Relatie beding in een overeenkomst: (on)geldig?  

Het relatie beding (de correcte spelling is trouwens relatiebeding, maar daar Googelen jullie volgens onze SEO-specialist niet op) zien we vaak terugkomen in de overeenkomst van opdracht die opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar sluiten. Wanneer is zo’n beding eigenlijk (on)geldig?

Een relatie beding is trouwens iets anders dan een concurrentiebeding. In deze en deze blog kan je meer lezen over het concurrentiebeding.

Het relatie beding is toegestaan 

Tussen partijen geldt contractsvrijheid. Dat betekent dat opdrachtnemer en opdrachtgever als professionele partijen geacht worden in staat te zijn om de afspraken te maken die zij wensen te maken. Neemt een freelancer een nieuwe klus voor webdesign aan? Dan is het uitgangspunt dat hij gebonden is aan de afspraken die in de overeenkomst staan. 

Let op: wanneer de overeenkomst op enig moment wordt ontbonden, blijft het relatie beding in de regel in stand.

Zo kom je ervan af

Een relatie beding is voor freelancers niet prettig. Het belemmert ze immers in hun vrijheid om opdrachten te kunnen aannemen. Hieronder geven wij een paar tips hoe je als freelancer onder een relatie beding uit kan:

  • Een opdrachtgever mag jou niet aan een relatie beding houden, wanneer hij daar geen enkel redelijk belang bij heeft. Kan je aantonen dat de opdrachtgever er geen enkel belang bij heeft om je aan het relatie beding te houden? Dan kan de opdrachtgever zich niet beroepen op het relatie beding.
  • Heb je een overeenkomst van opdracht, met daarin een relatie beding, gesloten met een intermediair? Dan hebben we goed nieuws voor je. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in deze uitspraak namelijk geoordeeld dat het belemmeringsverbod uit de Waadi óók van toepassing is op zzp’ers die door een uitzendbureau ter beschikking worden gesteld aan een inlenende onderneming​ om daar onder leiding en toezicht van deze inlener te werken. Dat betekent dat het de freelancer in principe vrij moet staan om na afloop van de opdracht rechtstreeks bij de inlener als freelancer (of werknemer) aan de slag te gaan. 
  • Een relatie beding (zeker in combinatie met een concurrentiebeding) kan een indicator zijn dat er sprake is van een gezagsverhouding. En dat… kan de belastingdienst weer doen besluiten dat jij nooit een freelancer bent geweest, maar als werknemer moet worden gezien. Is de freelancer eigenlijk een werknemer? Dan gelden er strengere eisen aan het relatie beding. 

Uitleg van het relatie beding

Wanneer een rechtsgeldig relatie beding is overeengekomen, verschillen partijen vaak over de uitleg van het beding. Voor de beoordeling daarvan zal de rechter niet alleen naar de letterlijke tekst van de overeenkomst kijken. Wat doet de rechter dan wel? Die gaat haviltexen door te kijken naar de bedoelingen van partijen. 

Hebben partijen voordat de opdracht zou starten gesproken over (de reikwijdte van) het relatie beding? Dan zal de rechter dat in zijn oordeel meenemen. Veel vaker heeft de freelancer akkoord gegeven op de overeenkomst van opdracht zonder dit eerst te hebben besproken met de opdrachtgever. In deze situatie zal de rechter vooral kijken naar de omschrijving van het relatie beding, tenzij er andere aanknopingspunten zijn die echt iets zeggen over de bedoeling van partijen. 

Laat je relatie beding controleren

Opdrachtgevers zijn al snel van mening dat het relatie beding uit de overeenkomst van opdracht is overtreden, maar dat is zeker niet altijd het geval. Word je als freelancer door een opdrachtgever geconfronteerd met een relatie beding, schakel dan altijd advies in van een juridisch adviseur. 

Ben jij een opdrachtgever en wil je zeker weten dat een relatie beding goed in elkaar zit? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?