Mag ik Algemene Voorwaarden van iemand anders kopiëren of is dit ‘strafbaar’?

Regelmatig zien wij op fora voor ondernemers en op social media de vraag langskomen (vaak van startende ondernemers) of het wellicht mogelijk is om een aantal sets Algemene Voorwaarden in te mogen kijken teneinde wat ‘inspiratie’ op te doen. Tijdens een momentje van verveling (je bent jurist of je bent het niet) hebben we bij Spaans&Spaans wel eens wat algemene voorwaarden van één specifieke branche gescand. Wat blijkt: veelal is er nauwelijks enig verschil te vinden tussen de verschillende voorwaarden. Óf alle ondernemers moeten toevallig bij een jurist langs zijn geweest, óf ze hebben het een en ander van elkaar afgekeken. Nu de oh zo dringende vraag: mag dit?


Auteursrecht op Algemene Voorwaarden

 

Een kort antwoord: nee, je mag in beginsel niet de Algemene Voorwaarden van een concurrent kopiëren. De inhoud van Algemene Voorwaarden wordt veelal beschermd door het Auteursrecht. Dit betekent dat enkel de rechthebbende (ofwel de maker, dan wel degene aan wie -veelal door een jurist- de auteursrechten zijn overgedragen) van de auteursrechten het recht heeft om deze ‘te verveelvoudigen en openbaar te maken’. Zonder toestemming van laatste mag je dus niet zomaar een kopietje maken. Doe je dit wel en de rechthebbende komt hierachter, dan kan dan deze eisen dat je de inbreuk eindigt en een schadevergoeding vorderen. Door de Algemene Voorwaarden te herschrijven (deze tekstueel te veranderen) kan je een inbreuk veelal gewoon omzeilen. Let wel, enkel het veranderen van het lettertype of het vermelden van jouw handelsnaam bij de voorwaarden is niet voldoende. Als hoofdregel geldt een ‘verbod op letterlijk hergebruik’: alhoewel je wel kleine gedeelten mag overnemen, mag het niet van dusdanige omvang zijn dat de ‘originaliteit’ van het werk verloren gaat: ‘een kopie’.

Maak mijn algemene voorwaarden


Herschrijven van Algemene Voorwaarden?

 

Vooral juristen zijn altijd nogal snel met het wijzen op de gevaren die het klakkeloos overnemen van Algemene Voorwaarden met zich mee kan brengen. Daar zit natuurlijk ook een beetje eigen belang bij, dat beseffen wij ons maar al te goed. En een beetje flauw is het ook wel. Immers, voor veel clausules in Algemene Voorwaarden (denk maar aan de ‘toepassing van het Nederlandse recht’) is het nagenoeg onmogelijk om deze op drieduizend verschillende manieren op te schrijven. Ik ken geen jurist die zich niet ooit heeft laten ‘inspireren’. Dus waarom dan niet snel even herschrijven?


Opstellen of laten nakijken door een jurist

 

Alhoewel we bij Spaans&Spaans begrijpen dat het heel verleidelijk kan zijn om met wat knip en plakwerk zelf je Algemene Voorwaarden te creëren, om zo de gang naar een dure jurist (gelukkig kan het ook betaalbaar, bijvoorbeeld door Spaans&Spaans) te vermijden, moeten we je hier toch voor waarschuwen. Niet zozeer voor het auteursrechtelijke aspect: alhoewel we je zeker niet aanraden de gehele tekst over te nemen, kan je door deze te herschrijven -tekstueel te veranderen- een inbreuk op het auteursrecht veelal gemakkelijk omzeilen. Ook niet per se omdat we nou zoveel verdienen aan jouw Algemene Voorwaarden, maar (nu komt het) om jou als (startende) onderneming in bescherming te nemen. Klinkt dat je nogal paternalistisch in de oren? Begrijpen we. Maar kijk toch even naar de vragen in de volgende checklist. Als je die met ‘ja’ kan beantwoorden, voorzien we geen problemen en staan we van harte achter jouw besluit om zelf je Algemene Voorwaarden te maken.


Checklist Algemene Voorwaarden

 

  • Indien je de Algemene Voorwaarden van een concurrent van jou eens goed doorleest, kan je dan -in makkelijke woorden- uitleggen wat elke bepaling betekent?
  • Weet je wel of de Algemene Voorwaarden die voor jou ter inspiratie dienen up-to-date zijn? De wet verandert vaak, en dit kan gevolgen hebben voor jouw Algemene Voorwaarden. (Heb je al Algemene Voorwaarden en wil je deze laten screenen om er zeker van te zijn dat ze nog helemaal voldoen: wij bieden een goedkope juridische scanaan. )
  • Ben je je ervan bewust dat indien je zaken doet met ‘consumenten’, jouw Algemene Voorwaarden aan hele andere wettelijke vereisten dienen te voldoen dan indien je slechts zaken doet met professionele partijen?
  • Heb jij zelf wel eens nagedacht over wat voor betalingsvoorwaarden je wilt hanteren? Door het klakkeloos overnemen, ontneem je jezelf de mogelijkheid om eens goed na te denken over wat voor jou ‘klantvriendelijkheid’ betekent.
  • Ben je je ervan bewust dat bepaalde bedingen enkel relevant zijn voor een bepaald type onderneming en -indien klakkeloos overgenomen voor jouw onderneming- schade kunnen berokkenen? Denk maar eens aan de volgende situatie:

“ Geïnspireerd door ‘Hello Fresh’ ben je ook -via een website- voedselpakketten gaan aanbieden waarin heerlijke verse producten zitten om mee te koken. Je hebt de Algemene Voorwaarden van een andere webshop overgenomen waarvan je denkt dat deze wel op jouw onderneming lijkt. Hierin staat echter een ‘herroepingsrecht’ vermeldt die op jou helemaal niet van toepassing is nu de wetgever een uitzondering heeft gemaakt voor snel bederfelijke producten.

Opstellen van (leesbare!) algemene voorwaarden

 

Wil je algemene voorwaarden gebruiken die niet alleen juridisch kloppen, maar ook nog een beetje lekker lezen (of zelfs leuk zijn!)? Neem dan gerust contact met ons op.

Scroll naar top

Waar kunnen we bij helpen?