Picture of mr. Hester Spaans

mr. Hester Spaans

Co-founder & General Legal Counsel

Moet ik mijn algemene voorwaarden naar het Engels (laten) vertalen

In het dagelijks leven worden er voortdurend goederen of diensten afgenomen bij internationale afnemers. Met de komst van het internet is het al helemaal een fluitje van een cent om met een enkele muisklik een product uit China te bestellen. Als je als ondernemer je op de internationale markt begeeft, is het belangrijk om te weten dat jouw Algemene Voorwaarden niet altijd onverkort van toepassing kunnen zijn op een internationale rechtsverhouding. Hoe dit precies zit, zullen we in een latere blog bespreken. In deze blog, onderdeel van onze blog serie over Algemene Voorwaarden, kom je erachter in welke taal er naar Algemene Voorwaarden moet worden verwezen en welke taal de tekst zelf dient te hebben.


De taal waarin je moet verwijzen naar jouw Algemene Voorwaarden

Om te beginnen: er is eigenlijk nauwelijks regelgeving over de taal waarin informatie, voor consumenten en bedrijven, moet worden verstrekt. Toch is de taal waarin een overeenkomst wordt gesloten, erg belangrijk. Als jij als ondernemer niet dezelfde taal spreekt als de wederpartij aan wie je een aanbod doet, kan er zich gemakkelijk een probleem voordoen bij de hantering van algemene voorwaarden. Het kan voor jouw wederpartij immers niet duidelijk zijn, dat jij hebt verwezen naar jouw algemene voorwaarden. Kan jouw wederpartij eigenlijk gebonden worden aan jouw algemene voorwaarden, terwijl hij niet heeft begrepen dat deze onderdeel uitmaken van de overeenkomst? In artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

Zoals juristen wel weten, wordt artikel 3:33 BW in samenhang gelezen met artikel 3:35 BW. Hieruit volgt dat, om te bepalen in welke taal Algemene Voorwaarden moeten worden opgesteld en bij de verwijzing, eerst de volgende vraag moet worden beantwoord:

Mocht de gebruiker van de algemene voorwaarden er in de gegeven omstandigheden op vertrouwen dat de wederpartij besefte dat tot de inhoud van de overeenkomst ook algemene voorwaarden zouden behoren en dat hij met de toepasselijkheid daarvan instemde?

Uit rechtspraak blijkt dat je als ondernemer in een voor de wederpartij begrijpelijke taal moet verwijzen naar de algemene voorwaarden. Dit is in ieder geval zo, als je verwijst in de taal waarin is onderhandeld. Voor overeenkomsten die via het internet tot stand komen, is dit de taal die je op jouw website hanteert. Communiceer jij met een Italiaanse (potentiële) opdrachtgever in het Engels, dan mag je dus verwijzen naar jouw algemene voorwaarden in de Engelse taal. Opvallend is dat de rechter heeft geoordeeld dat er bij onderhandelingen in de Duitse taal, een verwijzing naar de voorwaarden in de Nederlandse taal voldoende kan zijn.


De taal van de tekst

In het algemeen wordt aangenomen dat, mits er in de juiste taal is verwezen naar de hantering van Algemene Voorwaarden, je op jouw voorwaarden ook een beroep kan doen als ze zijn opgesteld in een taal die de wederpartij niet kende.


Algemene voorwaarden laten vertalen?

Deze blog geeft een globaal overzicht van de taal waarin je naar jouw Algemene Voorwaarden moet wijzen en waarin deze moeten worden opgesteld. Omdat er weinig regelgeving is op dit gebied, zal het van geval tot geval kunnen verschillen in welke taal je naar jouw voorwaarden mag verwijzen en hoe ze mogen worden opgesteld. Als hoofdregel mag je ervan uitgaan, dat je mag verwijzen naar jouw algemene voorwaarden in de taal waarin jij hebt onderhandeld. Voor overeenkomsten die via het internet tot stand komen is dit de taal van jouw website. Verwijs je op basis van deze hoofdregel in de juiste taal naar jouw voorwaarden, dan mag je deze taal ook hanteren voor de inhoud van de voorwaarden. In ieder geval mag je niet bewust de verwijzing naar – of de inhoud van – jouw voorwaarden verhullen, door een taal te gebruiken die in de gegeven omstandigheden niet redelijk is.

Tenslotte is de rechter een stuk minder coulant bij internationale handelsovereenkomsten, dan overeenkomsten met consumenten. Een internationaal opererende handelsonderneming is zich er namelijk meer van bewust dan een consument, dat er door de wederpartij verwezen kan worden naar zijn algemene voorwaarden. Een rechter zal dus eerder geneigd zijn om algemene voorwaarden toch onderdeel uit te maken van een overeenkomst (ook al is er bijvoorbeeld verwezen naar de voorwaarden in een niet gebruikelijke taal), wanneer er sprake is van internationaal opererende ondernemingen.


Vertalen algemene voorwaarden

Wil je jouw algemene voorwaarden laten vertalen? Neem dan gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Aanvraag offerte

Legal support nodig?

Neem contact met ons op

Scroll naar boven

mr. Hester Spaans

Co-founder & General legal consultant

Hester is een van de oprichters van Spaans&Spaans en werkt als General Legal Consultant. Ze heeft meerdere masters in het recht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en het voorrecht gehad een half jaar aan de University of Hong Kong te mogen studeren. Gefrustreerd over de stoffige juridische wereld, besloot ze destijds het heft in eigen hand te nemen en als ondernemer te starten. 

Inmiddels werkt ze al zo’n 5 jaar bij Spaans&Spaans en heeft ze honderden ondernemers mogen bijstaan met vraagstukken op het snijvlak van IT en recht.

Haar passie voor tech (en met name web3!) is van grote waarde bij het ‘vertalen’ van juridische regelgeving op het gebied van ICT/internet-en privacyrecht naar de dagelijkse technische realiteit. Klanten omschrijven haar als doortastend, vakkundig en pragmatisch. Om haar kennis op peil te houden is ze o.a. lid van de Vereniging voor Auteursrecht. 

mr. Lucia Spaans

Co-founder & Privacy officer

Lucia is mede-oprichter van Spaans&Spaans en werkt gedreven samen met het team aan het leveren van onze juridische diensten op top niveau.

Ze is enorm gemotiveerd en een perfectioniste (soms, oké, dikwijls, op het irritante af) die alles tot in de puntjes geregeld wil zien. Haar passie voor het recht kwam al naar voren tijdens haar studietijd in Amsterdam, waar ze ervoor koos om twee juridische masters te volgen. Het liefst controleert ze alle juridische stukken en correspondentie die dagelijks bij Spaans&Spaans de deur uitgaan meerdere malen, zodat de cliënt er zeker van kan zijn dat alles perfect geregeld is.

Verder is ze een groot fan van koffie, reist ze graag en is ze actief als gitariste (ja, echt).