Platform-to-Business (P2B) verordening: een juridisch perspectief

Op 12 juli 2020 wordt de platform-to-business verordening van kracht. Online platforms zijn door de jaren heen uitgegroeid tot machtige giganten en veel kleine verkopers zijn afhankelijk geworden van dit soort platforms, om consumenten te bereiken. Juist vanwege deze afhankelijkheid zijn ondernemers die gebruik maken van dit soort platforms in een zwakke (onderhandelings)positie, wat volgens de Europese wetgever

oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de rechtmatige belangen van hun zakelijke gebruikers en indirect ook voor de consumenten in de Unie.


Voor wie geldt deze verordening eigenlijk? De P2B verordening is van toepassing op de relatie tussen online platforms (in de verordening ‘onlinetussenhandelsdiensten’ genoemd), online zoekmachines en ondernemers. De verordening geldt voor alle online platforms die in Europa handelen. Op het moment dat jij als ondernemer jouw producten of diensten aanbiedt op een online platform (bijvoorbeeld Bol.com, marktplaats of Amazon) heb je te maken met deze verordening. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook.

Bijzonder aan deze specifieke verordening is dat het de belangen van de ondernemer die zijn producten of diensten op het online platform aanbiedt, beoogt te beschermen. Geen nieuwe wetgeving vanuit de EU dus die consumenten nog verder probeert te beschermen, maar een verordening die de ondernemer beschermt.

Wat gaat er allemaal veranderen op 12 juli 2020?


De algemene voorwaarden van het platform

Online platforms moeten ervoor gaan zorgen dat hun algemene voorwaarden in duidelijke en begrijpelijke taal zijn opgesteld. Ze moeten bovendien gemakkelijk te vinden zijn voor de ondernemers waarmee het platform zaken doet. Daarnaast geldt het volgende voor de algemene voorwaarden van platforms:

  • Rangschikking: online platforms moeten aangeven in hun algemene voorwaarden op welke manier de producten en diensten op hun platform worden gerangschikt (de belangrijkste “parameters” voor deze rangschikking moeten worden benoemd). Is het mogelijk voor een ondernemer om de rangschikking van producten en diensten te beïnvloeden door hiervoor te betalen? Dan moet het platform hierover informatie opnemen in zijn algemene voorwaarden.
  • Gedifferentieerde behandeling: sommige platforms bieden ook zelf producten en diensten aan via hun eigen platform. Wanneer een platform naast producten/diensten van andere ondernemers ook eigen producten en diensten aanbiedt, moet het platform hierover transparant zijn en dit benoemen in de algemene voorwaarden. In de voorwaarden dient een omschrijving te worden opgenomen van elke mogelijke gedifferentieerde behandeling die het platform geeft of kan geven. Die omschrijving vermeldt de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor een dergelijke gedifferentieerde behandeling.
  • Toegang tot gegevens: online platforms moeten aangeven in hun voorwaarden tot welke (persoons)gegevens de ondernemers die gebruik maken van het platform, toegang hebben, maar ook tot welke gegevens het platform zelf toegang heeft. Bij gebruik van een online platform worden er zowel gegevens van de ondernemer die gebruik maakt van het platform, alsook van de consument die een product of dienst aanschaft op het platform, verzameld.
  • Wijzigen van de algemene voorwaarden: platforms mogen de algemene voorwaarden niet zomaar wijzigen. Ondernemers moeten worden geïnformeerd over een voorgestelde verandering van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden mogen pas worden gewijzigd, nadat er een redelijke kennisgevingstermijn van in ieder geval 15 dagen is verstreken. De ondernemer die zijn producten/diensten verkoopt op een platform, heeft dus 15 dagen de tijd om de overeenkomst met het platform te beëindigen, als hij het niet eens is met een beoogde wijziging van de algemene voorwaarden. Wel kan de ondernemer afstand doen van zijn recht om op te zeggen. Biedt de ondernemer nieuwe producten/diensten aan tijdens de opzegtermijn van 15 dagen? Dan mag het platform ervan uitgaan dat de ondernemer afstand doet van de opzegtermijn. Zijn de algemene voorwaarden van het platform in strijd met deze opzegmogelijkheid, dan zijn ze nietig! Let op: de opzegtermijn geldt niet bij wijzigingen als gevolg van wettelijke verplichtingen en wijzigingen in verband met gevaren voor het platform, de ondernemers of consumenten (denk bijvoorbeeld aan fraude).
  • Opschorten en beëindigen van de overeenkomst: het platform moet duidelijk vermelden onder welke omstandigheden de ondernemer kan worden geschorst of de overeenkomst met de ondernemer kan worden beëindigd. Deze beslissing moet door het platform worden gemotiveerd. Ten minste 30 dagen voordat de beëindiging van de overeenkomst ingaat, verstrekt het platform aan de ondernemer zijn motivering voor het beëindigen van de overeenkomst.
  • Beperkingen opleggen: platforms moeten in hun algemene voorwaarden de redenen benoemen voor beperkende voorwaarden die aan de ondernemer worden opgelegd. Besluit het platform bijvoorbeeld dat een aangeboden product niet met een voordelige korting op een ander platform mag worden aangeboden? Dan moet de reden voor deze beperking terug te vinden zijn in de algemene voorwaarden van het platform.

Interne klachtenafhandelingssysteem

Naast de wijzigingen die platforms moeten doorvoeren in hun algemene voorwaarden, worden zij ook verplicht om een interne klachtenregeling te hebben, waar ondernemers die hun producten/diensten aanbieden via het platform, terecht kunnen. Deze interne klachtenregeling moet transparant zijn, niet al te ingewikkeld en er mogen geen kosten mee gemoeid zijn. Een klacht moet snel worden afgehandeld.

In de algemene voorwaarden geeft het platform alle relevante informatie die verband houdt met de toegang tot en de werking van het interne klachtenafhandelingssysteem

Bemiddeling

Platforms wijzen in hun algemene voorwaarden minimaal twee (onpartijdige en onafhankelijke) bemiddelaars aan die kunnen worden ingeschakeld bij bemiddeling tussen het platform en de ondernemer.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat platforms hun algemene voorwaarden onder de loep nemen en ervoor zorgen dat zij op 12 juli van dit jaar voldoen aan deze nieuwe Europese verordening. Zorg er bovendien als platform voor dat er een interne klachtenregeling komt waar ondernemers terechtkunnen en stel minimaal twee bemiddelaars aan.

Verkoop jij jouw producten/diensten op een online platform? Wees je dan bewust van deze nieuwe regelgeving en de rechten die je hebt als verkoper.

Ik ben op zoek naar..

Nieuwsbrief ontvangen?

*Je kan je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief (die we max. 1 keer per maand versturen). Jouw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om de nieuwsbrief aan je op te sturen. In onze privacyverklaring lees je hier meer over. 

Volg je ons?

Wil je onze nieuwbsrief ontvangen?

*Je kan je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief (die we max. 1 keer per maand versturen). Jouw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om de nieuwsbrief aan je op te sturen. In onze privacyverklaring  lees je hier meer over. 

Even kennismaken.
Wil je een offerte aanvragen, een korte juridische vraag stellen, een samenwerking voorstellen of gewoon even kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. Natuurlijk is het eerste contact altijd vrijblijvend. Je zit echt nergens aan vast, no worries. Stuur een e-mail naar contact@spaans-spaans.com, bel ons op 020 261 9633 of neem direct contact op.
Scroll naar top