Nieuwe regels influencers met 500.000 of meer volgers

Vanaf 1 juli is het uit met de pret voor zogenaamde grote influencers (video-makers met 500.000 of meer volgers): zij zullen zich verplicht moeten gaan registreren bij het Commissariaat voor de Media en zich moeten houden aan de regels uit de Mediawet. Europese regelgeving (Richtlijn 2010/13/EU audiovisuele mediadiensten) en aanpassing van de Nederlandse Mediawet hebben invloed op de regels waaraan influencers die video’s plaatsen op YouTube, TikTok en Instagram, zogenoemde video-makers, zich moeten houden. 

Doel van de nieuwe regels voor video-makers

Met de nieuwe beleidsregels wordt beoogd meer helderheid te bieden aan de kijkers van de video’s en minderjarigen te beschermen tegen eventuele schadelijke content. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat er sprake is van reclame, sponsoring of productplaatsing (bijvoorbeeld door gebruik van een hashtag als #advertentie of door het aanmerken van een video op YouTube of Instagram als reclame). Ook zullen zij zich moeten melden bij het NICAM. Grote influencers die onder toezicht staan van het Commissariaat voor de Media, zullen dit op hun account moeten gaan vermelden.

Welke influencers moeten zich registreren?

Influencers die

  • actief zijn op YouTube, Instagram en/of Tiktok, en
  • 500.000 of meer volgers of abonnees hebben, en
  • het afgelopen jaar minstens 24 video’s hebben geplaatst, en
  • (financieel) voordeel behalen met deze video’s, en
  • ingeschreven staan als ondernemer bij de Kamer van Koophandel

zijn verplicht om zich te registeren bij het Commissariaat voor de Media. Dit moeten zij uiterlijk 15 juli 2022 hebben gedaan. 

Toezicht

De beleidsregels gelden voor nu nog maar voor een relatief kleine groep influencers. Het Commissariaat heeft aangekondigd zijn toezicht op de regels stapsgewijs in te voeren. Na verloop van tijd zullen meer influencers die video’s maken onder toezicht komen te staan. Voor nu zullen de kleinere influencers zich niet hoeven te registreren, maar het is voor deze groep raadzaam om de ontwikkelingen in de gaten houden en zich te houden aan de regels voor social media. 

Vragen over de nieuwe regels voor influencers?

Ben je een influencer of wil je met influencers gaan samenwerken, maar twijfel je over de nieuwe regels? Neem dan gerust even contact op.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?