Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is een agentuurovereenkomst?

We merken dat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat bij ondernemers over het verschil tussen een agentuurovereenkomst, een distributieovereenkomst en andere vormen van samenwerkingsovereenkomsten

Agentuurovereenkomst betekenis

Een agentuurovereenkomst is een contract waarbij een principaal een handelsagent inschakelt om voor een bepaalde of onbepaalde tijd te bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten. De agent ontvangt hiervoor een beloning en handelt zelfstandig, zonder ondergeschikt te zijn aan de principaal. Een werknemer kan dus geen agent zijn, aangezien een werknemer gebonden is aan de instructies van zijn werkgever. Wil je als werkgever geen salesmanager vast in dienst nemen? Dan kun je een handelsagent inschakelen om te bemiddelen bij het sluiten van een (koop)overeenkomst tussen jou en een klant. Belangrijk is dat de agent overeenkomsten kan afsluiten op naam en voor rekening van de principaal. 

De overeenkomsten die via een handelsagent tot stand komen, zijn overigens niet altijd koopovereenkomsten. Een handelsagent kan bijvoorbeeld ook bemiddelen bij het sluiten van licentieovereenkomsten of opdrachtovereenkomsten. Of een samenwerking daadwerkelijk een agentuurovereenkomst is, hangt af van de wettelijke criteria en de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

Agentuurovereenkomst in de wet

De agentuurovereenkomst is vastgelegd in artikel 7:428 lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat al heel concreet uitgelegd aan welke voorwaarden een overeenkomst moet voldoen om als agentuurovereenkomst te worden gekwalificeerd:

“De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.”

Hoewel een agent dus geen werknemer is, krijgt hij volgens de wet wel enige bescherming. Er geldt bijvoorbeeld een wettelijke opzegtermijn bij beëindiging van de overeenkomst. Ook kan de agent in bepaalde gevallen aanspraak maken op een goodwillvergoeding bij het einde van de overeenkomst.

Agentuurovereenkomst klantenvergoeding

Een cruciaal aspect van de agentuurovereenkomst is dat een agent bij het beëindigen van de samenwerking onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een klantenvergoeding (artikel 7:442 BW). Deze vergoeding staat ook bekend als ‘goodwillvergoeding’. Dit recht geldt kort gezegd wanneer de agent nieuwe klanten heeft aangetrokken of bestaande klantrelaties aanzienlijk heeft uitgebreid. Het is echter belangrijk om te weten dat de handelsagent zijn recht op klantenvergoeding voldoende moet kunnen onderbouwen en aannemelijk moet maken dat de principaal, ook in de toekomst, op ruime schaal gebruik zal kunnen maken van deze klantenrelaties zonder provisie verschuldigd te zijn.

Voor jou als principaal kan dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen, dus het is slim om hier rekening mee te houden in je budgettering.

Schriftelijke agentuurovereenkomst laten opstellen

Het is verstandig om een schriftelijke agentuurovereenkomst op te stellen, hoewel een agentuurovereenkomst in principe mondeling kan worden gesloten of zelfs kan voortvloeien uit de acties van de principaal en de handelsagent. Een mondelinge overeenkomst kan juridisch bindend zijn, maar brengt vaak risico’s met zich mee, zoals bewijsproblemen bij geschillen.

Een schriftelijke overeenkomst voorkomt dergelijke onduidelijkheden en zorgt ervoor dat de precieze rechten en plichten van beide partijen duidelijk zijn vastgelegd. Bovendien vereist de wet dat zowel de principaal als de handelsagent, op verzoek van de andere partij, een ondertekend document moeten kunnen overleggen dat de geldende inhoud van de agentuurovereenkomst weergeeft.

Het op papier zetten van onderlinge afspraken heeft dus altijd de voorkeur. 

Opstellen agentuurovereenkomst door de juristen van Spaans&Spaans

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en helpen regelmatig leveranciers en handelsagenten bij het vertalen van hun agentuurmodel naar concrete afspraken in een agentuurovereenkomst. 

Hulp nodig bij het opstellen van een agentuurovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. 

Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).