverre het ontwikkelingsmateriaal auteursrechtelijk beschermd wordt. In overweging 7 van de Softwarerichtlijn staat expliciet vermeld dat de term ‘computerprogramma’ eveneens het voorbereidende ontwerp-materiaal omvat

“dat tot het vervaardigen van een programma leidt, op voorwaarde dat dit voorbereidende materiaal van dien aard is dat het later tot zulk een programma kan leiden.”


Voorbereidend materiaal verdient dus enkel auteursrechtelijk beschermd wanneer het al van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma. Uit de rechtspraak vloeit bovendien voort dat wanneer er nog een programmeerslag gemaakt moet worden met creatieve stappen, om zodoende van het voorbereidend materiaal een computerprogramma te maken, er geen sprake kan zijn van materiaal dat auteursrechtelijke bescherming geniet. Indien er dus echt nog creatieve stappen nodig zijn voor de realisatie van het computerprogramma, is er geen sprake van materiaal dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Je kan je afvragen waarom er niet al eerder sprake is van beschermd auteursrechtelijk materiaal. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft hier gelukkig opheldering over gegeven. Het Hof legt uit dat dit niet wenselijk is omdat het belangrijkste voordeel van de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s bestaat uit het feit dat de bescherming alleen de specifieke uitdrukkingswijze van het werk betreft. Dientengevolge hebben andere auteurs de vrijheid om soortgelijke of zelfs identieke programma’s tot stand te brengen (mits zij geen plagiaat plegen).

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).