Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Soulbound Tokens (SBT’s); niet overdraagbare NFT’s.

Het internet is weer een (buzz) woord rijker: Soulbound Tokens (SBT’s). Niet overdraagbare non-fungibele tokens (NFT’s). NFT’s die onlosmakelijk verbonden zijn met een bepaalde identiteit en daarom niet verhandeld kunnen worden. Goudzoekers kunnen dus thuisblijven. Dat scheelt weer een hoop heisa. 

De introductie van SBT’s

Waar komen SBT’s ineens vandaan? Vitalik Buterin, de mede-oprichter van Ethereum, gaf eerder deze maand zijn visie op de toekomst van een gedecentraliseerde samenleving (DeSoc) en introduceerde daarbij het fenomeen SBT’s.

SBT’s zijn niet overdraagbaar

In onze wereld is niet alles te koop en dat is maar goed ook. In een DeSoc is dit niet anders. Niet verhandelbare tokens, SBT’s, zijn dan ook een noodzakelijke ontwikkeling voor Web3. Bepaalde dingen in het leven moet je verdienen, maken deel uit van jouw waarde en zijn waardeloos als je het overdraagt. In een centrale samenleving maken we gebruik van allerlei instanties en referenties om bewijs te leveren voor onze reputatie en prestaties. 

SBT’s en je reputatie en prestaties

SBT’s vertegenwoordigen je reputatie en prestaties en leveren tegelijkertijd het bewijs. Je kan ze verkrijgen door ze te verdienen. Je verdient ze bijvoorbeeld door mee te werken aan een project of door het afronden van je opleiding. Je diploma is dan een SBT en er ontstaat een soort van LinkedIn 2.0. Als je een SBT verdient, ontvang je de SBT in een Soul (persoonsgebonden-wallet) en wordt het opgeslagen op een private blockchain. Het is vervolgens aan jou welke SBT’s je wel of niet wilt delen op een publieke blockchain. Je kunt overigens meerdere Soul’s aanmaken en zelf kiezen waar je een SBT heen laat sturen. Zo kun je verschillende werkzaamheden en interesses gescheiden houden.

SBT’s geven verder invulling aan het begrip NFT’s

NFT’s zijn bedoeld om ‘digitaal eigenaarschap’ mogelijk te maken, dat gelijk is aan ‘eigenaarschap’ zoals wij het kennen. Een NFT is daarbij het bewijs van eigendom en maakt het mogelijk om eigendom digitaal te verhandelen. Naar mijn idee het begin van een nieuwe (r)evolutie in eigenaarschap. Toch moet er nog heel wat bedacht, ontwikkeld en geschreven worden voordat we van volwaardig ‘digitaal eigenaarschap’ kunnen spreken.  

De ontwikkelingen gaan razendsnel en door alle technische kenmerken van NFT’s is het moeilijk om dit fenomeen in de huidige opvattingen over eigendom te plaatsen. De ‘digitale overdracht’ van eigendom is juridisch gezien bijvoorbeeld (nog) geen vanzelfsprekendheid. Dit neemt niet weg dat NFT’s – en nu ook SBT’s – in praktische zin genoeg stof tot nadenken biedt.

NFT’s en nu ook SBT’s maken nieuwe verdienmodellen mogelijk

Er kan nagedacht worden over geheel nieuwe verdienmodellen. Zo kunnen we door de komst van NFT’s nadenken over verdienmodellen die we ons tot voor kort niet konden voorstellen. Net als dat we ons voor de opkomst van zoekmachines en social media niets konden voorstellen bij verdienmodellen die we vandaag de dag kennen. SBT’s zijn naar mijn bescheiden mening een duidelijke aanwijzing in de goede richting.

SBT’s maken in theorie het opdelen van eigendom mogelijk

Volwaardig eigendom gaat namelijk veel verder dan het bezitten, gebruiken en verhandelen. Je wilt bijvoorbeeld ook kunnen verhuren, uitlenen of verpanden. Er is sprake van allerlei soorten rechten en die rechten wil je ook op kunnen splitsen. SBT’s maken het in theorie mogelijk om de eigendomsrechten op te delen. Je kan dan iemand een niet overdraagbaar recht geven op het gebruik van jouw eigendom. 

Hierbij kun je denken aan de verhuur van een game-asset, zoals de verhuur van een avatar of een raceauto. Je kunt je asset verhuren en bent er daarbij zeker van dat er geen sprake kan zijn van onderhuur, omdat het recht dat je hebt toegekend niet kan worden overgedragen. Het recht is namelijk gekoppeld aan één specifieke Soul (wallet). Technisch gezien is het ‘simpel’ weg niet mogelijk het bezit over te dragen; dat is de ontwerpgedachten van SBT’s.

Auteur(s): Spaans&Spaans en Kelcey Lisapaly

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).