Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Website wordt te laat opgeleverd: hoe zit dat juridisch?

Je bent helaas tot de conclusie gekomen dat het laten bouwen van een website niet altijd over rozen gaat. Waar de samenwerking met de websitebouwer in het begin nog zo veelbelovend leek te zijn, hebben de irritaties inmiddels een hoogtepunt bereikt. Het begon met een onverwachte e-mail over extra (licentie-)kosten voor dat bijzondere lettertype, maar de druppel die de emmer liet overlopen was het belletje dat de opleveringsdatum (weer!) niet zou worden gehaald. Je hebt je goed georganiseerde lanceringsfeest helaas moeten uitstellen en je vraagt je af wat je rechten zijn. In deze blog leggen we het je uit.

Website-ontwikkelingsovereenkomst

Het laten bouwen van een website is vaak een langdurig en ingewikkeld proces. Niet zelden kost het meer geld dan vooraf begroot, wordt de opleveringsdatum niet gehaald en eindigt de samenwerking in een patstelling. De grote hoeveelheid gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp is hiervan het bewijs. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat juristen ICT-projecten ook wel gekscherend a lawyer’s paradise noemen.

Een van de belangrijkste reden waarom website-ontwikkelingsprojecten niet zelden in een teleurstelling eindigen, is het gebrek aan schriftelijke afspraken. Aan vrijwel alle mislukte ict-projecten ligt een mismatch aan verwachtingen (is het nou wel of niet normaal om te verwachten dat de website er op alle browsers goed uitziet) ten grondslag. Door voor de start van jullie samenwerking even de tijd te nemen om – samen met een jurist – al jullie kernafspraken op papier te zetten, voorkom je dat de samenwerking vroegtijdig stukloopt.

In deze blog gaven we je alvast een checklist met belangrijke afspraken die niet mogen ontbreken. Een tip die we je nu alvast willen meegeven, indien het voor jou cruciaal is dat de deadline voor oplevering wordt gehaald:

Spreek nadrukkelijk af dat de website uiterlijk op (…) datum moet worden opgeleverd en dit een fatale termijn betreft.

Te late oplevering website, wat nu?

De irritaties zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat je de samenwerking het liefst per direct beëindigt. Tegelijkertijd vind je het wel belangrijk dat de door jou al geleden schade wordt vergoed.

Alhoewel uiteraard geen enkele zaak hetzelfde is, bestaan er wel een aantal juridische uitgangspunten die – in het geval van een te late oplevering – extra aandacht verdienen.

Uitgangspunt 1:

Er moet sprake zijn van verzuim om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van schade en / of ontbinding (een manier om van een contract af te komen).

Uitgangspunt 2:

Er is in beginsel pas sprake van verzuim wanneer er een ingebrekestelling is verstuurd. Een ingebrekestelling is echter niet altijd vereist. Er bestaan een aantal uitzonderingen. Indien jij bijvoorbeeld uit een mededeling mag afleiden dat jouw opdrachtgever niet meer gaat nakomen of er is een fatale (uiterste) termijn afgesproken voor nakoming, dan kan de ingebrekestelling achterwege blijven. Twijfel je of er sprake is van een uitzondering? Neem dan altijd contact op met een jurist. Het komt helaas erg vaak voor dat men vergeet een ingebrekestelling te versturen of ervan overtuigd is dat er sprake is van een uitzondering, terwijl dit niet het geval is.

Een goede ingebrekestelling bevat een heldere uitleg van hetgeen je vordert en op welke grond, maar geeft jouw opdrachtgever tegelijkertijd ook nog een (tweede) kans om zijn verplichtingen na te komen (je dient hiervoor een redelijke termijn te stellen).

Fatale termijnen & ICT-projecten

Termijnoverschrijdingen bij website-ontwikkelingsprojecten zijn eerder regel dan uitzondering. Zoals uit bovengenoemde uitgangspunten valt af te leiden, komt de websitebouwer automatisch in verzuim (zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is) wanneer een fatale termijn (deadline!) niet gehaald is. De hamvraag is natuurlijk wanneer er nou precies sprake is van een fatale termijn.

Hoofdregel: of er wel of niet een fatale datum is afgesproken, is allereerst een kwestie van uitleg van de overeenkomst.

In ICT-projecten wordt er veelal gewerkt met zogeheten ‘streefdata’ (geen fatale opleveringstermijnen). Het woord ‘streefdata’ zegt het eigenlijk al: men streeft ernaar om een bepaalde deadline te halen, maar indien deze datum niet wordt gehaald kan de opdrachtgever daar in principe niet op worden afgerekend.

Uit de rechtspraak blijkt bovendien dat de rechter niet vaak aanneemt dat er bij ict-projecten sprake is van een fatale datum. Wellicht heeft het feit dat ict-projecten in de regel niet vlekkeloos verlopen, hier ook wel iets mee te maken.

Indien je er zeker van wilt zijn dat jouw website-bouwer zich aan de deadline houdt, is er dus werk aan de winkel:

  • spreek expliciet af in de overeenkomst dat er sprake is van een fatale termijn en wees hierin concreet. Geen vage bewoordingen, maar een duidelijke en strikte afspraak. Zo vond de rechter de volgende clausule te vaag: ‘ervan uitgaande dat de website in september 2008 in werking is’;
  • verbind een boetebeding aan de fatale termijn;
  • geef in het contract aan waarom het voor jou noodzakelijk is dat de deadline wordt gehaald.

Onze tip: houd er rekening mee dat ict-projecten vrijwel altijd uitlopen. Is het voor jou essentieel dat de website op 1 januari live gaat? Spreek dan bijvoorbeeld 2 streefdata af (de eerste in oktober en de tweede in november) en een fatale (uiterste) termijn in december.

Meer hulp nodig?

Neem gerust contact met ons op. Wel zo fijn, die peace of mind.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).