Wat betekent de Geoblocking Verordening voor jouw webshop?

Sinds december 2018 is de Geoblocking Verordening van kracht. Het doel van deze verordening is om Europese burgers betere toegang te geven tot Europese goederen en diensten. Een nieuwe stap naar één Europese, grenzeloze markt. Om dit doel te bereiken, is de hoofdregel van de verordening dat geoblocking niet is toegestaan. Dit betekent dat het beperken of blokkeren van toegang tot producten en diensten op websites of apps voor klanten uit andere lidstaten verboden is.


Toepassingsgebied Geoblocking verordening

Het verbod geldt ten aanzien van consumenten en bedrijven uit de EU die producten of diensten willen afnemen. Wanneer het gaat om een verkoop binnen Nederland – zuiver interne verkoop dus – is het verbod niet van toepassing. Een aantal sectoren, zoals vervoers-, zorgverlenings- en streamingsdiensten, zijn uitgesloten van de verordening. Dit jaar wordt de Geoblocking Verordening geëvalueerd. De kans bestaat dat het toepassingsbereik van de verordening daarna wordt uitgebreid.

Heb jij een webshop die ook buiten Nederland levert? Dan val je zeer waarschijnlijk onder het toepassingsgebied van de verordening.


Gevolgen voor jouw webshop

Maar wat voor concrete gevolgen heeft de verordening dan voor jouw webshop? Dit zijn de drie belangrijkste punten waar je rekening mee moet houden:

1. Je mag niet doen aan geoblocking

Je mag de toegang tot je webshop dus niet langer blokkeren op grond van de nationaliteit, verblijf- of vestigingsplaats van een klant uit een andere EU-lidstaat. Dit betekent dat klanten niet langer automatisch mogen worden doorgeleid naar een andere versie van je webshop. Voor deze automatische doorgeleiding moet je hen eerst toestemming vragen. Een voorbeeld: stel dat een Franse burger toegang wil tot jouw (Nederlandse) webshop. Naar aanleiding van zijn Franse IP-adres mag dan aan hem gevraagd worden of hij niet liever de Franse versie van je webshop gebruikt. Wil hij dit niet, dan moet hij toegang krijgen tot de Nederlandse webshop.

Hoewel je door de Geoblocking Verordening niet meer mag discrimineren op grond van de nationaliteit van je klant, is het wél toegestaan om onderscheid te maken op basis van andere factoren dan nationaliteit. Als bijvoorbeeld uit eerdere zoekgeschiedenis blijkt dat een webshopbezoeker een vrouw is, mag je haar automatisch naar de pagina met dameskleding leiden. Maar let op: dit moet op gelijke wijze worden toegepast op alle EU-burgers.

2. Je mag geen verschillende algemene voorwaarden hanteren

Alleen het verschaffen van toegang tot de Nederlandse versie van de webshop, is nog niet voldoende. Het moet voor een burger van een andere EU-lidstaat ook mogelijk zijn om iets bij jouw webshop te kopen tegen dezelfde voorwaarden als de lokale, Nederlandse consument. Om weer even onze Franse klant erbij te halen, betekent dit aldus dat hij via jouw Nederlandse webshop een product tegen (onder andere) dezelfde prijs en leveringsvoorwaarden moet kunnen kopen als een Nederlander.

Van belang is dat de verplichting om een klant uit een andere EU-lidstaat als een local te laten shoppen slechts geldt wanneer je:

  • producten verkoopt;
  • online diensten verkoopt (met uitzondering van auteursrechtelijke beschermde werken, zoals e-books en software);
  • diensten op fysieke locatie verkoopt (zoals concerttickets en autoverhuur).

Met betrekking tot de leveringsvoorwaarden dan nog het volgende. Je bent niet verplicht om overal in de EU te leveren: je mag zelf kiezen of je al dan niet doet aan grensoverschrijdende levering.

Maar wanneer je dit doet, geldt dat op gelijke wijze voor iedereen binnen de EU.

Dus als jouw Nederlandse webshop de mogelijkheid biedt om te leveren naar Frankrijk, moet een Franse burger zijn bestelling ook in Frankrijk kunnen laten leveren.

3. Je mag geen verschillende betalingsvoorwaarden hanteren

Naast toegang tot de webshop en algemene voorwaarden van Nederland, moet je aan EU-burgers uit een andere lidstaat ook dezelfde Nederlandse betalingsvoorwaarden aanbieden. Een EU-burger uit een andere lidstaat moet dus kunnen afrekenen zonder dat wordt gediscrimineerd op basis van zijn afkomst (of die van zijn bankrekening). De betaling van de Franse burger mag dus niet alsnog geblokkeerd worden omdat zijn bankrekeningnummer uit Frankrijk komt.

Ook voor dit verbod gelden verschillende voorwaarden:

  • de betaling dient te geschieden middels overschrijving, automatische incasso of kaartbetaling;
  • het moet gaan om hetzelfde merk in dezelfde categorie. In andere woorden: als je bij jouw webshop met een creditcard van Mastercard mag betalen, hoef je niet automatisch ook creditcardbetalingen van een ander merk zoals Visa te accepteren. En als je de debitcards van Visa accepteert, hoef je niet per se ook de creditcards van Visa te accepteren; dit is namelijk een andere categorie.

Kortom: door de verordening zal je als webshophouder met een hoop extra regels rekening moeten houden. Wanneer je deze regels niet naleeft, loop je bovendien het risico op een fikse boete. Wil jij zeker weten dat jouw webshop voldoet aan alle relevante wetgeving? Wij helpen je graag. Neem contact met ons op.


Auteur(s): Spaans&Spaans en Maaike Meeuwsen.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?