Beperking aansprakelijkheid

Hoe ver mag je gaan in het beperken of uitsluiten van jouw aansprakelijkheid als ondernemer?  Onze juristen leggen het je uit.

Waarom je aansprakelijkheid beperken belangrijk is

Als ondernemer begrijp je dat zakendoen niet zonder risico’s is. Er kan altijd iets fout gaan. Worst-case scenario, heeft iemand (of een bedrijf) door jouw toedoen schade of verlies geleden, en wordt je aansprakelijk gesteld. Afhankelijk van de omvang van de schade, kan een fikse schadeclaim zomaar het einde van je bedrijf betekenen. 

Indien je persoonlijk aansprakelijk bent (wat bij een eenmanszaak bijvoorbeeld het geval is), kan het zelfs je persoonlijke financiële situatie in gevaar brengen. Iets wat veel mkb’ers zich helaas onvoldoende realiseren. Het beperken van je aansprakelijkheid is daarom van cruciaal belang om jezelf en je bedrijf te beschermen.

Hoe beperk je jouw aansprakelijkheid?

Het goede nieuws is dat je jouw aansprakelijkheid effectief kunt beperken door het opstellen van duidelijke en goed doordachte contracten en algemene voorwaarden. Hierin leg je de grenzen van je aansprakelijkheid vast en specificeer je de situaties waarvoor je verantwoordelijkheid neemt en waarvoor niet. Door deze afspraken helder en transparant te formuleren, voorkom je misverstanden en mogelijke juridische geschillen. Een essentieel onderdeel van het beperken van aansprakelijkheid is ook het identificeren van specifieke risico’s binnen jouw bedrijfsactiviteiten. Door deze risico’s te herkennen en te adresseren in je contracten, kun je proactief maatregelen nemen om ze te verminderen of te voorkomen. 

Schakel je soms ook anderen in voor de uitvoering van werkzaamheden? Een freelancer bijvoorbeeld? Dan is het verstandig om ook met deze duidelijke afspraken te maken over worst-case scenario’s bijvoorbeeld in een inhuurovereenkomst zzp. Indien jouw freelancer er een potje van heeft gemaakt, wil je dat de verantwoordelijkheid bij hem/haar ligt voor eventuele schade, en niet bij jou. 

Mocht je toch aansprakelijk worden gesteld, dan is het natuurlijk heel erg prettig als je verzekerd bent. We raden ondernemers daarom altijd aan om goed naar hun zakelijke verzekeringen te kijken. Wist je trouwens dat veel verzekeraars eisen dat een bedrijf algemene voorwaarden gebruikt waarin de nodige aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen? Weer een reden om je algemene voorwaarden op maat én door een gespecialiseerde jurist te laten opstellen.

Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden

Het beperken van jouw aansprakelijkheid in je algemene voorwaarden, doe je allereerst door het opnemen van een scherpe aansprakelijkheidsclausule. Een aansprakelijkheidsclausule wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd. Deze clausule definieert duidelijk en nauwkeurig de grenzen van jouw aansprakelijkheid in verschillende situaties. Hierin leg je vast welke soorten schade wel en niet onder jouw verantwoordelijkheid vallen, en welke maximale aansprakelijkheidslimieten van toepassing zijn. Een aansprakelijkheidsclausule bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

Een opsomming van schadesoorten waar jouw bedrijf niet aansprakelijk voor is 

Een opsomming van schadesoorten waar jouw bedrijf niet aansprakelijk voor is, helpt om duidelijkheid te scheppen over de reikwijdte van jouw verantwoordelijkheid. Het is aan te raden om in ieder geval duidelijk te maken dat jouw bedrijf niet kan worden aangesproken voor indirecte schade, die niet rechtstreeks verband houdt met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Denk onder andere aan omzetverlies en reputatieschade. 

Een opsomming van situaties waar jouw bedrijf niet aansprakelijk voor is

Daarnaast is het van belang om een aantal scenario’s te beschrijven waarin jouw bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de schade is veroorzaakt doordat de klant jouw instructies niet heeft opgevolgd. Welke situaties je in de opsomming wilt opnemen, hangt af van de aard van je bedrijfsactiviteiten en de branche waarin je opereert. 

Beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar

Heb je een verzekering? Dan is het verstandig om je aansprakelijkheid te beperken tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door je verzekeraar. 

Beperking van de aansprakelijkheid tot een maximumbedrag 

Indien je geen verzekeraar hebt of de verzekeraar niet uitkeert, wil je je kunnen beroepen op een “extra” aansprakelijkheidsbeperking. Daarom zie je vaak dat de aansprakelijkheid in ieder geval wordt beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Dit kan een bepaald bedrag zijn, een percentage van het factuurbedrag of een andere relevante maatstaf.

Mag je aansprakelijkheid volledig uitsluiten?

Welke beperkingen en uitsluitingen acceptabel zijn, hangt sterk af van de identiteit van de contractpartij. Extra voorzichtigheid is geboden bij het aangaan van overeenkomsten met consumenten. De criteria voor een rechtsgeldig exoneratiebeding bij consumentenovereenkomsten zijn namelijk strenger dan bij overeenkomsten met bedrijven. Heb je consumenten als klanten? Dan geldt als vuistregel dat je jouw aansprakelijkheid niet mag uitsluiten. Dit principe komt voort uit het feit dat consumenten beschouwd worden als de ‘zwakkere partij’ in een transactie.

Werk je alleen met bedrijven? Dan heb je meer vrijheid bij het opstellen van je aansprakelijkheidsclausule en kun je er in beginsel voor kiezen om je aansprakelijkheid (volledig) uit te sluiten. Het uitsluiten van je aansprakelijkheid voor opzet en bewuste roekeloosheid is echter niet de bedoeling.

Als uitgangspunt geldt dus:

B2C: uitsluiten van aansprakelijkheid is niet mogelijk

B2B: uitsluiten van aansprakelijkheid is mogelijk 

Opstellen of controleren van een aansprakelijkheidsbeding door onze juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en helpen wekelijks bedrijven bij het verminderen van hun bedrijfsrisico’s door het controleren of opstellen van een scherpe aansprakelijkheidsclausule.

Hulp nodig bij het opstellen of controleren van een aansprakelijkheidsbeding voor jouw bedrijf? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).