Een software developer inhuren: wie heeft het Auteursrecht op de geleverde software?

Onze samenleving digitaliseert in rap tempo en roept continu nieuwe juridische vragen op die om een antwoord schreeuwen. In slaap gesuste rechtsgebieden worden met harde hand wakker geschud en geconfronteerd met nieuwe technologieën welke de wetgever bij lange na niet had voorzien. Zo hebben de knappe koppen in het intellectueel eigendomsrecht (waaronder mede het auteursrecht (copyright) valt) hun hersenen moeten kraken over de vraag of en, zo ja, in hoeverre software wordt beschermd op grond van het auteursrecht.


Heeft de opdrachtgever het auteursrecht?

Stel je eens het scenario voor waarin je de mede-oprichter bent van een start-up die een app beoogt te ontwikkelen. In eerste instantie overwoog je wellicht om gebruik te maken van een app-maker zoals Zoho Creator, maar na wat teleurstellende ervaringen kom je tot de conclusie dat je app toch echt ‘from scratch’ moet worden gemaakt wil het aan je verwachtingen voldoen. Door gebrek aan relevante programmeer-skills besluit je de ontwikkeling van de benodigde software tegen betaling uit te besteden aan een ervaren codeerder die je bij toeval op Stack Overflow hebt gevonden. Deze codeerder gaat als ZZP’er voor jou aan de slag. Ben je nu eigenaar van de software die deze ZZP’er voor jou bouwt?

Je zou denken van wel: het lijkt wel heel gek dat als jij bepaalt wat er gemaakt moet worden en betaalt voor het werk, je er vervolgens niet de eigenaar van wordt. Wellicht heb je zelfs een modelovereenkomst voor ZZP’ers van de belastingdienst gebruikt die je op hun site hebt gevonden. Alles goed geregeld toch?

De juridische realiteit is helaas anders. De Auteurswet die wij in Nederland kennen is hierover duidelijk: de partij die de daadwerkelijke ontwikkeling verricht (de ZZP’er die voor jou de code schrijft), is eigenaar van de rechten, tenzij anders wordt overeengekomen. De modelovereenkomst voor ZZP’ers van de belastingdienst ziet vooral op de fiscale aspecten van de overeenkomst en biedt geen waarborg voor de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtgever.


Licentie(s)

Als opdrachtgever verkrijg je in beginsel aldus slechts het recht om de software te gebruiken (een ‘gebruiksrecht’). Indien de software niet lekker loopt of je toch net iets anders wil, ben je voor deze aanpassingen afhankelijk van de goede wil van de opdrachtnemer. Niet een ideale situatie natuurlijk! De wetgever heeft echter de mogelijkheid opengelaten dat partijen een regeling afspreken die afwijkt van dit uitgangspunt. Het is dan ook van belang dat je contractueel afspreekt dat jij, als opdrachtgever, alle auteursrechten krijgt op het geleverde. Hiermee wordt het eigendom als het ware overgedragen op jou. Indien het niet een ZZP’er betreft maar een werknemer die voor jou -als werkgever- software ontwikkeld, heeft de wetgever een andere regeling geschikt geacht welke in deze blog onbesproken blijft.

Dus, het is in ieder geval van belang dat je als opdrachtgever begrijpt dat je niet vanzelfsprekend rechthebbende wordt van de geleverde software. Dat je ‘bepaald en betaald’ is niet voldoende. Je zal actief het auteursrecht moeten bedingen!

Jurist auteursrecht en software

Kan je hierbij wel wat hulp gebruiken van gespecialiseerde juristen die begrijpen hoe het doolhof in elkaar steekt,schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Je kan er ook voor kiezen om direct een (online) adviesgesprek te boeken. Je krijg daarmee 1 uur de tijd om, online of telefonisch, al jouw vragen, twijfels en opmerkingen met een jurist te delen. Wel zo fijn, die peace of mind.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?