Search
Close this search box.
Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Reseller van softwarelicenties: wat zijn de juridische aspecten?

In deze blog gaan onze ICT-juristen je alles vertellen over de reselling van software licenties. Wanneer is er sprake van reselling, is er zoiets als een wettelijk kader voor de resellerovereenkomst en wat mag er wel en niet? Steeds vaker maken software leveranciers gebruik van resellers om hun tech producten te promoten en te verspreiden. De reseller krijgt dan het recht om sublicenties door te verkopen aan hun eigen klanten (‘eindgebruikers’). Daarbij wordt alleen zelden voldoende aandacht besteed aan de juridische kant van het verhaal. En dat is, excuse our french, dom. Wij zien namelijk regelmatig geschillen tussen resellers en software leveranciers die met de juiste schriftelijke afspraken, prima voorkomen hadden kunnen worden. Dus, als je een reseller wilt inschakelen voor het doorverkopen van softwarelicenties, is het verstandig om de juridische aspecten goed op een rijtje te zetten.

Reseller van software licenties: hoe werkt het eigenlijk?

In de ICT-wereld is het steeds gebruikelijker dat softwareleveranciers (particuliere) resellers inschakelen die het recht krijgen om sublicenties te verkopen voor de software. Hierbij gaat het meestal niet om de doorverkoop van een fysiek product, zoals een cd-rom met daarop een computerprogramma, maar om het doorverkopen van het gebruiksrecht (de licentie) om de software, zoals een SaaS-platform, te mogen gebruiken. Via de reseller krijgt de eindklant dus het recht om de software te gebruiken.

Laten we dit, toch best wel abstracte verhaal, even verduidelijken met een voorbeeldcasus:

Het bedrijf GroeneData B.V. heeft een online database ontwikkeld voor organisaties om te checken hoe groen hun bedrijfsprocessen zijn. GroeneData is de eigenaar (d.w.z. bezit de intellectuele eigendomsrechten) van de database. GroeneData wil haar database door zoveel mogelijk organisaties laten gebruiken en stelt daarom resellers aan die het recht krijgen om sublicenties door te verkopen aan hun eigen klanten. Afspraken hieromtrent leggen ze vast in een sub-licensing agreement. 

Juridisch kader reselling

‘Reselling’, ‘reseller’ of ‘resellersovereenkomst’ zijn geen termen die we terugvinden in de Nederlandse wet. Maar reselling is natuurlijk eigenlijk gewoon een bepaalde manier om met elkaar samen te werken. Wat het soms verwarrend maakt, is dat bij reselling van software meestal geen sprake is van verkoop in de traditionele zin, maar dat de softwareleverancier slechts een licentie verleent aan de reseller, met het recht om sublicenties te verkopen. Hieronder een plaatje om het te verduidelijken:

Wat het nog een stukje lastiger maakt, is dat reselling soms als een agentuurovereenkomst kan worden beschouwd. En dan is het wel echt even opletten. Er bestaat namelijk een groot juridisch verschil tussen een agent of een reseller. Kort gezegd, heb je met agentuur te maken met allerlei dwingendrechtelijke regels (je kunt er dus niet contractueel van afwijken) die vooral de belangen van de agent beogen te beschermen. Zo heeft een agent recht op een klantenvergoeding (goodwillvergoeding) als de overeenkomst wordt beëindigd. Deze vergoeding kan aanzienlijk zijn en is vaak de reden waarom softwareleveranciers ervoor kiezen geen agentuurovereenkomst aan te gaan.

Als uitgangspunt geldt dat er sprake is van agentuur als de agent bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst met de eindklant maar hij niet zelf het contract aangaat met de eindklant. De overeenkomst wordt dus tussen de software leverancier gesloten en de eindklant. De agent blijft hier buiten. Daarentegen sluit een reseller wél direct de overeenkomst met de eindklant, op eigen naam en voor eigen rekening. De eindklanten hebben dus niet direct een juridische relatie met de softwareleverancier. 

Hoe maak je goede afspraken met een reseller?

Hoewel je ook mondelinge afspraken mag maken met jouw resellers, is dit in de praktijk niet heel verstandig. Door de afspraken met jouw resellers zwart op wit te zetten voorkom je mogelijke misverstanden en latere bewijsproblemen. Een contract met een reseller kan verschillende namen hebben: denk aan een ‘resellerovereenkomst’ , ‘contract voor reseller‘, of ‘sub-licensing agreement’. Op zich maakt het naampje van het document niet zo veel uit: het gaat immers om de concrete afspraken die in de overeenkomst staan. 

Goed om te weten: de afspraken die je – als software leverancier – met een reseller maakt, zijn anders dan de afspraken die je met jouw eindgebruikers maakt. Het is dus niet zo dat je jouw EULA direct van toepassing kan verklaren op je resellers en daarmee klaar bent. Door het specifieke karakter van reselling (de reseller krijgt het recht om licenties voor jouw software door te verkopen aan eindgebruikers) heb je aan een EULA simpelweg niet genoeg. Welke afspraken je dan wel moet opnemen, behandelen we hieronder. 

Welke afspraken maak je met een reseller? 

Hoewel het natuurlijk heel prettig is dat jouw resellers jouw software product kunnen promoten en verkopen aan klanten die jij misschien niet 1,2,3 kunt bereiken, zitten er ook nadelen aan een reseller-constructie. Stel je voor: je hebt een reseller die jouw high-end techproduct probeert te promoten op discutabele wijze of zijn eigen bedrijfslogo erover heen plakt (waardoor niemand meer weet dat jouw bedrijf de eigenaar is). Een ander probleem kan zijn dat de eindgebruikers van de reseller niet goed geïnformeerd zijn over wat ze wel en niet mogen doen met jouw software, wat weer tot allerlei complicaties kan leiden.

Als hoofdregel geldt dat je ervoor wilt zorgen dat jouw resellers verplicht zijn om de gebruikersbeperkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen uit jouw EULA door te geven aan hun eigen klanten. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van de volgende clausule in je resellercontract:

“Elke eindgebruiker van de software moet een gebruikersovereenkomst ondertekenen die ten minste de onderstaande bepalingen of juridisch gelijkwaardige voorwaarden bevat, en mag geen bepalingen bevatten die daarmee in strijd zijn.” 

Overige belangrijke afspraken die je met jouw reseller kunt maken:

  • Tonen van jouw logo / bedrijfsnaam in promotie- en communicatiematerialen: Zorg ervoor dat jouw merknaam en logo duidelijk zichtbaar zijn in alle promotie- en communicatiematerialen van de reseller. Dit helpt bij het behouden van merkherkenning en zorgt ervoor dat klanten weten dat jouw bedrijf de originele leverancier is.
  • Rapporteren en audit: Maak afspraken over regelmatige rapportages van de reseller aan jou. Dit kan gaan over verkoopcijfers, marketinginspanningen en klanttevredenheid. Daarnaast kun je het recht opnemen om periodieke audits uit te voeren om te controleren of de reseller zich aan de afspraken houdt.
  • Klantenservice en ondersteuning: Leg vast welke verantwoordelijkheden de reseller heeft op het gebied van klantenservice en technische ondersteuning. Dit helpt om ervoor te zorgen dat eindgebruikers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, en dat problemen snel en efficiënt worden opgelost.
  • Geografische beperkingen: Geef aan in welke regio’s of landen de reseller jouw product mag verkopen. Dit voorkomt conflicten met andere resellers en beschermt jouw marktstrategie.
  • Geen sublicentie aan een concurrent: Het is waarschijnlijk niet in jouw belang dat jouw reseller een sublicentie verleent aan een concurrent van je. Om iets dergelijks te voorkomen kun je bijvoorbeeld een lijst opnemen van bedrijven waarvoor geen sublicentie mag worden verleend. 

Daarnaast is het belangrijk om vast te leggen of jouw reseller zelf ook weer resellers mag aanstellen. Wil je dat liever niet? Dan kun je de volgende bepaling in je resellerovereenkomst opnemen:

Geen recht op sublicentie
De rechten en licentie die aan de reseller zijn verleend, geven de reseller niet het recht om anderen het recht of de licentie te verlenen om de software te verkopen. 

Exclusieve of niet-exclusieve licentie aan reseller geven

Bij het opstellen van een resellerovereenkomst, kun je kiezen tussen een exclusieve of niet-exclusieve licentie. Een exclusieve licentie betekent dat alleen de betreffende reseller het recht heeft om de gebruikslicentie in een bepaald gebied te verkopen. Dit kan aantrekkelijk zijn als je een sterke focus wilt op een specifieke markt, en je wilt voorkomen dat andere resellers in dat gebied concurreren.

Een niet-exclusieve licentie staat meerdere resellers toe om dezelfde gebruikslicentie te verkopen. Dit kan verstandig zijn als je een brede marktdekking wilt bereiken en concurrentie tussen resellers juist wilt aanmoedigen.

Een resellerovereenkomst opstellen doe je met een ICT-jurist

Hoewel we hierboven hopelijk al wat handige tips hebben gegeven, is het slim om altijd een ICT-jurist te betrekken bij het opstellen van de resellerovereenkomst. Zo weet je zeker dat alles juridisch waterdicht is en voorkom je vervelende verrassingen.

Hulp nodig bij het opstellen van een resellerovereenkomst? Neem gerust contact met ons op.

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).