Wat is een NFT eigenlijk?

NFT’s: een bubbel die alweer op het punt staat om te barsten of een revolutie in digitale kunst? Vooralsnog lijkt de NFT hype in ieder geval nog niet voorbij te zijn. Mede dankzij de populariteit van blockchain en digitale kunst, zijn NFT’s nog steeds booming. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat deze ontwikkeling nog maar aan het begin staat. Van enige regulering is vrijwel geen sprake en het is nog onduidelijk wat voor juridische haken en ogen NFT’s bevatten. Maar first things first. Want, wat is een NFT eigenlijk?

Non-fungible tokens

Een NFT is een non-fungible token, waarbij de token een unieke waarde op de blockchain vertegenwoordigt. Doordat elke NFT uniek is (non-fungible = niet-verwisselbaar), heeft het een zekere bewijsfunctie. Met jouw NFT kan je bewijzen dat jij eigenaar bent van een digitaal bestand, zoals een digitaal kunstwerk. Koop je een NFT? Dan krijg je dus zeggenschap over een stukje code op de blockchain. Die code verwijst weer naar een onderliggend werk (zoals een afbeelding, een meme, etc.). Je zou dus kunnen zeggen dat een NFT een soort eigendomscertificaat is. Met jouw NFT kan je namelijk aantonen dat je eigenaar bent van het digitale bestand waarnaar het stukje code verwijst. Ofwel: met NFTs kunnen we nu eigenaar worden van digitale objecten! Een revolutie?

Even een herhaling: een NFT is in beginsel slechts een stukje code dat verwijst naar het digitale bestand dat online staat. Een NFT is dus niet zelf een afbeelding, meme of video, maar slechts een stukje code dat een link bevat die naar een extern digitaal bestand verwijst. 

NFT’s: wat koop je precies?

Oké, je hebt een NFT gekocht (bijv. van een afbeelding) en deze in je digitale portemonnee (“wallet”) geplaatst. Maar, wat krijg je nou eigenlijk precies?

Zoals gezegd, is een NFT slechts een stukje code dat verwijst naar een extern digitaal bestand (i.e. de afbeelding uit ons voorbeeld) dat op het internet staat. Als je een NFT koopt, krijg je dus een plekje op de blockchain waarin staat dat jij eigenaar bent van die afbeelding. 

That’s it.

Door de aankoop van een NFT krijg je het oorspronkelijke digitale kunstwerk dus niet in je bezit. Zoals we hieronder ook nog eens zullen aangeven, blijft het auteursrecht en eventuele andere bijbehorende ie-rechten op het kunstwerk, bij de maker van het werk (of bij een andere rechthebbende). Jij krijgt als koper van de NFT slechts een token die met het digitale kunstwerk verbonden is.

NFT en het auteursrecht

Door het kopen van een NFT krijg je dus niet automatisch het auteursrecht op de afbeelding. Dit auteursrecht (“copyright”) blijft gewoon bij de oorspronkelijke maker van de afbeelding. Voor de overdracht van het auteursrecht is, naar Nederlands recht, ook gewoon een schriftelijke akte vereist. Als koper van een NFT ben je zodoende slechts eigenaar geworden van de token en niet van het auteursrecht. Dit betekent eveneens dat je de afbeelding niet zomaar mag verveelvoudigen (kopiëren) of openbaar maken (op je bedrijfswebsite gebruiken). Je hebt daartoe immers geen licentie – gebruiksrecht – gekregen. 

Natuurlijk kun je hierover wel anders afspraken maken! Zo zou je aan een NFT een licentie kunnen koppelen.

De waarde van een NFT

Oké, maar als je niet het auteursrecht krijgt op de afbeelding, deze dus gewoon op het internet blijft rondzwerven en door elke willekeurige nerd kan worden gedownload, rijst de vraag: “wat is dan de waarde van een NFT?” 

Eerlijk is eerlijk, het voelt een beetje vreemd aan. Waarom leggen sommige mensen miljoenen neer voor een afbeelding of meme die je de dag later nog steeds kunt downloaden op het internet? Het antwoord is desondanks vrij simpel. De waarde van een NFT is wat de gek ervoor geeft. Daarbij spelen een aantal factoren natuurlijk wel een zekere rol. De bekendheid van het gerelateerde bedrijf bijvoorbeeld. Zo verkocht Jack Dorsey, CEO van Twitter, zijn eerste tweet als een NFT voor meer dan 2.9. miljoen dollar. Als ik mijn eerste tweet had verkocht als een NFT, was ik er waarschijnlijk geen dollar op vooruitgegaan (tenzij ik net die ene gek was tegengekomen natuurlijk). 

Sparren met een NFT jurist

Wil je eens sparren over de juridische kant van NFT’s? Boek dan direct een online adviesgesprek (i.e. ask a lawyer) met een van onze juristen. Je kan natuurlijk ook eerst nog even deze pagina bekijken over NFT en Cryptorecht.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?