Moet ik mijn algemene voorwaarden naar het Engels (laten) vertalen

In het dagelijks leven worden er voortdurend goederen of diensten afgenomen bij internationale afnemers. Met de komst van het internet is het al helemaal een fluitje van een cent om met een enkele muisklik een product uit China te bestellen. Als je als ondernemer je op de internationale markt begeeft, is het belangrijk om te weten dat jouw Algemene Voorwaarden niet altijd onverkort van toepassing kunnen zijn op een internationale rechtsverhouding. Hoe dit precies zit, zullen we in een latere blog bespreken. In deze blog, onderdeel van onze blog serie over Algemene Voorwaarden, kom je erachter in welke taal er naar Algemene Voorwaarden moet worden verwezen en welke taal de tekst zelf dient te hebben.


De taal waarin je moet verwijzen naar jouw Algemene Voorwaarden

Om te beginnen: er is eigenlijk nauwelijks regelgeving over de taal waarin informatie, voor consumenten en bedrijven, moet worden verstrekt. Toch is de taal waarin een overeenkomst wordt gesloten, erg belangrijk. Als jij als ondernemer niet dezelfde taal spreekt als de wederpartij aan wie je een aanbod doet, kan er zich gemakkelijk een probleem voordoen bij de hantering van algemene voorwaarden. Het kan voor jouw wederpartij immers niet duidelijk zijn, dat jij hebt verwezen naar jouw algemene voorwaarden. Kan jouw wederpartij eigenlijk gebonden worden aan jouw algemene voorwaarden, terwijl hij niet heeft begrepen dat deze onderdeel uitmaken van de overeenkomst? In artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Zoals juristen wel weten, wordt artikel 3:33 BW in samenhang gelezen met artikel 3:35 BW. Hieruit volgt dat, om te bepalen in welke taal Algemene Voorwaarden moeten worden opgesteld en bij de verwijzing, eerst de volgende vraag moet worden beantwoord:

Mocht de gebruiker van de algemene voorwaarden er in de gegeven omstandigheden op vertrouwen dat de wederpartij besefte dat tot de inhoud van de overeenkomst ook algemene voorwaarden zouden behoren en dat hij met de toepasselijkheid daarvan instemde?

Uit rechtspraak blijkt dat je als ondernemer in een voor de wederpartij begrijpelijke taal moet verwijzen naar de algemene voorwaarden. Dit is in ieder geval zo, als je verwijst in de taal waarin is onderhandeld. Voor overeenkomsten die via het internet tot stand komen, is dit de taal die je op jouw website hanteert. Communiceer jij met een Italiaanse (potentiële) opdrachtgever in het Engels, dan mag je dus verwijzen naar jouw algemene voorwaarden in de Engelse taal. Opvallend is dat de rechter heeft geoordeeld dat er bij onderhandelingen in de Duitse taal, een verwijzing naar de voorwaarden in de Nederlandse taal voldoende kan zijn.


De taal van de tekst

In het algemeen wordt aangenomen dat, mits er in de juiste taal is verwezen naar de hantering van Algemene Voorwaarden, je op jouw voorwaarden ook een beroep kan doen als ze zijn opgesteld in een taal die de wederpartij niet kende.


Algemene voorwaarden laten vertalen?

Deze blog geeft een globaal overzicht van de taal waarin je naar jouw Algemene Voorwaarden moet wijzen en waarin deze moeten worden opgesteld. Omdat er weinig regelgeving is op dit gebied, zal het van geval tot geval kunnen verschillen in welke taal je naar jouw voorwaarden mag verwijzen en hoe ze mogen worden opgesteld. Als hoofdregel mag je ervan uitgaan, dat je mag verwijzen naar jouw algemene voorwaarden in de taal waarin jij hebt onderhandeld. Voor overeenkomsten die via het internet tot stand komen is dit de taal van jouw website. Verwijs je op basis van deze hoofdregel in de juiste taal naar jouw voorwaarden, dan mag je deze taal ook hanteren voor de inhoud van de voorwaarden. In ieder geval mag je niet bewust de verwijzing naar – of de inhoud van – jouw voorwaarden verhullen, door een taal te gebruiken die in de gegeven omstandigheden niet redelijk is.

Tenslotte is de rechter een stuk minder coulant bij internationale handelsovereenkomsten, dan overeenkomsten met consumenten. Een internationaal opererende handelsonderneming is zich er namelijk meer van bewust dan een consument, dat er door de wederpartij verwezen kan worden naar zijn algemene voorwaarden. Een rechter zal dus eerder geneigd zijn om algemene voorwaarden toch onderdeel uit te maken van een overeenkomst (ook al is er bijvoorbeeld verwezen naar de voorwaarden in een niet gebruikelijke taal), wanneer er sprake is van internationaal opererende ondernemingen.


Vertalen algemene voorwaarden

Wil je jouw algemene voorwaarden laten vertalen? Neem dan gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?