Privacy – en cookieverklaring

Dit is onze privacy- en cookieverklaring.

Hoe gaan wij om met jouw privacy?

Wat goed dat je op dit moment deze privacy- en cookieverklaring aan het lezen bent. Bedrijven zoals dit juridisch kantoor moeten (gelukkig) aan een veelheid aan regels voldoen op het gebied van privacywetgeving. In deze privacy- en cookieverklaring vertellen wij je welke persoonlijke gegevens er worden verwerkt via deze website, op welke manier wij jouw gegevens beveiligen en wat jouw rechten zijn. Wees gerust, we zijn geen groot bedrijf dat erop uit is zoveel mogelijk van je gegevens te verzamelen en deze mogelijk zelfs doorverkoopt aan een derde partij. Als we gegevens van jou willen hebben, is dat louter en alleen om onze diensten (via deze website) te kunnen aanbieden. We zullen daarbij altijd slechts om de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens vragen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder ook profilering wordt begrepen).

Je bent trouwens niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van ons verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.

 

Wie zijn wij?

Spaans&Spaans is een Vennootschap onder Firma, de verantwoordelijke voor de verwerking en gevestigd op het volgende adres:

Keizersgracht 391a
1016 EJ
Amsterdam
KvK: 71533230

Telefoonnummer: 020 2619633

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons? Stuur ons dan een mailtje, of neem telefonisch of schriftelijk contact met ons op.

In de meeste gevallen, ontvangen wij deze persoonsgegevens direct van jouzelf. Het kan voorkomen dat wij gegevens verkrijgen uit openbare bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, sociale media bronnen of zakelijke websites.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou?

-voor- en achternaam
-e-mailadres (zakelijk en privé)
-telefoonnummer (vast en mobiel)
-adresgegevens (particulieren)
-bedrijfsgegevens (vestigingsadres, postadres, KvK-nummer, handelsnaam)
-persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met ons
-financiële persoonsgegevens, zoals betalingsgegevens en aan een door ons gemaakte offerte gerelateerde gegevens
-Skype naam, zoom naam
-Social media accountnamen

 

Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een van de volgende doeleinden:

 • omdat wij graag willen dat je contact met ons kan opnemen, wanneer je een vraag hebt over een juridische kwestie of bijvoorbeeld meer over onze diensten te weten wilt komen, hebben wij op onze website een (contact)formulier geplaatst. We verzoeken je om hierop je naam, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp en overige informatie in te vullen. Deze gegevens worden door ons opgeslagen en bewaard, zodat wij de mogelijkheid hebben om de door jou online gestelde vragen te kunnen beantwoorden, of op jouw verzoek te kunnen reageren.
 • ook verwerken wij persoonsgegevens met als doeleinde het door ons uit kunnen voeren van een zogeheten overeenkomst van opdracht, het aanmaken van een dossier (client folder) en het onderhouden van de hieruit voortkomende relatie. Het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om je onze diensten aan te kunnen bieden. De gegevens die in dit kader door ons verwerkt worden, betreffen in elk geval je (volledige) naam, contact- en adresgegevens, betalingsgegevens, mogelijke bedrijfsgegevens en andere relevante persoonsgegevens (bijvoorbeeld uit correspondentie met Spaans&Spaans voortvloeiend). Het is mogelijk dat wij gegevens te zien krijgen van een wederpartij van onze cliënt, voor de afhandeling van een geschil.
 • verder verwerken wij persoonsgegevens indien de klant een reactie plaatst onder een van onze blogs (deze optie is tijdelijk uitgeschakeld) of op een social media account van Spaans&Spaans.
 • wij versturen periodiek onze nieuwsbrief (gemiddeld één keer per maand). Deze nieuwsbrief ontvang jij alleen wanneer jij je hiervoor hebt aangemeld op de website (jij hebt dus jouw toestemming gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen). Wij verwerken jouw naam en e-mailadres, om jou de nieuwsbrief te kunnen sturen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Wij maken gebruik van MailChimp, om jou de nieuwsbrief te kunnen sturen. Voor dit doeleinde bewaren wij jouw gegevens, totdat jij je hebt uitgeschreven.
 • een mooie review willen wij graag op onze website of social media kanalen plaatsen. Wij vragen jou altijd om jouw toestemming, voordat wij een review plaatsen op onze website of social media kanalen. Wij verwerken hiervoor jouw naam, handelsnaam en beoordeling. Deze review laten we in principe voor onbepaalde tijd staan, totdat jij aangeeft de review te willen laten verwijderen.
 • wanneer wij een vacature plaatsen, vragen wij aan sollicitanten om een naam, e-mailadres, telefoonnummer, motivatiebrief en eventuele overige gewenste informatie te verstrekken. Als je de functie niet krijgt, verwijderen wij jouw gegevens 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Dit geldt ook voor sollicitanten die door middel van een “open sollicitatie” contact met ons opnemen.

 

Wat zijn onze grondslagen voor de gegevensverwerking?

De door ons gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt:

 • jouw toestemming. Indien wij persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kan je deze toestemming altijd weer intrekken.
 • noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met Spaans&Spaans.
 • noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (een fiscale verplichting bijvoorbeeld).
 • een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, bijvoorbeeld een direct marketing belang.

 

Duur opslag van de persoonsgegevens

Hierboven heb je al even kunnen lezen voor welke periode wij jouw gegevens bewaren. In zijn algemeenheid geldt: jouw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Zodra deze gegevens echter niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het wettelijk niet toegestaan ze nog langer te bewaren. Wij vinden dit niet meer dan logisch en bovendien zien wij het bij Spaans&Spaans eerlijk gezegd ook niet zo zitten om gigantische archieven met klantgegevens aan te leggen.

Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen.

Ontvangen derde partijen de gegevens?

Wij delen gegevens met derde partijen slechts indien wij dit strikt noodzakelijk achten. Met alle (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Spaans&Spaans blijft verantwoordelijk voor de verwerking door deze derden. De volgende derden, waaronder onze verwerkers, ontvangen gegevens van ons:

 • de hosting van de website (Netlify)
 • betaaldiensten
 • boekhouder
 • bezorgdiensten
 • mailservers
 • telefoondiensten
 • derde partijen die worden ingeschakeld namens en in opdracht van ons, zoals deurwaarders, (IT)leveranciers en dienstverleners
 • mailchimp
 • partijen aan wie wij gegevens verstrekken omdat de wet ons daar simpelweg toe verplicht.

 

Is er sprake van doorgifte van je gegevens aan landen buiten de EU?

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zal door Spaans&Spaans zo veel mogelijk worden beperkt. Indien dit toch noodzakelijk is, zullen wij slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Social media

Op onze website vind je social media-buttons van Facebook, Instagram, LinkedIn en mogelijke andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet dit privacy statement. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platforms omgaan met jouw privacy:

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Alle teamleden van Spaans&Spaans zijn ervan doordrongen dat zij zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om dienen te gaan. In dit kader hebben wij onder meer een intern beveiligingsbeleid opgesteld. Ook hebben wij de vereiste technische maatregelen genomen teneinde de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen, zoals bijvoorbeeld anti-virus maatregelen en het creëren van wachtwoord beveiligde omgevingen. Daarnaast reduceren wij het veiligheidsrisico substantieel door middel van het zo snel mogelijk weer verwijderen van je gegevens. Uiteraard hebben wij op deze website een TLS (voorheen SSL) geïnstalleerd. Zoals al eerder genoemd, geven wij enkel gegevens door aan landen buiten de EER indien er sprake is van een passend beschermingsniveau.

 

Maakt deze website gebruik van cookies?

Ook deze website maakt gebruik van cookies. Er worden noodzakelijke cookies gehanteerd, zodat deze website naar behoren kan functioneren. Wij bedienen ons van Google Analytics om het aantal websitebezoekers bij te kunnen houden, maar hebben deze dienst privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent dat er wél persoonsgegevens worden verwerkt, maar het gebruik van deze cookies geringe gevolgen heeft voor jouw privacy. Wij hebben natuurlijk met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet en we maken ook geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze cookies te plaatsen.

 

Wat zijn je rechten?

Onder de huidige privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je een van onderstaande rechten uit wil oefenen, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar: [email protected], of telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Ook als je niet helemaal zeker weet of het mogelijk is om beroep op een specifiek recht te doen, of andere, aan je rechten gerelateerde vragen hebt, kun je gebruikmaken van bovenstaand e-mailadres om hierover contact met ons op te nemen.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door Spaans&Spaans. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van inzage, rectificatie, wissen of beperking en verzet

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen tot inzage en eventuele rectificatie van je persoonsgegevens, tot het wissen van je persoonsgegevens of tot het grenzen stellen aan onze verwerking van je persoonsgegevens. Als je het er niet mee eens bent dat Spaans&Spaans je persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht om tegen die gegevensverwerking bezwaar te maken. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zullen wij jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm van ons te verkrijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen. Indien dit technisch mogelijk is, zullen wij de gegevens in kwestie desgewenst rechtstreeks naar de andere partij verzenden.

Recht tot het intrekken van je toestemming tot gegevensverwerking

Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2020. Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring te allen tijde wijzigen. Indien de privacy- en cookieverklaring door ons gewijzigd wordt, zullen wij de gewijzigde versie vanzelfsprekend op onze website publiceren.

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).