Recht in de metaverse

Wat is de metaverse?

De laatste jaren is de term "metaverse" een modewoord geworden, zonder dat er een precieze definitie van bestaat.

In wezen verwijst de metaverse echter naar een gedeelde virtuele ruimte waar gebruikers met elkaar en met digitale inhoud kunnen interageren. De term werd bedacht door Neal Stephenson in zijn sciencefictionroman Snow Crash uit 1992, waarin een toekomstige wereld wordt voorgesteld waarin mensen met elkaar en met door de computer gegenereerde personages en objecten communiceren in een driedimensionale virtuele ruimte. De metaverse heeft de laatste jaren hernieuwde belangstelling gekregen, nu bedrijven als Meta (voorheen Facebook) en YugaLabs flink investeren in deze technologie. Ook Microsoft heeft zich in de strijd gemengd met zijn aankondiging van “Mesh voor Microsoft Teams“. Hoewel de metaverse zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, heeft het een enorm potentieel om de manier waarop we met elkaar (en met de digitale wereld omgaan) te veranderen.

"Ook in de metaverse moet men rekening houden met wet- en regelgeving."

Sonja Bakker, auteursrechtinbreuk

Handel in de metaverse

In de metaverse kunnen avatars met elkaar communiceren en in virtuele goederen en diensten handelen. Naarmate de metaverse aan populariteit wint, groeit de vraag naar NFT’s (non-fungible tokens) die gebruikt kunnen worden om echte producten en diensten in de metaverse te vertegenwoordigen. NFT’s zijn een essentieel onderdeel van de metaverse economie en maken de tokenisatie en virtualisatie van echte producten en diensten mogelijk. De handel in NFT’s in de metaverse roept echter verschillende problemen op met betrekking tot handelsmerken en auteursrechten. Als een avatar bijvoorbeeld een NFT verkoopt die een echt product vertegenwoordigt, zoals een paar schoenen, is het mogelijk dat de avatar met zijn acties inbreuk maakt op de handelsmerken of auteursrechten van het bedrijf dat de schoenen vervaardigt. Lees anders ook deze blog eens over virtuele mode en ie-rechten. Goed, om dergelijke problemen te voorkomen is het belangrijk dat je je bewust bent van de mogelijke juridische implicaties van de handel in NFT’s in de metaverse.

Regulering van virtual assets

De metaverse is de thuisbasis van vele virtual assets, waaronder NFT’s (non-fungible tokens). Deze assets worden gekocht en verkocht in de metaverse, en kunnen onderworpen zijn aan (internationale) financiële regelgeving. Op dit moment worden NFTs in Nederland echter nog niet gekwalificeerd als financiële producten in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Ook op Europees niveau, lijken NFT’s nog niet onder het toepassingsgebied te vallen van bestaande richtlijnen en verordeningen. Hier zou in de toekomst echter verandering in kunnen komen, nu NFT’s steeds vaker worden geassocieerd met witwaspraktijken. Toepassing van traditionele financiële regelgeving op virtual assets als NFT’s, zou leiden tot een complex geheel van voorschriften voor verkoop, handel en andere activiteiten. Als zodanig is het belangrijk dat “metaverse enthusiasts” zich bewust zijn van het potentiële regelgevingslandschap.

Intellectuele eigendomsrechten in de metaverse

Hoewel de metaverse nog in ontwikkeling is, roept ze nu al juridische vragen op. Een punt van zorg zijn de intellectuele eigendomsrechtenIn de fysieke wereld zijn intellectuele eigendomsrechten goed gedefinieerd en geregeld. Maar in de metaverse, waar alles kan worden gecreëerd en geen fysieke objecten bestaan, is het minder duidelijk hoe deze rechten moeten worden beschermd. Wie bezit bijvoorbeeld het auteursrecht op een avatar? Of op een virtuele wereld die is gemaakt door een team van ontwerpers, wie bezit het auteursrecht op de wereld zelf? Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden naarmate de metaverse zich ontwikkelt. Wij blijven in ieder geval op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. 

"Wie bezit het auteursrecht op een avatar?"

Sonja Bakker, auteursrechtinbreuk

Privacy in de metaverse

Een andere juridische kwestie is gegevensbescherming. In de fysieke wereld worden onze persoonlijke gegevens beschermd door privacywetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Maar in de metaverse, waar o.a. avatar gegevens worden verzameld en opgeslagen, is het minder duidelijk hoe deze wetten van toepassing zijn. Kan bijvoorbeeld onze echte identiteit worden onthuld via onze avatars? En zo ja, welke rechten hebben we dan om het gebruik van onze persoonlijke gegevens in de metaverse te controleren?

Onder de AVG is het bovendien verplicht om, als verwerkingsverantwoordelijk, betrokkenen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. De vraag is echter hoe deze informatieplicht er in de metaverse zal komen uit te zien. Wanneer moet er bijvoorbeeld worden geïnformeerd?  

Page not found

Jurist in de metaverse

Natuurlijk is ondernemen ook risico’s nemen, maar dan liever wel de risico’s die je zélf hebt gekozen. Daarom helpen we je bij het neerzetten van jouw juridische structuur. Vul het contactformulier in of vraag direct een offerte aan.

Jurist commerciële contracten

Page not found

Jurist in de metaverse

Neem gerust contact met ons op.

Juridisch advies voor ondernemers
Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?